31. Trước Diêu Trì Cung có các Cung gì ?
ID027873 - Chương : 31. Trước Diêu Trì Cung có các Cung gì ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

31. Trước Diêu Trì Cung có các Cung gì ?

Trước Diêu Trì Cung có 3 cung :

- Cung giữa trước là Cung Hiệp Thiên Hành Hoá.
- Bên mặt là Cực Lạc Thế Giới.
- Bên trái là Ngọc Hư Cung .
  Diêu Trì Cung  
     
Cực Lạc Thế Giới   Ngọc Hư Cung
     
  Cung Hiệp Thiên Hành Hoá