51. Con người là ai, xuống cõi trần để làm chi?
ID027893 - Chương : 51. Con người là ai, xuống cõi trần để làm chi? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

51. Con người là ai, xuống cõi trần để làm chi?

Con người có ba thể:

- Thể thứ nhất hay đệ nhất xác thân:

Thể này do cha mẹ ở thế gian sanh ra, còn có tên là phàm thân, nhục thể, thể này do khí huyết cha mẹ tạo thành nên chịu ảnh hưởng của vật chất và phong thổ, thể này vì thế thường được ví như con thú.

- Thể thứ hai hay đệ nhị xác thân:

Thể này do Đức Phật Mẫu là người Mẹ thiêng liêng ban cho, thể này tạo bởi khí chất vô hình, mắt thường không nhìn thấy được, Thể này còn có tên Chơn thần, Pháp thân, thể vía.

- Thể thứ ba hay đệ tam xác thân:

Thể này do Đức Thượng Đế là người Cha Thiêng liêng ban cho, chính điểm Linh quang của Ngài chiết ra đã làm cho con người hiểu biết và khôn ngoan hơn con vật, thể này còn được gọi là Chơn Linh, Linh hồn, Lương tâm.

Ba thể ấy hiệp lại làm một mới thành con người và con người ấy mới có thể hiểu được Thiên cơ và đạt Đạo, Đạo giáo đã tỉ con người giống như một vị Thiên Thần cỡi con vật vậy.