34. Nguyên nhân nào khiến toàn cầu nhân loại buổi này hỗn loạn ?
ID027876 - Chương : 34. Nguyên nhân nào khiến toàn cầu nhân loại buổi này hỗn loạn ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

34. Nguyên nhân nào khiến toàn cầu nhân loại buổi này hỗn loạn, tương tàn tương sát lẫn nhau, các nền chính trị thế giới xiêu đổ?

Thú vật còn chung sống cùng nhau, hiệp nhau đặng sống, trong đó có nhiều giống tự chủ lấy nó. Nhơn loại là người, chẳng khi nào sống riêng mình được.

Tại sao? Tại sự thương yêu ràng buộc trong phương sống, con người lấy trí khôn ngoan tức cái thiên lương đặng chung hiệp.

Con người sợ nhiều thú dữ nên lập xã hội để bảo vệ cho nhau, quây quần chung sống mới có tinh thần vững chắc, con người phải định bổn phận đáp trả lại xã hội nhơn quần, trái lại, họ dùng trí khôn ngoan để lường gạt, ăn gian, xảo mị.

Con người vì giành sống mà tìm cách giết nhau, vì cớ, oan gia trái chủ là tự chúng ta tạo nghiệp, con người có thể qua mặt xã hội được, nhưng luật công bình thiêng liêng căn quả chẳng hề khi nào chúng ta qua mặt được.

Nhơn quần xã hội sống cùng nhau tức nhiên phải có định chủ quyền. Hồi trước, mỗi nơi có một vị đủ trí thức, tài tình, đủ mạnh mẽ làm chủ. Khi lập quốc, mọi người phải tôn sùng cung kỉnh vị Chúa của nước.

Nhơn trí buổi ấy hiền lương, Thánh Đức của họ không xảo trá, hung ác. Chịu ảnh hưởng văn minh khoa học, trí lự khôn ngoan của nhơn loại đi quá xa, không phương thế trị an được nên chính quyền thường bị đánh đổ.

Ngày nay nhơn loại trên địa cầu này đều xu hướng theo dân chủ, vậy dân chủ là gì? Là đại đa số dân chúng tổng hợp lại nắm chủ quyền, hại thay, có nhiều hạng người không đủ tinh thần học thức, không đủ tâm đức để làm đại diện cầm sanh mạng nhơn loại.

Làm chúa thiên hạ với phương xảo mị, không phải với phương pháp tối cổ, cả tinh thần trên mặt địa cầu này đều loạn, chỉ vì không có quyền vi chủ.