25. Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đối với Phật Mẫu ra sao ?
ID027867 - Chương : 25. Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đối với Phật Mẫu ra sao ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

25. Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đối với Phật Mẫu ra sao ?

Bần đạo dám chắc có nhiều người tin Đạo, hiểu Đạo mà chưa biết. Hồi buổi Chí Tôn phân định, phân tánh của Ngài, ngài dùng Linh pháp của Ngài biến tướng ra Phật Mẫu. Phật Mẫu thuộc về Âm, Chí Tôn thuộc về Dương.

Âm Dương hiệp lại mới biến hóa ra Càn khôn Vũ trụ, sanh ra vạn vật, nói cách khác, Đức Chí Tôn là Phật, Đức Phật Mẫu là Pháp, Càn khôn vũ trụ và vật loại là Tăng.

Phật giáo Ấn Độ tượng trưng Đức Phật Mẫu qua hình tượng CIVA PHẬT, là cái hình ở trên nóc Bát Quái Đài, thấy có cái “tinh nhủ” nơi ngực của Ngài đó.

Thử hỏi Đức Di Lạc Vương Phật, chưởng quản các nơi, dầu Ngài cao trọng đến bực nào cũng là con, Đức Phật Mẫu chưởng quản cung Tạo hóa Thiên và là Đấng tạo ra Vạn linh.

Chúng ta thấy tượng Phật Mẫu, Đức Di Lạc quỳ đàng sau lưng, chấp hai tay đưa lên đó, dầu Bần đạo không tả nghĩa lý ấy, cả thảy cũng đều hiểu: con cái quyền năng bực nào, Mẹ cũng vẫn là quyền Mẹ.