58. Án trục xuất của Hội Thánh ảnh hưởng gì và dành cho ai ?
ID027900 - Chương : 58. Án trục xuất của Hội Thánh ảnh hưởng gì và dành cho ai ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

58. Án trục xuất của Hội Thánh ảnh hưởng gì và dành cho ai ?

Hội Thánh là Thánh thể của Đức Chí Tôn, là quyền quản trị cả luật yêu ái của Đức Chí Tôn làm một khối. Khối ấy dành để trong tâm não của Ngài.

Mỗi phần tử luân hồi là mỗi phần tử được Đức Chí Tôn gieo hình luật thương yêu ấy trong tâm não tinh thần của mỗi người.

Ngài nói: “- Các con đã hưởng được cái quyền yêu ái vô tận, các con nên lấy tình yêu ái truyền cho các em con từ thế kỷ này qua thế kỷ khác ”.

Trục xuất là gì? Là đuổi ra khỏi cái đại gia đình, Đại Tông Đường của Đức Chí Tôn đào tạo cho chúng ta, bị đuổi ở dưới này thì ở trên kia cũng vậy; đuổi phần xác thì phần hồn cũng bị đuổi vậy.

Mình bị nhục và Tông Đường của mình cũng bị nhục nữa mới đáng sợ, hình phạt ấy vĩ đại lắm nên các chơn hồn đều sợ sệt hơn hết.