26. Huyền bí vô biên của Phật Mẫu và đạo hiếu ?
ID027868 - Chương : 26. Huyền bí vô biên của Phật Mẫu và đạo hiếu ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

26. Huyền bí vô biên của Phật Mẫu và đạo hiếu ?

Khi chúng ta vào kiến diện Ngài, ngó trên mặt Ngài sẽ thấy mặt Bà Mẹ ta, sanh ta đương như buổi sống, đương lo buổi trở về.

Bà Mẹ hình hài chúng ta đây là nhơn viên của Đức Phật Mẫu. Phật Mẫu đã giao quyền năng tạo đoan trong tay đó vậy, chẳng cần nói cái vinh diệu của người đàn bà khi người con ấy nên người, biết dục tấn trên con đường Thiêng liêng Hằng sống.

Coi chừng đừng thất hiếu với Cha Mẹ, ngày mình ngó thấy hình ảnh của Đức Phật Mẫu thì thấy người Mẹ nhơn từ, hiền hậu vô cùng, hạnh phúc mình được hưởng đó.

Trái ngược lại, nếu ta thất hiếu thì dòm vào hình ảnh của Phật Mẫu, ta thấy nét mặt nghiêm nghị và lãnh đạm, chúng ta sẽ hết sức đau khổ.

Nơi cảnh này chúng ta muốn cái gì sẽ được cái nấy, nếu mình chưa thỏa mãn trong mấy ngàn kiếp sanh trước, thì khi về đến Phật Mẫu được, chúng ta muốn cái gì nó sẽ hiện ra để chúng ta thỏa mãn cái tinh thần, cũng như cái hạnh phúc ở thế gian vậy.