8. Về với Đức Chí Tôn bằng con đường Cửu Thiên Khai Hoá ?
ID027850 - Chương : 8. Về với Đức Chí Tôn bằng con đường Cửu Thiên Khai Hoá ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

8.Làm thế nào để được về với Đức Chí Tôn bằng con đường Cửu Thiên Khai Hoá ?

Phải dùng tài sức của mình để lập Công theo Hội Thánh Cửu Trùng Đài, nghĩa là đi theo 9 bậc từ thấp lên cao:

1. Đạo Hữu
2. Bàn Trị Sự
3. Lễ Sanh
4. Giáo Hữu
5. Giáo Sư
6. Phối Sư
7. Đầu Sư
8. Chưởng Pháp
9. Giáo Tông.

Phải ăn chay mỗi tháng 6 ngày, rồi 10 ngày, chay trường luôn.

Phải lo tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

Phải tự tín rồi tha tín, tức là tự độ mình rồi tìm phương độ cả chúng sanh.

. Mình học để hiểu Đạo, hành theo Đạo là lập Đức,
. Nói Đạo cho gia đình, thân tộc mình biết Đạo là lập Công,
. Thuyết Đạo cho toàn nhân loại biết là lập Ngôn.

Có làm đủ ba điểm đó (lập công, lập đức, lập ngôn) mới về được với Đức Chí Tôn bằng con đường Cửu Thiên Khai Hoá.