16. Có thể biết ai đoạt vị không ?
ID027858 - Chương : 16. Có thể biết ai đoạt vị không ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

16. Có thể biết ai đoạt vị không ?

Họ thành Tiên thành Phật cũng tại Bát Quái Đài nhưng có đoạt phẩm vị gì chỉ họ biết lấy họ mà thôi, chúng ta cũng không biết lúc nào họ ra cửa, chúng ta chỉ biết mình, không thể đoán được mấy người kia.