Quyền hành CHÁNH TRỊ SỰ Nữ Phái
ID028003 - Chương : Quyền hành CHÁNH TRỊ SỰ Nữ Phái 🖶 Print this Chương
Phần : Cứu Trùng Đài Nữ Phái
Luật : Pháp Chánh Truyền

Quyền hành CHÁNH TRỊ SỰ Nữ Phái

CHÚ GIẢI: Y như quyền Chánh Trị Sự Nam Phái song chưởng quản phần Nữ Phái mà thôi.

Chánh Trị Sự mặc Đạo Phục y như Lễ Sanh, song toàn bằng vải trắng, nịt ngang lưng một sợi dây cũng bằng vải trắng, cho thiệt cứng như dây nịt (bề ngang 0m03) áo Đạo cổ trịt viền chỉ kim tuyến vàng, nơi tay trái có ba sắc Đạo (bề ngang 0m06 bề dài 0m10) đầu để trần.