9. Con đường Thập nhị đẳng cấp Thiêng liêng ?
ID027851 - Chương : 9. Con đường Thập nhị đẳng cấp Thiêng liêng ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

9. Làm thế nào để về với Đức Chí Tôn bằng con đường Thập nhị đẳng cấp Thiêng liêng ?

Phải lập vị theo Hội Thánh Phước Thiện, đi 12 bậc từ thấp lên cao:

1. Minh Đức
2. Tân Dân
3. Thính Thiện
4. Hành Thiện
5. Giáo Thiện
6. Chí Thiện
7. Đạo Nhơn
8. Chơn Nhơn
9. Hiền Nhơn
10. Thánh Nhơn
11. Tiên Tử
12. Phật Tử.

Ngoài việc ăn chay, giữ gìn luật Đạo, tùng theo chơn pháp của Đức Chí Tôn, người tín đồ còn phải dùng Đức để lập vị mình. Lập Đức là gì? Là dùng sự Thương Yêu để cứu độ chúng sanh như Đức Chí Tôn đã nói :

“SỰ THƯƠNG YÊU LÀ CHÌA KHOÁ MỞ CỬA BẠCH NGỌC KINH”

Phải dạy người ta biết thọ khổ để thắng khổ - Muốn dạy người ta thọ khổ, trước hết mình phải thọ khổ đã, muốn thọ khổ thì không gì hay bằng Đức Thương Yêu.

Có thương yêu mới thọ khổ được. Ta thương Cha Mẹ, ta mới chịu khổ bảo dưỡng Cha Mẹ lúc tuổi già. Ta thương con nên mới lo tảo lo tần nuôi nó khôn lớn. Ta thương những người cô thế tật nguyền, ta mới tầm phương giúp đỡ họ, mà tầm phương giúp họ là thọ khổ đó vậy.

Thọ khổ rồi mới thắng khổ. Thọ khổ không phải một ngày, một bữa mà phải thọ cho đến nơi đến chốn nghĩa là nuôi Cha Mẹ cho đến tuổi già, lo cho con từ bé cho đến lúc nó tự lo được.

Cái khó là lo cho thiên hạ hết khổ, phải lo hết người này đến người khác và cứ như vậy trọn kiếp sanh mới gọi là thắng khổ. Có thắng khổ mới về được với Đức Chí Tôn bằng con đường Thập nhị Đẳng cấp thiêng liêng