69. Vai trò của Kim Quang Sứ là gì ?
ID027911 - Chương : 69. Vai trò của Kim Quang Sứ là gì ? 🖶 Print this Chương
Sách : Tìm Hiểu CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

69. Vai trò của Kim Quang Sứ là gì ?

Ngày giờ này, Đại Tiên Kim Quang Sứ đã đặng ân xá bởi vì Quỉ vị cũng được hưởng hồng ân của Đức Chí Tôn ân xá như toàn thể các Chơn hồn trong Càn khôn Vũ trụ.

Chúa Quỉ lãnh một phận sự tối trọng tối yếu là làm Giám khảo dượt Chư Tiên đoạt phẩm vị Phật, cho nên trong lúc cả thảy Thánh thể của Đức Chí Tôn đương hòa ái với nhau; giữ theo nề nếp chơn truyền của Đức Chí Tôn thì Kim Quang Sứ giáng cơ cho một bài thi như một tối hậu thơ:

Cửu Phẩm Thần Tiên nể mặt ta.
Thích Ca dầu trọng khó giao hòa.
Cửa Kinh Bạch Ngọc năng lui tới.
Đường Đạo Tây Phương thử chánh tà.