43. Nhiều tôn giáo quá, con người không biết nên để đức tin nơi nào ?
ID027885 - Chương : 43. Nhiều tôn giáo quá, con người không biết nên để đức tin nơi nào ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

43. Nhiều tôn giáo quá làm cho tinh thần loài người hoang mang, không biết nên để đức tin nơi nào ?

Mỗi Đạo giáo có phương chước tu hành đặng dục tấn trên về mặt tinh thần trên con đường Thiêng liêng Hằng sống.

- Nhơn đạo dạy nhơn loại TÙNG khổ
- Thần đạo dạy nhơn loại THẮNG khổ
- Thánh đạo dạy nhơn loại THỌ khổ
- Tiên đạo dạy nhơn loại GIẢI khổ
- Phật đạo dạy nhơn loại THOÁT khổ

Tất cả chỉ có một triết lý, vì muốn diệt khổ mà các Tôn giáo đề ra nhiều con đường, nhiều biện pháp, không có tôn giáo nào dạy điều quấy, tức nhiên dạy làm phải, nếu thấy phải mà không dám làm theo thì là bạc nhược tinh thần lắm vậy.

Người ta dọn một bữa cơm có nhiều món, nếu nói nhiều quá cứ cầm đũa quơ hoài không biết chọn món nào rồi chịu đói sao? Phải ăn chớ!

Các nền Tôn giáo đã để tại mặt thế này tuỳ theo trí hoá, tánh đức của nhơn loại tiến tới điểm nào để Tôn giáo đến cho vừa điểm ấy.

Tôn giáo là gì? Tôn giáo nào cũng dạy cho ta sáng tạo đạo đức tinh thần. Tổng số các Tôn giáo ấy tạo ra thiệt tướng của đạo đức, chứ nào phải tạo ra cho nhiều để chỉ trích nhau, tàn diệt nhau, chơn lý ấy chỉ là một.

Đó là sống trong cái sống của tín ngưỡng, sống trong con đường hằng sống, dù cho một trăm đường đi, ta chỉ cần biết một nẻo là đủ, điểm đến là cõi Thiêng liêng Hằng sống, đó là cảnh mà ta cần tìm chứ không phải cảnh phàm này.