30. Đồng là người mà có nhiều người quá hung ác, bạo tàn ?
ID027872 - Chương : 30. Đồng là người mà có nhiều người quá hung ác, bạo tàn ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

30. Tại sao cũng đồng là người mà có nhiều người còn thú tánh, quá hung ác, bạo tàn ?

Trong mỗi người chúng ta Đức Chí Tôn đã để vào 3 thứ đặc sắc là TINH, KHÍ, THẦN, đó cũng là: THÚ, NGƯỜI VÀ PHẬT.

Từ hồi mới tạo trái Địa cầu này, chúng ta có thể tính nó là 700 triệu năm. Tiểu Hồi đã đến thế gian này tạo vật loại, thảo mộc, thú cầm cho đến cốt cách nhơn phẩm.

Từ giác hồn đi cho đến linh hồn ít nữa cũng 100 triệu năm, khi con thú được nhứt điểm linh tâm thành người (phẩm Đại Hồi) thì nó phải tranh đấu đủ điều để bảo tồn sanh mạng, phải đối phó với áp lực Tạo Đoan như lửa, nước, gió mưa, thú dữ .. .

Vì thể xác chúng ta tiến từ thú cho nên còn giữ nhiều thú tánh qua quá trình chiến đấu đặng sống, con người muốn giữ được nhơn phẩm thì đừng để thú tánh ấy phát triển, nó sẽ đày đoạ mình.

Mình ở giữa, trên kia là Đức Chí Tôn, dưới là thú, không lẽ mình theo thú? Nếu để nó dẫn mình đi thì mong gì đoạt được ngôi vị cao trọng đối phẩm Thần Thánh Tiên Phật mà Chí Tôn đã hứa.

Một ngày kia trí óc của loài người có điểm quang minh cực kỳ, họ sẽ đoạt được huyền vi ấy, bởi trí họ quá khôn ngoan vì vật chất, trí ấy dục họ vô Đạo.

Quyền năng khôn ngoan ấy do Đức Chí Tôn ban cho chúng ta hưởng cái khôn ngoan hơn vạn loại, mà loài người thường phản lại với Tạo hóa, trở nên tự kiêu tự đắc.

Hại thay quỉ tánh dục họ theo con đường thú, thành thử cái cảnh tương tàn, tương sát lẫn nhau tại thế gian này mới có.

Loài người khổ sở vì phục tùng theo con thú, làm nô lệ cho nó, sát hại nhau để giành sống như con thú rừng.