35. Có con đường nào, giải pháp nào cho hoà bình thế giới ?
ID027877 - Chương : 35. Có con đường nào, giải pháp nào cho hoà bình thế giới ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

35. Có con đường nào, giải pháp nào cho hoà bình thế giới ?

Đức Chí Tôn nói: "- Phương pháp tạo quyền của nhơn loại không thể gì bền vững được, ta coi các người đập phá tan tành hết, ta đến cho lại, ta chỉ đường cho".

Con đường Đức Chí Tôn chỉ là con đường Pháp Chánh. Ngày giờ nào trên mặt địa cầu này: quốc gia, xã hội, nhơn quần biết tìm chủ quyền đặc sắc, vĩnh cửu, công chánh, tức họ phải đồ theo Pháp Chánh của Đạo Cao Đài mà tạo hình tướng thánh thể nước nhà.

Pháp Chánh có năng lực đào tạo quyền hành cho nhơn loại, muốn được món báu ấy, nhơn loại phải tự tỉnh định quyền vi chủ lấy mình trước, quyền đó do nơi đạo đức tạo thành vậy.

Ngày giờ nào nhơn loại trở lại con đường đạo đức gầy dựng phương pháp sống, mới sống vinh quang, hạnh phúc được.

Ngày giờ nào tiêu diệt được quả kiếp hung tàn, trở lại con đường đạo đức, ngày giờ ấy nước nhà mới yên ổn, thiên hạ mới hưởng được hồng ân đặc biệt của Đức Chí Tôn ban cho.