Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971
ID027376 - Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1957-1971 🖶 Print this Thánh Ngôn
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

 • 1.- Cao Thượng Phẩm.

  1.- Cao Thượng Phẩm.

  1. Sài Gòn, đêm 12-1-Đinh Dậu (dl 11-2-1957).

  CAO THƯỢNG PHẨM

  Bần đạo chào mấy em.

  Cả Đại Từ Phụ lẫn chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đều hài lòng về chí hy sinh và quả cảm của mấy em. Riêng nơi Diêu Trì Cung, bạn Khai Pháp và Bần đạo vinh diệu quá lẽ !

  Ấy là đại công của mấy em đó đa. Nên nhớ rằng, chơn lý vẫn là nguồn khai thác cho U Minh Giới mà cửa Hiệp Thiên Đài vốn phải lắm công lao. Vì cớ cả mấy em dầu cho Phước Thiện cũng là Hội Thánh cứu khổ của Hiệp Thiên Đài, thì thử hỏi trọng trách bao nả.

  Mấy em vốn được rèn luyện từ tinh thần lẫn thể chất sau 31 năm trong đại nghiệp thì hẳn đã hiểu rằng có gian nan mới nhiều giá trị.

  Vậy mà giữa cơn phong ba, mấy em đã vững tay chèo, lại thêm lòng biết kết cấu tâm linh thì thử hỏi quyền năng nơi mặt thế đâu còn sánh kịp. Cười.

  Mặc dầu sự thế vẫn hằng diễn cảnh khắt khe trái ngược, song với khối tinh thần biết chia đau sớt thảm, biết chung sức hiệp tâm, thì chẳng còn một thứ khí giới nào hơn được. Rồi đây, mấy em còn phải đối đầu với mưu mô xảo quyệt đặng lách mình đến tận cơ cứu khổ mà tế thế an bang, gieo tinh thần vị tha trong đại chúng thì mấy em cần phải bình tỉnh và sáng suốt trong mỗi việc. Cười . . .

  Cơ đời còn lắm gian nan mà trong cơ Đạo thì mấy em là linh dược, vậy khá liệu lường.

  Do việc vừa qua làm cho chánh tình phải thay đổi và cũng do đó mà mấy em phải lắm nhọc nhằn.

  Cười . . . Việc xảy ra chẳng làm hề hấn gì đến mấy em đâu, chỉ cần lựa lời theo chiều là đủ.

  Vui quá mấy em ơi ! Sửa soạn mà rước Đức Hộ Pháp đi thì vừa.

  Thiên hạ vạn quốc đang nhảy tréo giò, do mấy em đó đa !

  Ít lời Bần đạo xin chung vui và nhắn lời mừng hai bạn Hiến Pháp cùng Bảo Thế.

  Khuyên mấy bạn Cửu Trùng khá vững chí và mừng cả Hội Thánh Phước Thiện.

  Dặn bạn Khai Đạo chịu khó thêm một chút.

  Bần đạo xin kiếu.

  THĂNG.

 • 2.- Cao Thượng Phẩm.

  2.- Cao Thượng Phẩm.

  2. Đàn tại nhà Hiến Thế (Sài Gòn), đêm 11-2-Đinh Dậu (dl 12-3-1957).
  Phò loan: Thượng Sanh - Tiếp Đạo.

  CAO THƯỢNG PHẨM

  Mừng mấy em Hiệp Thiên.

  Cười . . . Bần đạo cũng có hội với mấy em lúc nãy và mấy em nên đinh ninh rằng chuyện chi về Đạo cũng có Bần đạo góp tinh thần vào với mấy em.

  Bần đạo khuyên mấy em gặp cơ thuận tiện nên ra sức chống vững nền Đạo mà một nhóm người trong Đạo đã cố làm cho lung lạc.

  Mấy em cẩn thận là tốt lắm, đó cũng là ý của Bần đạo. Ngày giờ không xa đâu, nên sửa soạn.

  Điều cần là Bần đạo phải dặn mấy em năng bước Đạo cho hoàn toàn ở trong mặt Đạo, thì danh nghĩa nhiệm vụ Hiệp Thiên mới toàn vẹn. Bần đạo sẵn sàng giúp mấy em.

  Có Đạo cao tức phải có khảo nặng. Người đã sa ngã vì khảo đảo đã đành buông trôi cả công linh, đối với thiêng liêng không còn ân hận gì nữa. Đó là do nơi tâm mà thôi, mấy em nên để ý.

  Bần đạo trông mong mấy em cứu vớt danh thể của Đạo. Anh Thượng Trung Nhựt và Cửu Nương Diêu Trì Cung cũng để tin cậy nơi mấy em.

  Bần đạo chào mấy bạn.

  THĂNG.

 • 3.- Cao Thượng Phẩm.
  3. Đàn tại nhà Bảo Sanh Quân, đêm 19-2-Đinh Dậu (dl 20-3-1957).
  Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp.

  CAO THƯỢNG PHẨM

  Mừng mấy em Hiệp Thiên.

  Cười . . . Bần đạo cũng có hội với mấy em lúc nãy và mấy em nên đinh ninh rằng chuyện chi về Đạo cũng có Bần đạo góp tinh thần vào với mấy em.

  Bần đạo khuyên mấy em gặp cơ thuận tiện nên ra sức chống vững nền Đạo mà một nhóm người trong Đạo đã cố làm cho lung lạc.

  Mấy em cẩn thận là tốt lắm, đó cũng là ý của Bần đạo. Ngày giờ không xa đâu, nên sửa soạn.

  Điều cần là Bần đạo phải dặn mấy em năng bước Đạo cho hoàn toàn ở trong mặt Đạo, thì danh nghĩa nhiệm vụ Hiệp Thiên mới toàn vẹn. Bần đạo sẵn sàng giúp mấy em.

  Có Đạo cao tức phải có khảo nặng. Người đã sa ngã vì khảo đảo đã đành buông trôi cả công linh, đối với thiêng liêng không còn ân hận gì nữa. Đó là do nơi tâm mà thôi, mấy em nên để ý.

  Bần đạo trông mong mấy em cứu vớt danh thể của Đạo. Anh Thượng Trung Nhựt và Cửu Nương Diêu Trì Cung cũng để tin cậy nơi mấy em.

  Bần đạo chào mấy bạn.

  THĂNG.

 • 4.- Thượng Trung Nhựt.

  4.- Thượng Trung Nhựt.

  4. Đàn tại nhà Bảo Sanh Quân, đêm 7-3-Đinh Dậu (dl 6-4-1957).
  Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp.

  THƯỢNG TRUNG NHỰT

  Mừng mấy em Hiệp Thiên.

  Cười . . . Thượng Phẩm nhường cho qua đến để thăm mấy em và cũng đã đồng ý với mấy em về quyết định của mấy em trong buổi hội.

  Riêng Qua thì Qua dặn mấy em, bước đường tuy thuận tiện nhưng không phải quá dễ dàng đâu. Nên dè dặt cẩn thận lắm mới được.

  Chớ nên tin ai ở phe đối lập trong Đạo mà phải đề phòng chặt chẽ.

  Nhiệm vụ mấy em khó hơn là buổi lập Đạo ban sơ, nhưng Qua sẽ giúp mấy em tới cùng, cần nhứt là nên giữ thái độ nào cho nhà cầm quyền kiêng nể mình và trong đó giữ được trong sạch là đứng đầu.

