20. Ý nghĩa của 8 hào quang xuất hiện tại 8 cửa Bát Quái Đài?
ID027862 - Chương : 20. Ý nghĩa của 8 hào quang xuất hiện tại 8 cửa Bát Quái Đài? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

20. Ý nghĩa của 8 hào quang xuất hiện tại 8 cửa Bát Quái Đài?

Nơi 8 cửa của Bát Quái Đài xuất hiện ra 8 hào quang chiếu diệu rực rỡ và xoay tròn trong sanh linh, có Bát hồn hiện ra đủ hết:

. Vật chất hồn,
. Thảo mộc hồn,
. Thú cầm hồn,
. Nhơn hồn,
. Thần,
. Thánh,
. Tiên,
. Phật hồn.

Các đẳng chơn hồn ấy rải khắp trong Càn khôn Vũ trụ, các vật loại vẫn bình tịnh trong đạo hào quang ấy.