54. Mình làm tội mình chịu, có ảnh hưởng gì tới người thân không?
ID027896 - Chương : 54. Mình làm tội mình chịu, có ảnh hưởng gì tới người thân không? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

54. Mình làm tội mình chịu, có ảnh hưởng gì tới người thân không?

Một linh hồn chịu quả kiếp nơi cảnh trần lúc trở về Ngọc Hư Cung thì cả thảy Tông đường đều có mặt, mừng rỡ đón tiếp.

Ôi! nơi hội hiệp thân nhân của chúng ta, từ buổi chúng ta đoạt đặng Tiểu hồi, lên tới phẩm Đại hồi, từ trong địa vị Đại hồi ấy mà chuyển kiếp đoạt đến địa vị Thần, Thánh, Tiên, Phật cả ngàn, muôn, triệu kiếp sanh .

Họ quan sát coi con đường mình đã đi qua, quả kiếp đã đi qua có điều chi sửa đổi hay chăng? có làm chi tội tình nữa hay chăng?

Thay vì quả kiếp mình đi trong con đường Chí Thiện, đoạt được Bí Pháp Chí Linh; có những chơn linh đi ngược lộn lại thú hình gây thêm tội ác!

Vì mình mà cả Tông đường đều chịu tội nên đau đớn vô cùng.