  Tuy vậy, với tâm chí mấy em và sự đồng tâm của toàn thể Hiệp Thiên Đài, mấy em sẽ lướt cả khó khăn và cứu nguy cho Đạo.

  Qua mừng trước cho mấy em.

  Qua chào.

  THĂNG.

 • 5.- Bát Nương Diêu Trì Cung.

  5.- Bát Nương Diêu Trì Cung.

  5. Đàn tại Cây Quéo (nhà Ngài Bảo Pháp), đêm 2-4-Đinh Dậu (dl 1-5-1957).
  Phò loan: Bảo Pháp - Khai Đạo.

  BÁT NƯƠNG Diêu Trì Cung

  Chào Tam Ca cùng quí bạn Hiệp Thiên Đài và hiền tỷ nữa.

  Hèn lâu thiếp không có dịp đến cùng quí bạn, nay gặp Tam Ca vui lòng về Tòa Thánh hành đạo với mấy bạn Hiệp Thiên, cả Cửu vị Nữ Phật đều mừng và hứa sẽ giúp tinh thần cho quí thể đặng thơ thới mà lo đại sự hòng cứu vớt chúng sanh đang bị chìm đắm và khổ sở vì thời cuộc và cũng có một phần tin theo kẻ mê hoặc dẫn dắt đi lầm đường sai ngả.

  Kết cuộc nhờ các bạn và Tam Ca sau nầy chỉ lối và dạy đường khôn nẻo khéo cho họ.

  Còn việc đối phó với nhà cầm quyền, Tam Ca và quí bạn thi hành như thế là cao thượng biết bao !

  Thiếp rất vui và mừng. Tất cả Thần, Thánh, Tiên, Phật đều để ý trông mong ý định của Tam Ca và quí bạn.

  Thiếp cho biết trước nhà cầm quyền sẽ trọng dụng quí bạn, nhưng họ đi lá bài chánh trị với quí bạn đó. Đừng lo, để sau nầy họ sẽ tiếp tế một cách khôn khéo và cũng chánh trị nữa. Cười . . .

  Có tới hai ông Bảo, ai mà dám làm gì !

  Sẵn có Đãi (đãy) mặc sức đựng tiền. Sau nầy có đến phi cơ chớ chẳng phải có xe hơi mà thôi đâu. Cứ tin đi, cao thượng lắm !

  Xin quí bạn chấp cơ cho thường, thiếp sẽ đến bàn luận thêm.

  THĂNG.


  Cái bài Thánh Ngôn 2, 3, 4, 5 trích trong tập Thánh Ngôn chép tay của Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu, từ trang 77 đến trang 81.

 • 6.- Ngọc Hoàng Thượng Đế.

  6.- Ngọc Hoàng Thượng Đế.

  6. Đền Thánh, đêm 26-4-Đinh Dậu (dl 25-5-1957), lúc 21 giờ.
  Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp.

  BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ

  Chào chư vị Đại Thiên phong Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài.

  Lập nghiêm để rước Đức Chí Tôn.

  Xin kiếu.

  THĂNG.

  NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ kim viết
  Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

  Thầy mừng các con nam nữ.

  Thầy cho mấy Chánh Phối Sư nam nữ đến gần hầu Thầy.

  Thầy vui lòng thấy các Chức sắc trọng yếu Hiệp Thiên Đài ngày nay hiệp nhau về Thánh địa để gánh vác trách nhậm và dìu dắt nhơn sanh trên đường đạo đức.

  Thầy cũng đau lòng nhìn thấy cuộc biến đổi đã làm cho các con cái của Thầy trễ bước trên đường độ chúng.

  Các con bên Cửu Trùng Đài phải nhìn nhận là các con thiếu kém hạnh đức, thiếu cả sáng suốt định phân nên nhơn sanh phải chịu lắm điều đau khổ.

  Nếu các con biết trọng Đạo hơn cá nhân của mình thì con thuyền Đạo đâu phải chịu dật dờ nơi giông tố.

  Thầy cũng đổ lụy vì các con cái của Thầy và chịu đau buồn chẳng ít.

  May là Thầy định trước sự cứu vãn tình thế hầu giữ vững đức tin để nối bước trên đường phổ độ, bằng chẳng vậy thì công tu hành của các con đã không còn kể nữa.

  Từ đây nên thận trọng gìn giữ Thánh đức, để tâm sửa cải lề lối hành sự cho hợp với đạo lý quang minh, bỏ tư tưởng mờ hồ thì nhơn sanh mới trông nhờ giáo hóa và hấp thụ được triết lý cao siêu của nền chánh giáo.

  Thầy lấy sự thương yêu vô cùng vô tận mà dạy khuyên các con, nhưng các con nên lo sợ Lý Bạch quyền Nhứt Trấn Oai Nghiêm khiển trách, chừng đó Thầy không lấy lẽ gì mà binh vực được.

  Các con Chức sắc nữ phái cần nên xét mình mà gìn giữ đạo hạnh cho đúng theo Thầy mong ước. Nhơn sanh nữ phái thiếu hạnh đạo nhiều, các con không nên bê trễ phận sự nữa.

  Thầy dạy chung cả Chức sắc, Chức việc nam nữ bài thi sau đây, nên gắng nhớ mà hiệp nhau lo tròn nhiệm vụ :

  THI:
  Đổ lụy Thầy phân cũng nghẹn ngào,
  Các con đau Thầy há vui sao ?
  Còn lời còn dạy chim chung tổ,
  Vắng tiếng vắng khuyên ngựa rẽ tàu.
  Xét quấy lo tròn nhơn đức trước,
  Độ đời mới vẹn nghĩa ân sau.
  Thương nhau phải lúc chung vai gánh,
  Danh giá đừng quên Đạo đứng đầu.

  Các con Hiệp Thiên Đài, Thầy trông mong nơi mấy con.

  Thầy ban ơn chung cả các con nam nữ.

  THĂNG.

 • 7.- Bát Nương Diêu Trì Cung.

  7.- Bát Nương Diêu Trì Cung.

  7. Giáo Tông Đường, 25-5-Đinh Dậu (dl 22-6-1957), lúc 20 giờ.
  Phò loan: Thượng Sanh - Tiếp Đạo.
  Hầu đàn: Chức sắc nữ phái.

  BÁT NƯƠNG Diêu Trì Cung

  Chào Đại tỷ, Tam Ca, anh Tiếp Đạo và chư hiền muội, chư Đạo hữu.

  Đại tỷ, em xin toàn cả Chức sắc nữ phái lúc nầy nên gắng công học Đạo để dọn mình cho xứng đáng là bực hướng đạo của nhơn sanh và đối với các tôn giáo khác, không thẹn mình là con cái của Đức Diêu Trì Kim Mẫu trong cửa Đại Đạo.

  Em xin cả thảy bình thân.

  Không lẽ Đạo đã lập thành hơn 30 năm mà bên nữ phái không có bực học hỏi và quan niệm về đạo đức một cách siêu việt. Nếu một ngày kia sẽ mở tại vùng Thánh địa một Hội Công đồng các tôn giáo trong nước và phải chọn người để thay mặt cho nữ phái đặng đối chọi lý thuyết với các tôn giáo và chi phái thì các hiền muội mới tính sao ?

