27. Nơi Diêu Trì Cung có vườn Ngạn Uyển, mà vườn ấy ra sao ?
ID027869 - Chương : 27. Nơi Diêu Trì Cung có vườn Ngạn Uyển, mà vườn ấy ra sao ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

27. Nơi Diêu Trì Cung có vườn Ngạn Uyển, mà vườn ấy ra sao ?

Diêu Trì Cung là nơi nhao rún của chúng ta. Trong vườn Ngạn Uyển, mỗi mạng sanh con người đều có hiện tượng một bông nở, mỗi khi bông ấy héo rụng tức nhiên là có một người chết.

Thế gian này gọi là chết chứ không phải chết. Loài người không bao giờ chết cả, sự sống chết như thay đổi cái áo vậy thôi.

Vườn hoa ở cảnh thiêng liêng ấy không phải như vườn hoa ở thế gian này đâu, bông hoa ấy sẽ sống một triệu lần do nơi quyền năng biến hoá của nó và nó sẽ hiện tượng biến hóa trước mặt ta vô cùng tận.

Mỗi khi nhân loại tấn triển lên thì vườn Ngạn Uyển sẽ đổi hình đổi tướng một cách đẹp đẽ vô ngần.