24. Ai chưởng quản cung Tạo Hoá Thiên ?
ID027866 - Chương : 24. Ai chưởng quản cung Tạo Hoá Thiên ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

24. Ai chưởng quản cung Tạo Hoá Thiên ?

Đức Phật Mẫu - Mẹ của chúng ta chưởng quản cung Tạo Hóa Thiên. Chúng ta vào trong thấy một cái Ngai, đến trước Ngai vinh diệu ấy, chúng ta vừa dòm lên dường như có một Đấng.

Đấng ấy chúng ta có thể gọi là Bà Già; còn nếu chúng ta tưởng một vị Tiên Nữ thì có một Vị Tiên Nữ, muốn thấy già thì già, muốn thấy trẻ thì trẻ rất huyền diệu.

Chúng ta được vào Cung và thấy Bà mẹ mình, hễ thấy Bà rồi, cả tình ái xưa không thể gì tả ra hình trạng được, tình ấy buộc chúng ta dầu đứa nào cứng đầu bao nhiêu mà khi thấy cái thâm tình cao trọng của bà Mẹ cũng phải đổ lệ rơi châu.