  Em phân cho đại tỷ biết từ mấy chục năm nay, những người dìu Đạo vẫn sơ sót về phần dạy Đạo, nhưng nay cần phải bổ khuyết. Ngày giờ nhặt thúc, đừng bỏ trôi qua uổng lắm. Phải học hỏi và lập công bồi đức nâng mình xứng đáng với phẩm chức để phục vụ nhơn sanh mới trọn câu phổ độ.

  Nay tiện thiếp cho ít đề tài để cho Chức sắc nữ phái trong phẩm Giáo Hữu và Giáo Sư làm bài luận Đạo, chừng nào làm rồi, đại tỷ góp đủ giao cho anh Tiếp Đạo chấm vở giùm em, những bài nào được ưu điểm thì đọc cho em nghe kỳ đàn tới, những bài nào em đồng ý thì được đọc giữa Đền Thánh làm bài thuyết đạo.

  Đây đề tài :

  1.- Người hành đạo phải làm phận sự thế nào mới tạo nên công quả xứng đáng đối với nhơn sanh và một công nghiệp đáng kể đối với Đức Chí Tôn, với Đạo ?

  2.- Thế nào là chủ nghĩa vị ngã ? Chủ nghĩa nầy khác với chủ nghĩa vị tha làm sao ? Trên đường độ chúng phải thật hành chủ nghĩa nào đặng giải thoát nhơn loại ?

  Tiện thiếp cho hạn kỳ 15 ngày. Đại tỷ đừng sợ Chức sắc không hiểu, cứ cố tâm rồi thấy dễ dàng và sẽ nhờ đó mà sáng suốt.

  Tiện thiếp kính chào chung cả.

  THĂNG.

 • 8.- Lý Thái Bạch.

  8.- Lý Thái Bạch.

  8. Giáo Tông Đường, 16-6-Đinh Dậu (dl 13-7-1957), lúc 20 giờ.
  Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp.

  LÝ BẠCH

  Chào chư hiền hữu Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện.

  Lão cũng vui hôm nay được kiến diện chư hiền hữu khi Đạo vừa ổn định sau một thời gian biến chuyển.

  Sự hiệp tác của Hiệp Thiên và Cửu Trùng làm cho Chí Tôn đặng vui và Lão cũng vì Đạo mà châm chế một phần để cho người có lỗi tự xét mình sửa cải đường lối theo khuôn khổ Thiên định.

  Vậy Lão yêu cầu chư hiền hữu Hiệp Thiên và Cửu Trùng phải hiệp tâm chung trí dìu bước Đạo thế nào cho được trong ấm ngoài êm, hợp đời thuận Đạo, cho chúng sanh bớt phần thống khổ, để cho Đạo có người trí thức giúp tay cho cơ phổ độ sau nầy.

  Lão cho phép Hiệp Thiên và Cửu Trùng chọn lựa trong hàng thiện tín, những người có học thức và có thiện chívềlập công bồi đức đặng cầu phong vào hàng Lễ Sanh hoặc Sĩ Tải. Như thế, chư hiền hữu sẽ có nhiều người cộng sự đắc lực buổi sau nầy.

  Hơn nữa nên mở cửa rộng rước nhơn tàivà độ họ vào hàng Chức sắc thì Đạo mới tiến triển kịp với trào lưuhiện tại.

  Tiếp Đạo bạch :

  - Cầu xin cho Hiểu chức Sĩ Tải.

  - Lão vui lòng chấp thuận cho Đạo hữu Hiểu vào hàng Sĩ Tải để giúp cho Hiệp Thiên Đài.

  Còn chuyện cầu xin của Trung Tông Đạo cho những vị đã bị tử nạn trong lúc Việt Nam đương biến loạn, Lão cũng chấp thuận cho những Chức việc và Đạo hữu ấy được vào hàng Thánh Tử Đạo.

  Chư hiền hữu nên để ý là dầu Chí Tôn khoan dung nhưng Thiên điều cũng vẫn hành pháp cho đúng với cân thiêng liêng.

  Vì vậy chư hiền hữu Hiệp Thiên và Cửu Trùng đừng nên xao lảng phận sự và bỏ phép công nghe.

  Câu “Luật điều Cổ Phật không chừa tội” phải nên lưu tâm cho lắm.

  Lão kiếu.

  THĂNG.

 • 9.- Thượng Trung Nhựt.

  9.- Thượng Trung Nhựt.

  9. Đêm mùng 7-8-Đinh Dậu (dl 31-8-1957), lúc 21 giờ.
  Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp.
  Hầu đàn: Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng Đài nam nữ.

  THƯỢNG TRUNG NHỰT

  Lão chào mấy em Hiệp Thiên, Cửu Trùng.

  Cười . . . Lâu ngày gặp được dịp nói chuyện với mấy em Hiệp Thiên, Qua vui quá !

  Thượng Sanh, Bảo Pháp, Tiếp Đạo, kỷ niệm của chúng mình lúc Qua còn tại thế. Qua mường tượng như mới qua một đôi tháng, chớ chi Qua còn hội diện với mấy em lúc nầy thì nỗi vui mới hoàn toàn.

  Mấy em Cửu Trùng Đài, nhứt là hai em Sáng, Tước, Qua cũng vui thấy mấy em em để trọn tâm chí lo công quả hoàn toàn trong mặt Đạo.

  Thời kỳ phục hưng nền chánh giáo đã đến và giai đoạn lập công nghiệp xứng đáng cũng khởi đầu và được ghi trọn nơi Thiên thơ.

  Mấy em phải giữ cho được sáng suốt mà hành sự cho tới cùng, và giữ mình, chớ để ngoại vật lôi cuốn. Đó là điều Qua ước mong.

  Mấy em phái nữ, Qua cũng để lời khen phần đông đã biết quay về với lẽ phải và gắng công giồi trau hạnh đức để xứng đang dìu dắt nhơn sanh.

  Sự lạc lầm đã để lại bao nhiêu thảm khốc thì Qua cầu xin đừng tái diễn lại nữa.

  Gặp được Đạo Trời chẳng phải dễ mà khổ tâm nhọc trí lập công nghiệp cũng thật khó. Ai lại để cho công nghiệp buông trôi một cách dễ dàng như vậy được.

  Vậy mấy em nên cẩn thận và biết mình cho lắm. Cân thiêng liêng quá nghiêm khắc ! Chính Qua đã bỏ xác phàm và đắc ngôi vị mà còn phải sợ.

  Qua chào cả thảy mấy em.

  THĂNG.

 • 10.- Thượng Trung Nhựt.

  10.- Thượng Trung Nhựt.

  10. Giáo Tông Đường, 29-9-Đinh Dậu (dl 20-11-1957), lúc 20 giờ.
  Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp.
  Hầu đàn: Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Phước Thiện nam nữ.

  THƯỢNG TRUNG NHỰT

  Mừng mấy em Hiệp Thiên, Cửu Trùng nam nữ, mấy em nhỏ. Bình thân.

  Qua mừng cho Đạo đã tiến được vài bước về mặt tinh thần, nhưng mấy em Hiệp Thiên và Cửu Trùng phải gắng công nhiều hơn nữa để đào tạo nhơn tài trong cửa Đạo thì sau nầy mới có những người xứng đáng kế chí mấy em mà dìu dắt bước Đạo tới chỗ mầu nhiệm cao xa, độ rỗi bao nhiêu nguyên nhân nơi sông mê biển khổ.

