Khai Thế THÁI VĂN THÂU (1899-1981)
ID014429 - Tác Giả : Khai Thế THÁI VĂN THÂU (1899-1981) 🖶 Print this Tác Giả

Khai Thế THÁI VĂN THÂU (1899-1981)

Khai Thế THÁI VĂN THÂU (1899-1981)

Ngài Thái văn Thâu, sanh năm Kỷ Hợi (1899) (theo Thẻ Căn Cước thì sanh năm 1900) tại làng Qui Đức, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn.

Thân phụ của Ngài là Ông Thái văn Vá, và thân mẫu là Bà Ngô thị Mai.

Hiền nội của Ngài là Bà Đỗ thị Thoại, sanh năm 1906 tại làng Long Đức Đông tỉnh Chợ Lớn, mất ngày 12-3-Quí Hợi (dl 24-4-1983) tại xã Qui Đức.

Ngài Thái văn Thâu ở cùng quê với Ngài Hiến Đạo Phạm văn Tươi, thuở nhỏ hai người là bạn học với nhau.

Ngài Thái văn Thâu theo Tây học, đậu bằng Tiểu học Pháp, lên Trung học, đậu bằng Thành Chung (Diplôme), Ngài xin đi dạy học và làm Giáo Sư tại trường Trung học Pétrus Trương vĩnh Ký Sài gòn, sau đổi xuống dạy tại Collège Mỹ Tho, nay là trường Trung học Nguyễn đình Chiểu, Mỹ Tho.

Đầu năm Bính Dần (1926), một đàn cơ phổ độ tổ chức ở Tân Kim (Cần Giuộc) tại nhà Ông Cựu Hội Đồng Địa Hạt Nguyễn văn Lai, phò loan là 2 Ông Phạm văn Tươi và Ca minh Chương, Ngài Thái văn Thâu đến hầu đàn và được Đức Chí Tôn thâu làm môn đệ.

Khi Đức Chí Tôn lập Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài, ngày 12-1-Đinh Mão (dl 13-2-1927), Đức Chí Tôn phong Ngài Thái văn Thâu vào phẩm Khai Thế Hiệp Thiên Đài.

Kể từ đó, Ngài Khai Thế Thái văn Thâu, ngoài các giờ bận việc dạy học, Ngài cùng các vị Thời Quân khác phò cơ cho Đức Chí Tôn phổ độ nhơn sanh.

Ngày 11-2-1933, Đức Quyền Giáo Tông Lê văn Trung hiệp cùng Đức Phạm Hộ Pháp đồng ký tên, ra một Thông Tri thăng phẩm Quyền Đầu Sư cho 3 vị Chánh Phối Sư: Thái Thơ Thanh, Thượng Tương Thanh, Ngọc Trang Thanh, như vậy 3 phẩm Chánh Phối Sư bị khuyết, nên tạm cử 3 vị Thời Quân Hiệp Thiên Đài vào hàng Khai qua Cửu Trùng Đài đảm nhận 3 nhiệm vụ kể trên.

Thông tri ấy có đoạn như sau: "Việc giao quyền Chánh Phối Sư cho 3 vị Chức sắc Hiệp Thiên Đài là việc của Hội Thánh mới định hôm kỳ nhóm ngày mùng 9 tháng Giêng rồi đây, nhằm bữa 4-3-1933. Ba Chức sắc ấy là :

- Khai Thế Thái văn Thâu lãnh phận sự Thượng Chánh Phối Sư.
- Khai Pháp Trần duy Nghĩa, lãnh phận sự Ngọc Chánh Phối Sư.
- Khai Đạo Phạm tấn Đãi lãnh phận sự Thái Chánh Phối Sư."

Năm 1941, Đức Phạm Hộ Pháp và 5 vị Chức sắc cao cấp của Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài bị nhà cầm quyền Pháp bắt lưu đày ở hải đảo Madagascar Phi Châu, quân đội Pháp chiếm đóng Tòa Thánh và các cơ quan khác của Đạo, đuổi các Chức sắc và công quả về quê, Ngài Khai Thế Thái văn Thâu rút về quê nhà ở xã Qui Đức và trở lại nghề dạy học.

Sau đó, Ngài bị bịnh tâm thần, phải nghỉ dạy học, an dưỡng tại tư gia, bịnh tâm thần của Ngài kéo dài, có lúc gần như hết bịnh, nhưng có lúc lại tái phát, nên Ngài không thể trở về Tòa Thánh tiếp tục phận sự của một Thời Quân Hiệp Thiên Đài.

Ngài Khai Thế Thái văn Thâu qui liễu tại tư gia ở xã Qui Đức vào ngày mùng 2-6-Tân Dậu (dl 3-7-1981), lúc 5 giờ 30 phút chiều, hưởng thọ 83 tuổi.

Đại diện của Hội Thánh và Ban Cai Quản Thánh Thất Cần Giuộc hay tin, liền đến nơi lo tổ chức Lễ An táng cho Ngài rất trọng thể tại Xã Qui Đức.

Vì hoàn cảnh của Đạo lúc bấy giờ đang hồi biến chuyển rất khó khăn, Hội Thánh và các cơ Đạo bị giải thể, nên không thể liệm thi hài của Ngài vào liên đài và đưa về Tòa Thánh làm Lễ Đạo Táng, nên đành phải mai táng theo nghi lễ bình thường tại phần đất riêng của gia đình Ngài tại xã Qui Đức, quận Cần Giuộc.

Ngài Khai Thế Thái văn Thâu là vị Thời Quân đăng Tiên sau chót trong số Thập nhị Thời Quân Hiệp Thiên Đài kỳ đầu tiên của Đạo Cao Đài.