57. Cảnh Địa ngục, Thập Điện Diêm Vương ra sao ?
ID027899 - Chương : 57. Cảnh Địa ngục, Thập Điện Diêm Vương ra sao ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

57. Cảnh Địa ngục, Thập Điện Diêm Vương ra sao ?

Bần đạo chưa được phép xuống Diêm Cung nhưng nếu chúng ta làm điều gì trọng hệ tỷ như oán giận giết người thì kẻ đó đứng trước mặt chúng ta với vẻ sầu thảm.

Không phải họ giết lại mình, mà nét buồn thảm của họ làm cho ta đau đớn, vừa ngó thấy kẻ đó, linh hồn chúng ta tự đi lần xuống Diêm Cung rồi tự mình kết án mình.

Thảm thay những kẻ thiếu tình thương với người khác, họ không được chơn hồn nào an ủi, xung quanh chỉ nghe tiếng thảm trách, không biết thời gian nào định tội cho mình, không biết chừng nào án ấy hết, khổ não chẳng là điều ấy.