  Đức Chí Tôn đã dạy, dầu một vị Cổ Phật xuống phàm mà không tu thì cũng phải bị đọa như thường. Hại thay, hết lớp Thập nhị Thời Quân và ba vị Chưởng quản ba Chi thì ai đảm đương dìu dắt nhơn sanh, mà hiện giờ chưa thấy bực nhơn tài có thể trông cậy được.

  Vì đó mà trách nhậm của mấy em Hiệp Thiên Đài nặng nhọc là phải nên nôn nóng đào tạo Chức sắc đủ tài đức để lần hồi giao trách nhậm hành chánh.

  Qua buồn là một phần trong Thập nhị Thời Quân dường như không nhìn nhận phẩm vị thiêng liêng của họ vàQua sợ sẽ cósựkhông hay cho họ.

  Mấy em Cửu Trùng nam nữ,

  Qua khuyên mấy em nên tận tâm vì nhơn sanh. Mấy chục năm qua dường như nhơn sanh bị bỏ trôi. Ngày giờ nhặt thúc, bước Đạo đã trễ quá rồi. Đường xa gánh nặng, nếu mấy em không lo thì ai lo cho.

  Qua yêu cầu đừng để cho Đức Chí Tôn buồn lòng và Lý Đại Tiên phẫn nộ. Công nghiệp của mấy em không mất phần đâu.

  Đời vật chất đối với Đạo như đá sỏi sánh với ngọc châu, có cái trọng chạy theo cái khinh. Qua tưởng không ai chịu làm như vậy.

  Mấy em Hiệp Thiên,

  Về việc cầu phong Sĩ Tải thì Đức Lý Đại Tiên dạy nâng loan tại Đền Thánh qua ngày rằm tháng mười vì Ngài sẽ có lời giáo huấn hai Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng.

  Em Thuần Đức và mấy em xướng họa thi Hạnh Đường vui quá há ! Em đọc lại bài em xướng cho Qua thưởng thức. Cười . . .

  Ông Bảo Pháp ngâm thi . . . . . . . . . . . .

  Lý thú quá, lời lẽ giản dị mà hay, sẵn đây Qua họa vận hạng chót cho vui :

  HỌA :
  Học vấn từ đây Đạo mở đường,
  Luyện trau Chức sắc kỷ hòa cương.
  Quyền đời hóa chúng còn phô đức,
  Cửa Thánh độ người há kém phương.
  Giáo lý dồi dào nung khách trí,
  Nho phong nhuần gội vững can trường.
  Lập công đem đổi nên Thiên vị,
  Đèn sách bền theo nhọc chớ màng.

  Ngâm. Cười . . .

  Mấy em choán hết tứ, Qua làm lếu láo cho vui.

  Qua chào chung.

  THĂNG.

  (Thuần Đức là bút hiệu của Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu).

 • 11.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.

  11.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.

  11. Đền Thánh, đêm 17-10-Đinh Dậu (dl 8-12-1957), lúc 20 giờ 45.
  Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp.
  Hầu đàn: Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Phước Thiện nam nữ.

  LÝ NHỨT TRẤN OAI NGHIÊM

  Chào chư hiền hữu Hiệp Thiên, Cửu Trùng.

  Mặc dầu Đức Chí Tôn có để lời khuyên dạy cặn kẽ, Lão nhận thấy Chức sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng cũng còn hẫng hờ phận sự, chưa đem hết tiếng nói của Đại Từ Phụ vào não cân.

  Một phần Chức sắc Hiệp Thiên coi rẻ sứ mạng thiêng liêng, hoặc coi đời trọng Đạo khinh. Lão lo cho họ phải thất thệ với Ngọc Hư Cung.

  Một phần Chức sắc Cửu Trùng Đài xu hướng về mặt đời, không để tâm lo trách nhiệm, tức là để cho ngoại vật lôi cuốn một cách dễ dàng.

  Thiên điều chẳng vì từ bi của Chí Tôn mà dung thứ, và vì công nghiệp của một phần ít Chức sắc mà để cho Đạo phải thất chơn truyền.

  Lão khuyên hai Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng nên chung tâm nhứt trí chấn chỉnh nền chánh giáo cho được thuần túy hơn, nghiêm trang hơn, để đối phó với sự tiến triển của các tôn giáo, làm cho rạng danh Đạo, và mới có đủ chuẩn thằng độ rỗi nhơn sanh trong thời kỳ mạt kiếp nầy.

  Phải cải tổ bộ máy Hành chánh đạo, lựa Chức sắc có nhiều ít chuyên môn, nhứt là có thiện chí làm nên cho Đạo, chớ chẳng phải tùy theo phẩm chức mà thôi.

  Cơ phục hưng có tiến triển cùng không, chư hiền hữu cũng đã thấy và cứ như tánh cách đứng dừng mãi, hoặc bước lui thì nhơn sanh không trông mong nhờ cậy chi được. Thế thì sứ mạng của Chí Tôn giao cho để làm gì ?

  Nữ phái còn thiếu sáng suốt để nhận định, thiếu căn bản đạo đức, dễ xiêu ngã mặc dầu trước một luồng gió nhẹ.

  Lão xin chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, nhứt là hiền muội Hương Hiếu dạy khuyên và giáo hóa thêm. Nên để ý nghe.

  Đức Chí Tôn buồn lòng vì giai đoạn nầy mà còn một ít con cái của Ngài phải sa ngã thêm trên đường bất chánh. Đó là tự chiêu kỳ họa. Nên cố lưu tâm, chớ nên coi thường cơ thưởng phạt.

  Chư hiền hữu Hiệp Thiên,

  Về Đạo Nghị Định của Lão đối với Chi phái là phương pháp lúc trước để phổ độ nhơn sanh mà thôi. Hiện giờ, cửa Đạo đã mở rộng, thì cơ qui nhứt thế nào cũng sẽ thực hiện được.

  Hiền hữu Bảo Thế đọc danh sách cầu phong Sĩ Tải.

  1. Trần Văn Ngôn, chấm phong Sĩ Tải.
  2. Nguyễn Văn Còn, sắc phong Lễ Sanh phái Thái, sẽ giúp đắc lực cho Cửu Trùng Đài.
  3. Trần Thanh Danh, chấm phong Sĩ Tải.
  4. Nguyễn Thành Tám, sắc phong Lễ Sanh phái Thượng.
  5. Trương Ngọc Anh, chấm phong Sĩ Tải.
  6. Trần Minh Hiếu, sắc phong Lễ Sanh phái Ngọc.
  7. Nguyễn Văn Như, chấm phong Sĩ Tải.
  8. Lê Minh Khuyên, chấm phong Sĩ Tải.

