23. Đi qua cầu Bát Quái Đài rồi ta có thể gặp ai ?
ID027865 - Chương : 23. Đi qua cầu Bát Quái Đài rồi ta có thể gặp ai ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

23. Đi qua cầu Bát Quái Đài rồi ta có thể gặp ai ?

Khi chúng ta tưởng đến, các Đấng Thiêng liêng sẽ nghinh tiếp, mừng rỡ một cách nồng nàn như người thân và còn ứa luỵ nữa, chưa thấy vị Đế Vương nào tại thế gian này mà hưởng được đặc ân ấy.

Nơi cảnh ấy không người nào không xinh, tỷ như mình muốn cái gì đẹp thì có cái đó, tưởng đến người bạn nào thì sẽ có người bạn ấy ngay.