18. Nơi Bát Quái Đài, bảy khí chất tạo thành hình thể chúng ta bị tiêu hủy ?
ID027860 - Chương : 18. Nơi Bát Quái Đài, bảy khí chất tạo thành hình thể chúng ta bị tiêu hủy ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

18. Có phải nơi Bát Quái Đài, bảy khí chất tạo thành hình thể chúng ta bị tiêu hủy và ta biến thành đạo hào quang ?

Phải, trước khi ra khỏi Bát Quái Đài chúng ta không còn hình thể nhơ nhớp như trước nữa, bảy khí chất tạo thành hình thể chúng ta được bỏ đi, hình hài thể chất của chúng ta nhờ huyền diệu ấy mà tiêu hủy, biến thành đạo hào quang.

Khi ra khỏi Bát Quái Đài rồi, chúng ta vui sướng không tả được, phải chăng nơi ấy là nơi chúng ta đoạt đặng Thánh thể của ta, gọi Tiên phong Đạo cốt.