  Hiền muội Hương Hiếu :

  Đọc danh sách cầu phong Lễ Sanh :

  1. Lê kim Huê, chấm phong Lễ Sanh.
  2. Phạm Thị Phước, nt
  3. Nguyễn Thị Hứ nt
  4. Phạm Thị Chậm, nt
  5. Nguyễn Thị Kiếm, nt
  6. Nguyễn Thị Mẹo, nt
  7. Nguyễn Thị Cường, nt
  8. Đinh Thị Bông, nt
  9. Nguyễn Thị Mau, nt
  10. Bùi Thị Nga, nt
  v.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  51. Nguyễn Kim Cúc, nt
  52. Tống Thị Đứa, nt (Hết)

  Đọc danh sách cầu phong Giáo Hữu :

  1. Lê Thị Điểm, chấm phong Giáo Hữu.
  2. Văn Thị Chu, nt
  3. Lê Thị Út, nt
  4. Ngô Thị Tiệm, nt
  5. Ngô Thị Nhỏ. nt
  6. Bùi Thị Ngàn đình lại.
  7. Mai Hương Nhồng, chấm phong Giáo Hữu.
  8. Ngô Thị Chí, nt
  9. Trần Thị Hòa, nt
  10. Nguyễn Thị Thiền, nt
  11. Lưu Thị Kía, nt
  12. Trần Thị Lộc, nt
  13. Nguyễn Thị Phấn, nt
  14. Lê Thị Thưởng, nt
  15. Huỳnh Thị Láng, nt
  16. Huỳnh Thị Hợi, nt
  17. Lê Thị Lộc, nt
  18. Lê Hương Mành, nt
  19. Trần Hương Dần, nt
  20. Cao Thị Cường, nt
  21. Lý Thị Tài Háo, nt
  22. Châu Thị Tài, nt
  23. Nguyễn Hương Vơi, nt Hàm phong
  24. Lê Hương Xích, nt nt

  Đọc danh sách cầu phong Giáo Sư:

  1. Lê Thị Hường, chấm phong Giáo Sư.
  2. Nguyễn Thị Lắm, nt
  3. Phạm Thị Ngộ, nt
  4. Cao Thị Son, nt
  5. Nguyễn Hương Đợi, nt
  6. Phùng Hương Ngọc, nt
  7. Nguyễn Hương Mùi, nt Hàm phong

  Hiền hữu Khai Đạo, Lão giao cho hiền hữu trách nhiệm lựa chọn Chức sắc và Chức việc bổ đi các địa phương dạy dỗ nữ phái. Chức sắc nữ phái bổ đi phải có đủ tín nhiệm của Hội Thánh hai Đài và phải có đủ đạo đức và hạnh kiểm.

  Lão cho hay cuộc phong phẩm vị kỳ nầy là chiều theo Thánh ý của Đức Chí Tôn. Nên biết trọng quyền tức chịu trọng phạt. Những Chức sắc mới được thăng cấp nên nghe à !

  Ông Khai Đạo bạch : - Xin dâng đề nghị : Chức sắc nữ phái được bổ nhiệm các địa phương phải lập Minh thệ trước khi đi hành sự.

  - Lão đồng ý. Hiền hữu nên cho lịnh chấn chỉnh Lễ Nhạc cho trang nghiêm hơn nữa, vì còn sơ sót nhiều, không nên để mất lễ và mất sự tôn kính với các Đấng thiêng liêng nghe.

  Lão xin chào chư hiền hữu nam nữ.

  THĂNG.

 • 12.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.

  12.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.

  12. Đền Thánh, đêm 21-2-Mậu Tuất (dl 9-4-1958), lúc 20 giờ.
  Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp.
  Hầu đàn: Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Phước Thiện nam nữ.

  LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm

  Chào chư hiền hữu Hiệp Thiên, chư Chức sắc nam nữ Cửu Trùng Đài và Phước Thiện.

  Hôm nay, chư hiền hữu Hiệp Thiên hiệp tâm cầu thăng cho Chức sắc Cửu Trùng, Lão cũng nhận sự thăng thưởng là một dịp khuyến khích cho những kẻ hữu công. Nếu Chức sắc thăng thật xứng đáng thì Lão lấy làm vui trao cho những vị ấy Thiên tước của Đức Chí Tôn đặng giúp cho họ trên đường lập vị, nhưng còn lắm phần ham ngôi phẩm mà phục vụ cho Đại Từ Phụ thì tiếc từ chút công, so đo từ giờ từ khắc, thì Lão rất buồn và lo giùm cho cứu cánh của kiếp sanh của họ.

  Về việc ban thưởng Chức sắc không phải có 5 năm thâm niên sắp lên là đủ điều kiện cầu thăng và được thăng, cần phải có những điều kiện cần yếu khác:

  * Thứ nhứt: Phương diện hạnh đức.
  * Thứ nhì: Trình độ học thức.
  * Thứ ba: Tinh thần phục vụ.
  * Thứ tư: Khả năng giáo hóa nhơn sanh.

  Là vì hễ đến bực Giáo Hữu là thay mặt cho Chí Tôn đặng phổ thông chơn đạo thì chẳng phải người thường tình đặng, mà phải đáng mặt phi thường mới xứng.

  Kỳ nầy Lão châm chế, chớ kỳ cầu thăng sau nầy, Chức sắc mỗi cấp bực đủ 5 năm thâm niên hay hơn nữa, chỉ đem vào sổ cầu thăng với tỷ lệ 4 phần 5 mà thôi.

  Hội Thánh Cửu Trùng Đài phải cân phân sự xứng đáng của Chức sắc do theo điều kiện Lão vừa chỉ và sau khi chọn lọc kỹ lưỡng số tỷ lệ qui định, giao qua cho Hiệp Thiên Đài kiểm soát lại rồi mới dâng lên cho Lão. Hiền hữu Thượng Sanh và chư vị Thời Quân nên lưu tâm nghe.

  Sự cầu thăng của nữ phái cũng do theo nguyên tắc đó, và Thánh giáo nầy có hiệu lực cho đến ngày Cửu Trùng Đài thực hiện được luật công cử của Đạo.

  Hiền hữu Khai Đạo đọc danh sách cầu ân phong Lễ Sanh :

  (Ông Khai Đạo đọc danh sách Chức việc cầu phong Lễ Sanh . . . . . . . )

  - Xin nhị vị hiền hữu Thượng Sanh, Bảo Pháp tái cầu ngày khác.

  THĂNG.

 • 13.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.

  13.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.

  13. Đền Thánh, đêm 24-2-Mậu Tuất (dl 12-4-1958), lúc 20 giờ.
  Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp.
  Hầu đàn: Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Phước Thiện nam nữ.

  LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm

  Chào chư Chức sắc, chư Chức việc nam nữ.

  Hiền hữu Khai Đạo đọc danh sách cầu thăng Giáo Hữu.

  - Ông Khai Đạo đọc danh sách :

  * Lễ Sanh cầu thăng Giáo Hữu.

  * Giáo Hữu cầu thăng Giáo Sư.

  Tiếp tới :

  * Giáo Sư cầu thăng Phối Sư.

  Lão xin nhắc chư hiền hữu biết Chức sắc mặc dầu quá lục tuần mà còn sức khỏe đảm nhận nhiệm vụ của Đạo, tới kỳ cầu phong hay cầu thăng cũng là ân phong. Hàm phong là khi nào đương hành sự mà xin nghỉ việc vì thiếu sức khỏe hoặc trong hạng hàm phong mà có công cán đặc biệt đủ thâm niên, xin cầu lên đẳng cấp cao hơn mà cũng hàm phong.

  Vậy sau phải sửa đổi danh từ lại.

  Đọc.

  Ông Khai Đạo đọc tiếp danh sách :

  * Chức việc cầu thăng Lễ Sanh Hàm.
  * Lễ Sanh Hàm cầu thăng Giáo Hữu Hàm.
  * Lễ Sanh cầu thăng Giáo Hữu Hàm.
  * Giáo Hữu cầu thăng Giáo Sư Hàm.
  * Giáo Sư cầu thăng Phối Sư Hàm.

