59. Cung Phục Linh có gì đặc biệt ?
ID027901 - Chương : 59. Cung Phục Linh có gì đặc biệt ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

59. Cung Phục Linh có gì đặc biệt ?

Đứng ngoài nhìn ta thấy đài các nguy nga, chói loà như hột ngọc giữa không trung, vào trong thấy chiếu diệu hào quang, nơi Cung Phục Linh có muôn trùng thiên hạ, vạn điệp chơn linh.

Ngôn ngữ nơi cảnh ấy duy có tưởng mà đặng thông công cùng nhau, tỷ như Bần Đạo muốn đi đến chỗ đó, người ta đều hiểu rằng Bần Đạo muốn đi đến chỗ đó, các chơn linh khác cũng nói chuyện bằng tư tưởng.

Chúng ta gặp biết bao nhiêu chơn linh quen thuộc, thân mến, yêu ái với chúng ta, nơi cửa ấy chẳng gặp kẻ ghét hay kẻ không có thâm tình với ta.

Khi chưa vô cửa thì anh em trong Tông Đường ta có dặn trước khi vô cửa đừng sợ sệt gì hết; phải bình tĩnh. Đã dặn trước vậy mà khi vô dường như mất thần mất trí hết thảy đều mê muội, không còn biết gì.

Tỉnh dậy thấy một vị Phật cầm cây Kiêm Câu đứng trước mặt chúng ta và thấy Hộ Pháp đương bắt ấn giữ linh hồn chúng ta lại, vị Phật đó chính là Phục Linh Tánh Phật.

Ngài cầm Kiêm Câu quơ một cái thì chúng ta tỉnh lại một kiếp sanh, mỗi lần Ngài quơ là chúng ta thấy mỗi kiếp sanh lụn lại, từ mức Đại Hồi cho đến Tiểu Hồi, qua cho tới vật loại, bởi chúng ta cả thảy đều là hoá nhân.

Tới chừng nhập vô Ngươn linh chúng ta, dường như Ngươn linh của chúng ta sống cảnh vật loại vậy.

Tới chừng chúng ta Phục Linh được rồi, chúng ta thấy cả Càn khôn Vũ trụ là bạn, các chơn linh rầm rầm rộ rộ trước mặt chúng ta nhưng không có ai lạ hết; bởi vì nó có một đức, một căn bản, bí mật là vậy đó.

Kiếp sống bị một lần mê muội, tới chừng chết chúng ta cũng bị mê muội một lần nữa, mê muội rồi mới sống lại, huyền vi bí mật là ở chổ đó.

Nếu không mê thì chúng ta biết được kiếp trước của chúng ta hết, ngày giờ nào chúng ta phục tánh chúng ta lại được, chúng ta thấy Đấng Tạo đoan tạo Càn khôn Vũ trụ là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức Đại Thiên Tôn đương ngự nơi Ngọc Hư Cung, Chơn linh chúng ta phải qua chỗ đó để hiệp mặt cùng Đấng ấy.