56. Có mấy hạng chơn hồn xuống thế gian này ?
ID027898 - Chương : 56. Có mấy hạng chơn hồn xuống thế gian này ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

56. Có mấy hạng chơn hồn xuống thế gian này ?

Chia làm 2 hạng :

1. Hạng vì quả kiếp, xuống thế gian để trả tội cho mình: chúng ta nên đặt tên cho các đẳng linh hồn ấy là kẻ tội nhân đến để trả tội.

2. Hạng du học, đến để lập vị cho mình: hạng này biết giữ Đạo lắm, cao sang lắm, chẳng hề khi nào họ hạ mình để làm điều nhơ nhớp.