  Kêu hiền muội Hương Hiếu vào đọc danh sách phái nữ còn sót lại.

  Bà Chánh Phối Sư Hương Hiếu đọc danh sách :

  * Chức việc cầu thăng Lễ Sanh Hàm.

  * Chức việc cầu ân phong Lễ Sanh.

  Lão cho Chức sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng biết kỳ nầy Đức Chí Tôn rộng lượng châm chế về việc ban thưởng, nên có nhiều vị không thật xứng đáng.

  Kỳ sau Lão xin hai Đài phải tuyển lọc sự thăng thưởng cho minh chánh và áp dụng luật Đạo cho đẳng đẳng theo lời Lão đã dạy nghe.

  Lão ban ơn cho toàn đạo nam nữ.

  THĂNG.

 • 14.- Cao Thượng Phẩm.

  14.- Cao Thượng Phẩm.

  14. Giáo Tông Đường, 25-5-Mậu Tuất (dl 11-7-1958), hồi 19 giờ.
  Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp.
  Hầu đàn: Tả Phan Quân, 2 vị Sĩ Tải.

  CAO THƯỢNG PHẨM

  Chào mấy em.

  Bần đạo cho mấy em Thượng Sanh, Bảo Pháp, Khai Đạo biết sự quyết định của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài về chọn chỗ an tọa liên đài của toàn Chức sắc Hiệp Thiên Đài là hợp với Thánh ý. Nếu chẳng vậy thì sự huyền bí di truyền nền Chánh giáo đều hỏng hết.

  Hiệp Thiên Đài tuy mất một bạn, nhưng Thiên cơ định vậy. Dầu sao Tiếp Đạo cũng sẽ là một Đấng dìu đường thiêng liêng cho mấy em làm tròn nhiệm vụ. Còn xác thân là còn trách nhậm nặng nề đối với Đạo và Đời. Mấy em an lòng bước tới, không chi trở ngại đâu.

  Tiếp Đạo sẽ đến với mấy em một ngày gần đây, vì còn mắc bận chầu Bạch Ngọc Kinh và Ngọc Hư Cung.

  Bần đạo xin chư đệ chớ nên nãn lòng, sao sao cũng có Bần đạo và mấy bạn thiêng liêng giúp sức.

  Kính chào.

  THĂNG.

 • 15.- Đức Quyền Giáo Tông.

  15.- Đức Quyền Giáo Tông.

  15. Giáo Tông Đường, 3-6-Mậu Tuất (dl 19-7-1958), lúc 20 giờ.
  Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp.

  QUYỀN GIÁO TÔNG

  Chào hai em Thượng Sanh, Bảo Pháp và cả thảy mấy em.

  Cười . . . Qua đương bận việc mà bị Tiếp Đạo lôi kéo đến với mấy em. Thôi cũng là một dịp để cho hai em Thượng Sanh và Bảo Pháp biết, trong Đạo còn ẩn một ít Chức sắc còn cố tâm đeo đuổi theo bước đường chánh trị bất hợp pháp, đặng lợi dụng tín ngưỡng nhân sinh để thủ lợi. Chẳng kíp thì chầy, hành động của họ sẽ bị phát giác.

  Một ít phần tử không trọn tâm phục vụ, còn mơ ước ngông cuồng, nhưng chi chi cũng không qua Thiên cơ đặng. Cứ an tâm, Qua sẽ sắp đặt và trợ giúp mấy em.

  Nhiều chuyện còn bí ẩn trong cửa Đạo do một nhóm người Đạo tổ chức mong thực hành nguyện vọng bất chánh của họ, nhưng không thể đạt được đâu. Rồi mấy em sẽ thấy.

  Qua chào mấy em, để nhường cơ cho Cao Tiếp Đạo.

  THĂNG.

  (Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng đăng Tiên ngày 23-5-Mậu Tuất (dl 9-7-1958). Ngày 19-7-1958, Ngài Cao Tiếp Đạo giáng cơ cho bài thi dùng làm bài thài hiến lễ).

  TÁI CẦU :

  Hiệp Thiên Đài CAO TIẾP ĐẠO

  Chào anh Bảo Pháp, Thượng Sanh và mấy em.

  Bần đạo để lời cám ơn toàn bạn Hiệp Thiên, toàn cả Chức sắc Cửu Trùng và toàn đạo nam nữ đã hết lòng lo lắng cho Bần đạo khi Bần đạo về với Đại Từ Phụ. Đó là nghĩa thịt xương.

  Vậy Bần đạo có mấy lời :

  Cổi xác phàm vui lại cảnh Thiên,
  Độ sanh phỉ hiệp tạo nên giềng.
  Trường đời dầu chẳng tròn ân nghĩa,
  Nợ Đạo rồi xong gác bút nghiên.
  Cõi Thánh nhàn xem tranh đảnh túy,
  Chơn mây ngẩn chạnh bạn rừng thiền.
  Từ đây dạo khắp trời non nước,
  Nâng giúp quần sanh hưởng huệ duyên.

  Bần đạo được nhờ Phật Mẫu và Cửu vị Nữ Phật giao cho phận sự thiêng liêng phổ độ khắp miền Á châu, nhưng dầu sao Bần đạo cũng hiệp với mấy Đấng thiêng liêng tiền bối của Đạo trông nom và trợ giúp mấy bạn Hiệp Thiên làm tròn nhiệm vụ.

  Bần đạo xin em Thượng Sanh khuyên giải bà thân mẫu của chúng ta. Anh đã hưởng trọn Thiên ân của Đức Chí Tôn. Đó là một điều vui chớ chẳng phải việc buồn. Bần đạo kính chào cả mấy bạn.

  THĂNG.

 • 16.- Cao Thượng Phẩm.

  16.- Cao Thượng Phẩm.

  16. Văn Phòng Trung Tông Đạo, 3-9-M.Tuất (dl 15-10-1958), 20 giờ.
  (Ngài Bảo Văn Pháp Quân đau nặng, sắp qui liễu)

  CAO THƯỢNG PHẨM

  Chào Cô Tư và tất cả mấy em nam nữ,

  Anh ba an tâm, có em ủng hộ mọi việc, cầu nguyện Thầy và Phật Mẫu. Nên tịnh tâm tưởng Chí Tôn là đủ. Mạnh hay không là lẽ thường. Nên hiểu mất như còn, mà còn như mất là đủ.

  Vậy Cô Tư gắng cùng cầu nguyện hộ giúp, có Cửu Nương bên anh ba luôn, mong chờ nơi thì giờ đã dĩ định.

  THĂNG.

  BÁT NƯƠNG Diêu Trì Cung

  Chào anh ba Mỹ Ngọc, Đại tỷ và chư hiền huynh hiền tỷ. Anh Huệ Chương và em Khánh.

  Gắng lo cho anh Mỹ Ngọc châu đáo, xin anh Mỹ Ngọc yên tâm, chớ xao động tinh thần.

  THĂNG.

  THẤT NƯƠNG Diêu Trì Cung

  Chào anh ba Mỹ Ngọc, Đại tỷ, chư hiền huynh hiền tỷ. Anh Mỹ Ngọc, có em bên cạnh anh luôn, anh yên tâm.

  THĂNG.

