19. Trên cõi đó, người ta còn gặp lại kẻ thù nghịch?
ID027861 - Chương : 19. Trên cõi đó, người ta còn gặp lại kẻ thù nghịch? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

19. Trên cõi đó, người ta còn gặp lại kẻ thù nghịch?

Khi đi trên con đường này, dầu biết hay không biết nhau cũng đều mừng rỡ vui thấy nhau, tới cửa này hết sự ganh ghét, giành giựt, hiềm thù với nhau; cảnh đó là cảnh vui hưởng hạnh phúc chung với nhau.

Ngay cả vật loại cũng có tình đời với chúng ta, một cảm tình không gì tả được, như loài chim chóc, thú cầm, cây cối đều thể trong tinh thần chúng ta một thâm tình quen biết, nồng nàn đặc biệt với nhau.

Ở trên đó, không người nào không xinh, nơi cảnh ấy không cần gì ăn mặc; họ muốn thì hiện tượng có, những người thiếu thốn nơi mặt thế này, nếu họ đoạt vị được thì ngày đó họ vui hưởng biết bao.