64. Ý nghĩa chữ KHỔ trong Đạo giáo ?
ID027906 - Chương : 64. Ý nghĩa chữ KHỔ trong Đạo giáo ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

64. Ý nghĩa chữ KHỔ trong Đạo giáo ?

Có nhiều Đấng đến gần Đức Chí Tôn, xấp xỉ cùng Đức Chí Tôn cao sang vinh hiển dường ấy. Chúng ta ngó thấy những vinh quang đều hiện ra chữ KHỔ, các Đấng ấy lập vinh quang cao trọng là do thắng khổ đó vậy. Họ đoạt đựơc cái quyền năng vi chủ của họ mà cái khổ muôn triệu vô số trong những kiếp sanh của họ.

Chính mình thấy ngay Đức Chí Tôn chữ KHỔ, mà Ngài là Càn khôn Vũ trụ ? Bởi vì Ngài có quyền năng vi chủ cái khổ của chúng ta.

Tưởng tượng coi cái khổ tại sao thắng hơn mình? Tại sao mình không thắng nó nổi? Đó là vì mình không đủ can đảm, không đủ tinh thần chịu khổ, sợ khổ rồi không biết vi chủ cái khổ.

Ngó hình thể của Đức Chí Tôn, thấy Đức Ngài không nói, không có thinh âm mà tinh thần của chúng ta và Ngài dường như có liên quan cùng nhau vậy.

Ngài còn có nhiều thống khổ, còn ta, ta chịu có một phần mà ta than thở thối chí sao! Thống khổ Thầy đã chịu muôn triệu lần, vì thế khi thấy mặt Đức Ngài thì những sự sầu thảm đau khổ về tâm hồn và xác thịt chúng ta đặng an ủi.

Hỏi tại sao? Tại khối quyền năng vĩ đại kia là khối khổ, kho Bửu Pháp mà Ngài đã chịu thống khổ mới đoạt được huyền vi ấy, chúng ta được an ủi sau khi chúng ta thắng nổi khổ.

Bần đạo dám chắc và nói quả quyết rằng:

"- Rất hạnh phúc cho kẻ nào đã chịu nhục nhã về xác thịt thì linh hồn họ sẽ được hạnh phúc vô đối vì kẻ ấy phải chịu thống khổ của Đời mới được Đức Chí Tôn an ủi.

- Rất hữu hạnh cho những kẻ chịu trong kiếp sanh bị thiên hạ đè nén, khinh rẻ, chê bai để rồi được Đức Chí Tôn đem họ vào một địa vị phi thường vinh hiển.

Nếu chúng ta đủ can đảm chịu nỗi cái khổ của Đức Chí Tôn là chúng ta được một kho vô tận vinh hiển đó vậy".