  LỤC NƯƠNG Diêu Trì Cung

  LỤC NƯƠNG cũng có tại đây để hộ trì anh Mỹ Ngọc nữa. Anh Mỹ Ngọc nên an tâm và vui. Hiền huynh hiền tỷ tịnh tâm cầu nguyện Chí Tôn ban ân lành cho tất cả nơi đây. Chào chung.

  THĂNG.

 • 17.- Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu.

  17.- Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu.

  17. Văn Phòng Trung Tông Đạo, đêm 12-9-Mậu Tuất (dl 24-10-1958), lúc 20 giờ.
  Phò loan: Giáo Hữu Hương Cường - Huệ Chương.

  Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu

  Chào tất cả mấy em nam nữ và mấy con.

  Bần đạo có mấy lời nầy để mấy em và mấy con được hiểu : Bần đạo rất mừng được mấy em và mấy con lo lắng cho Bần đạo. Vậy Bần đạo hết lòng cảm tạ.

  Bần đạo được Phật Mẫu ban ân nên được nhẹ nhàng lo phổ độ vô vi nơi miền Á Đông cùng mấy bạn tiền bối.

  Mấy em và mấy con nên vui để lo phận sự tiếp tục, Bần đạo được đặc ân mới được về sớm để tạo nghiệp thiêng liêng, công quả như thế để kịp buổi Long Hoa Đại Hội.

  Bà ngoại con Vân, ráng lo phục dược ân cần, chớ nên âu sầu theo thường tình. Bần đạo mất cũng như còn, chớ đâu phải biệt tích mà phải buồn. Nên tự giải mới là hiểu Đạo đó. Có Bần đạo trợ giúp luôn về vô hình. Hiện giờ Bần đạo thơ thới chớ không phải khổ nhọc như hồi sanh tiền. Nên vui mừng cho Bần đạo đã thoát khổ.

  Có Phối Sư Thái Hào ở nhà không ?

  Bạch : - Ông Phối Sư đã vào nghỉ tại Nội Chánh.

  Nói lại, Bần đạo rất cám ơn về sự hết lòng với Bần đạo buổi chung qui và xin cảm tạ ơn Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng nam nữ và Phước Thiện, toàn thể Trung Tông, tất cả Giáo viên Đạo Đức Học Đường và toàn đạo.

  Sự dĩ định của Thiên thơ đúng theo với thời cơ xây chuyển, kiếm Thánh giáo cũ xem lại thì thấy rõ.

  Mấy em và mấy con cần lo bồi đắp công quả thiêng liêng cho kịp buổi, đừng để mất thì giờ vì cơ mầu nhiệm mắc lắm đó, khó đoán được.

  THĂNG.

  (Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu đăng Tiên vào ngày 4-9-Mậu Tuất, dl 16-10-1958. Tám ngày sau thì Ngài giáng cơ cho bài nầy).

  TÁI CẦU:

  CAO THƯỢNG PHẨM

  Bần đạo chào tất cả mấy em.

  Cô Tư ! Xin Cô Tư ủng hộ chị ba về mọi phương diện để chị nhẹ bớt nỗi ưu phiền, nghe.

  Anh ba nhắn với Thượng Sanh phò loan với Bảo Pháp đặng anh có điều nói với các bạn.

  Anh ba về sớm được, đó là sự nên vui chớ không phải để buồn, cái thể xác ví như cái áo rệu vậy, mà mấy em hiểu có phải vậy chăng ?

  (Đồng thanh trả lời như Thánh ý đã bày giải).

  Cười . . . Đúng vậy.

  Chị ba hiểu phải vậy chăng ?

  Cô ba trả lời : - Thấy thể xác quá tiều tụy, tưởng sống cũng không làm gì được, nhưng mối tình sanh ly tử biệt tránh sao khỏi đau buồn.

  - Hiểu vậy, chị nên an tâm, không nên buồn quá vô ích.

  Ê, Huệ Chương, em nên ra vô thường với Chị ba cho vui nghe.

  Chào chung. Có Anh Thái chờ. Bần đạo thăng.

  TÁI CẦU :

  THÁI THƠ THANH

  Chào Cô Tư và chư Chức sắc nam nữ, Huệ Chương.

  Các bạn, hằng lâu không có dịp.

  Con Hương ! Bần đạo rất vui thấy con đã quay về với Đạo. Quí hóa thay ! Bần đạo rất vui về căn phần của Bần đạo, đã vậy là do nơi tiền kiếp. Đó là sự thường tình của cơ vay trả cho sạch vết oan khiên trước khi hồi cựu vị. Bần đạo cũng đã lãnh lịnh chung lo về vô vi với các bạn hồi qui.

  Bần đạo nhắn nhủ đôi lời với con, Bần đạo hộ trì con và tất cả gia quyến. Con nên vui lo lập công quả kẻo trễ, thì giờ nhặt thúc, Long Hoa Hội gần kề.

  THĂNG.

 • 18.- Đức Quyền Giáo Tông.

  18.- Đức Quyền Giáo Tông.

  18. Giáo Tông Đường, 26-11-Mậu Tuất (dl 5-1-1959), hồi 19 giờ 30.
  Phò loan: Thượng Sanh - Tiếp Pháp.
  Hầu đàn: Hai vị Sĩ Tải.

  QUYỀN GIÁO TÔNG

  Chào nhị vị Thượng Sanh, Tiếp Pháp và cả mấy em.

  Bần đạo vui thấy cơ Đạo vừa được tạm yên, nhưng lo nỗi cơ thử thách vẫn hành động đặng phá rối nội tình và cản trở đường tiến triển của Đạo.

  Mấy em Hiệp Thiên cũng đã tự biết thì Bần đạo không tin là sẽ bị vướng chơn vào đó, duy sợ mấy em cấp dưới, nhứt là Chức sắc Cửu Trùng Đài.

  Sự lọc lừa của thiêng liêng đã ngăn bớt sự phá rối cho Đạo nhưng cũng chưa phải hết. Cần lấy sáng suốt nhận định mà sắp đặt mỗi việc mới khỏi thất bại. Vì vậy mà điều khiển việc Đạo rất khó khăn, nếu hẹp tính một chút là có thể hư được.

  Mấy bạn Thượng Sanh, chư Thời Quân nên để ý cho lắm. Cười . . .

  Văn Pháp Quân Mỹ Ngọc hối Qua nhường chỗ cho nó.

  Thôi, Qua kiếu.

  THĂNG.

  TÁI CẦU:

  Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu

  Chào hai em Thượng Sanh, Tiếp Pháp và mấy em. Cười . . .

  Tiếp Pháp ! Bây giờ Bần đạo hết rệu rồi nghe không. Nhớ lại buổi trước còn nằm dầm tại Trung Tông thì chán quá ! Đi, ở cũng là sự thường, đi rồi ngảnh lại thương mấy bạn còn ở phải chịu bao nhiêu nhọc nhằn tâm trí, nhưng đó là nhiệm vụ của mỗi bạn do Đức Chí Tôn sắp đặt. Bần đạo nhờ từ tâm của Phật Mẫu và Cửu vị Phật Nương Diêu Trì Cung, nên cũng đặng phần ân huệ thiêng liêng.

