28. Cảnh tượng hai bên bờ Ngân Hà ?
ID027870 - Chương : 28. Cảnh tượng hai bên bờ Ngân Hà ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

28. Cảnh tượng hai bên bờ Ngân Hà ?

Trước mặt chúng ta dường như con sông Đại Hải. Khi nhìn lại thế gian phía sau lưng, thấy bên bờ sông người ta đứng muôn trùng thiên số không thể nào đếm được, còn phía xa mù tịt bên bờ sông kia cũng đông đảo vô cùng.

Thương thay người mé bên kia sông dòm qua mé bên này sông thấy họ khóc lóc, buồn rầu không biết bao nhiêu mà kể, họ buồn rầu lo lắng như chờ ngày tái kiếp.

Điều bí mật trọng yếu là ở mé bên này thiên hạ hào quang chiếu diệu đẹp đẽ vô cùng, còn một bên mé thì hình thể khô khan, đau thảm, tiều tụy và buồn rầu.

Hỏi vì sao bên này nhìn bên kia lại khóc, bên kia nhìn qua bên này lại đau khổ ? Đó là luật thiên nhiên vẫn có một, đó là vì LUẬT THƯƠNG YÊU .