12. Nhiệm vụ của Cung Thế Thiên Hành Hoá ?
ID027854 - Chương : 12. Nhiệm vụ của Cung Thế Thiên Hành Hoá ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

12. Nhiệm vụ của Cung Thế Thiên Hành Hoá và ý nghĩa hai chữ “tận độ ”?

Đó là nơi Chư Thánh ngồi cân lường từ việc tương lai, từ trái địa cầu này qua trái địa cầu khác, từ nước này qua nước khác. Họ ngồi lập chương trình định quyết, ai đến ai về để cứu vãn tình thế.

Chư Thánh không buổi nào không tưởng đến tinh thần nhân loại, không buổi nào quên lo cho số mạng của chúng ta.

Trên đường đi đến Cung Hành Hoá, thiên hạ vắng vẻ ít ai. Bởi từ thử đến giờ muốn thành Tiên, muốn vị Phật, chẳng phải dễ gì đoạt. Con đường đi thật là huyền diệu, an nhàn làm sao.

Ta vừa bước tới thì thấy trong mình thơi thới nhẹ nhàng, cảnh nào cũng hữu tình, hễ nói Tiên thì có Tiên.

Ta thấy trên khuôn mặt họ hiện ra đủ khôn ngoan, hiền từ, đức tánh Thiêng liêng lộng lẩy, không còn một mảy may phàm cách. Có một điều họ vẫn giữ Thể pháp của họ cho dễ nhìn: như chúng ta gặp Bát Tiên y trong tượng vẽ, không thay đổi mấy để thiên hạ nhìn đặng...

Không phải địa cầu này làm bạn với địa cầu này thôi mà nơi địa cầu khác họ cũng đến làm bạn.

Các vị đang nói chuyện mà trên đầu họ muôn ánh hào quang xẹt tứ tung ở không trung. Họ đương nói chuyện ở đây mà điều đình tới địa giới khác.

Một phẩm vị Thế Thiên Hành Hoá cầm quyền Tạo-đoan không có điều gì họ không làm được.