48. Văn minh có đem lại hạnh phúc không ?
ID027890 - Chương : 48. Văn minh có đem lại hạnh phúc không ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

48. Văn minh có đem lại hạnh phúc không ?

Văn: lời lẽ hoặc là văn hoá, văn chương; những lời lẽ mà chúng ta đã đoạt được của người khác, hay của mình tự đặt ra. Minh: minh bạch, rõ ràng, sáng suốt.

Văn minh là lời lẽ minh bạch rõ ràng giúp cho chúng ta đoạt đặng những phương pháp để mà định quyết tương lai hay là giữ tồn tại sự tấn triển trong kiếp sống của mình; hoặc là chúng ta dùng phương pháp về văn tự để lưu truyền ngôn ngữ của chúng ta đặng định một sự tấn triển của phương sống, hay phương sống của xã hội.

Vậy, văn minh (civilization) có thể hiểu ba nghĩa :

- Là tổng số của sự tiến triển về tâm lý tức nhiên về chính lý, về khuôn khổ, về hình thức của sự sinh đoạt con người đã đoạt đặng.

- Tổng hợp các sự tấn triển của xã hội, của một quốc gia mà họ đã đoạt đặng.

- Phương pháp của tinh thần quyết thắng vật chất. Với trí óc ta vẫn biết thiêng liêng do thiên tánh, đặng người xứng đáng làm Người, không hạ mình xuống tánh chất con thú.

Với ba ý nghĩa ấy, ta thấy nghĩa sau chót hết là chánh đáng. Tại sao?

Con người bây giờ nhờ chế máy bay, có thể bay giữa không trung như chim, nhờ máy móc có thể lặn xuống biển được, có thể ở trên mây được v.v.. nhưng đó chưa phải là hạnh phúc thực sự, đó chỉ là theo cái văn minh mà thiên hạ tưởng tượng.

Hạnh phúc thiệt không phải là phần xác, hạnh phúc thiệt là ở nơi phần hồn.

Chúng ta ngó thấy biết bao nhiêu vị Vương Đế đã tạo giang san sự nghiệp, dám chắc nếu chúng ta dở lịch sử ra coi thì chúng ta để dấu hỏi mơ hồ họ chưa có thể hạnh phúc được.

Trái lại, “hễ càng cao danh vọng lại càng dày gian nan”, dù sang trọng cách nào mà không thoả mãn tâm hồn thì không phải là hạnh phúc thật. Ấy vậy, văn minh tạo hạnh phúc cho loài người về phần xác thân là đời, chẳng khác nào như ngọn cỏ đầu sương.

Cái thuyết của văn minh là cái phương pháp giúp cho con người biết duy chủ con kỵ vật của mình mà điều độ sự sống còn tồn tại nơi mặt thế này, sống tạm ở mặt thế này, để làm cho họ thoả mãn đặng điều độ mảnh thi hài thể chất này, duy có tinh thần đạo đức mới đặng.

Giải thật nghĩa hai chữ văn minh một lần nữa: Văn là quyền hạn, Minh là sáng sủa đạo đức. Văn minh thiệt tướng được là thực hiện một nền Tôn giáo cao siêu tại thế gian này mới thiệt hạnh phúc; về phương pháp đạo đức mới thiệt hạnh phúc.