52. Ai sẽ định tội phước của chúng ta ?
ID027894 - Chương : 52. Ai sẽ định tội phước của chúng ta ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

52. Ai sẽ định tội phước của chúng ta ?

Chúng ta được dắt đến một Cung có một quyển sách Thiên Thơ để trước mặt ta; dở ra xem, thấy tên mình và kiếp sanh của mình đã làm gì thì nó hiện ra hết.

Chúng ta tự xử chúng ta, mình làm toà để xử mình hoặc mình phải đầu kiếp hay là đoạt đến địa vị nào, đứng ở mức nào thì cũng do mình định đoạt lấy.

Vị Chưởng Quản nơi Cung ấy theo tiếng phàm của chúng ta đặt tên là Nam Tào, Bắc Đẩu.

Chính ta trị ta, không có ai định kiếp cho ta, mạng căn kiếp số ta ta định , không có một hình luật nào buộc được chúng ta.

Chúng ta có quyền tự do, quyền sở hữu định mạng căn cho ta vậy.

Thành thử Ngọc Hư Cung là nơi an ủi các Chơn linh trong Càn Khôn Vũ Trụ, nơi ấy cầm quyền để dìu dắt bênh vực chứ không phải để trị.

Chúng ta nên tự tỉnh để sửa mình, tự sửa mình trước đặng ngày kia khỏi phải buộc tội mình nữa.