  Hiện giờ Bần đạo hiệp với mấy bạn của chúng ta nơi thiêng liêng tiếp tục làm công quả phổ độ Á Châu. Bần đạo có mấy lời hiến chư quí bạn :

  Đau khổ ném xong cái gánh trần,
  Nhẹ nhàng mới toại chí thanh vân.
  Đường mây vừa thoát tầm sông lệ,
  Cánh hạc vui qua tận đảnh thần.
  Công lớn chưa ghi trang sử Đạo,
  Nghiệp hồng còn tiếp dựng nền nhân.
  Giựt mình hối tiếc bao tâm sự,
  Nhắn bạn trường tu gắng vẹn phần.

  Thượng Sanh cùng cả mấy bạn, Bần đạo để lời cám ơn. Thôi, xin kiếu.

  THĂNG.

 • 19.- Cao Thượng Phẩm.

  19.- Cao Thượng Phẩm.

  19. Giáo Tông Đường, 13-12-Mậu Tuất (dl 21-2-1959), lúc 20 giờ.
  Phò loan: Thượng Sanh - Tiếp Pháp.
  Hầu đàn: Tả Phan Quân và hai vị Sĩ Tải.

  CAO THƯỢNG PHẨM

  Chào nhị vị Thượng Sanh, Tiếp Pháp và chung cả mấy em.

  Bần đạo nhìn thấy nền Đạo không được hai Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng hiệp sức chung lo tô điểm nên rất chậm tiến triển trên đường phổ độ, không đem lại một kết quả theo ý muốn của Đại Từ Phụ.

  Hiệp Thiên chưa nhứt trí đồng tình, Cửu Trùng cứ lánh trách nhậm và hay chiều theo lẽ tư thiếu nét công tâm, vì đó nền Đạo như người bịnh lâu năm mà gặp thầy quá hờ hẫng quá bê trễ, bịnh làm sao chóng khỏi.

  Một con én không làm được mùa Xuân, một cây không nên rừng, tất nhiên đại nghiệp của Đạo phải chịu ảnh hưởng của sự bất hiệp tâm mà đứng dừng lại.

  Nếu kể danh và quyền thì trong Đạo nào có danh và quyền gì ?

  Đạo chỉ có danh là biết thương người; quyền là phục vụ, sau mới được cái danh quyền bất diệt của Chí Tôn ban cho nơi thiêng liêng.

  Nếu hiểu danh, quyền, lợi lộc theo tục sự thì đó là tìm con đường tội tình.

  Vậy Bần đạo khuyên nên lưu tâm.

  Ngoài ra phải phân biệt tiểu tiết và đại sự.

  Để hỏng đại sự là bất trí, giữ danh cá nhân để thất danh Đạo là thấp hơn thường tình.

  Người có nhiệm vụ phải lấy công tâm mà liệu nhận.

  Hôm nay, Bần đạo để mấy lời khuyên, sau tiếp chuyện.

  Bần đạo chào.

  THĂNG.

 • 20.- Ngọc Hoàng Thượng Đế.

  20.- Ngọc Hoàng Thượng Đế.

  2. Đền Thánh, đêm 10-2-Canh Tý (dl 7-3-1960).
  Phò loan: Thượng Sanh - Tiếp Pháp.
  Hầu bút: Sĩ Tải Hiểu.
  Hầu đàn: Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng Đài nam nữ.

  NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ kim viết
  Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

  Hỷ chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, chư môn đệ nam nữ.

  Hôm nay, Thầy vui lòng đến với các con để tỏ ý của Thầy đối với công việc Đạo của các con Hiệp Thiên và Cửu Trùng Đài.

  Từ mấy năm qua, các con đã chung tâm hiệp trí để sửa đường lối của nền chánh giáo cho đúng theo chơn truyền, hiệp với Thiên thơ, dìu dắt nhơn sanh trọn vẹn trong đường Thánh đức. Đó là các con cứu vãn tình thế của Đạo khỏi bước lạc lầm hướng về thế sự, làm cho mất vẻ trong sạch thiêng liêng của nó.

  Thầy lấy làm hài lòng và vẫn bố hóa tâm trí các con luôn. Thầy chỉ khuyên các con phải giữ thế nào cho Đạo được trong sạch, phần cá nhân của các con cũng phải được hoàn toàn trong sạch. Đạo trong sạch, người trong sạch thì tôn chỉ cao quí của mối chánh truyền mới thực hành châu đáo, đúng theo lẽ huyền vi.

  Các con đừng sợ nghèo, cái nghèo thanh đạm cao siêu thì đổi với giá nào cũng không chịu đổi. Được vậy, các con mới xứng đáng là con yêu quí của Thầy.

  Đạo phải trải qua lúc gay go là để trau giồi Chức sắc cho minh mẫn trong xét đoán, cũng như nhận định và học hỏi, nâng cao trí thức, bỏ óc hẹp hòi, lánh đường xa hoa, ích kỷ.

  Nay các con đã thoát lối mê đồ, Thầy khuyên các con phải thận trọng, đừng để cho ngoại vật chi phối nữa nghe.

  Các con nữ phái, cần phải học Đạo và trau giồi hạnh kiểm cho lắm mới trọn nét yêu đương của Thầy.

  Thầy cho đệ danh sách Lễ Sanh đặng chấm phái. (Đọc danh sách Lễ Sanh tân phong).

  Thầy khuyên các Tân Chức sắc : Giáo Sư, Giáo Hữu, Lễ Sanh phải ráng công lập vị cho xứng đáng, đừng thất hứa mà mắc Thiên điều.

  Thầy ban ơn cho các con nam nữ.

  THĂNG.

 • 21.- Huỳnh Hoa Tiên Nữ.

  21.- Huỳnh Hoa Tiên Nữ.

  21. Nữ Đầu Sư Đường, 21-6-Canh Tý (dl 14-7-1960).
  Phò loan: Thượng Sanh - Tiếp Pháp.
  Hầu đàn: Bà CPS Hương Hiếu, GS Hương Tiếu, GS Hương Tương, GS Hương Hay,
  4 Nữ Giáo Hữu, chư vị Lễ Sanh Bình Định và tại NĐSĐ.

  HUỲNH HOA TIÊN NỮ

  Kính chào hiền huynh Thượng Sanh, Tiếp Pháp, chư Chức sắc nữ phái, chư Đạo hữu và Đạo muội.

  Thiếp xin có ít lời ra mắt, chư vị bình thân.

  HOA hớn hở vui chào cảnh trí,
  Hé cành tươi khoe nhụy tỏa hương.
  Phỉ thay gặp khách từ chương,
  Nghiêm trang hiến lễ mọi đường thành tâm.
  Giữ cốt cách muôn năm chẳng thẹn,
  Kiếp quần thoa vun quén cội nhân.
  Sao cho trong sạch tinh thần,
  Tiên bang trở gót vẹn phần cõi Thiên.
  Chốn gió bụi may duyên gặp Đạo,
  Cội rừng thung nương náo từ bi.
  Đường tu gắng bước kịp thì,
  Quả xưa giải thoát nữ nhi trọn phần.
  Chớ mê luyến hồng trần đọa lạc,
  Trước gieo oan sau chác tội tình.
  Có bao lâu kiếp phù sinh,
  Trước lo mới đặng trọn gìn vị ngôi.
  Ngàn năm vui ẩn bóng Trời.

  Xin chư Chức sắc nữ phái và chư đạo muội gắng phần công quả và nhớ giữ đức tánh, trau giồi cho xứng phận đối với lòng thương yêu của Đức Phật Mẫu.

  Thiếp xin kiếu.

  THĂNG.


  Huỳnh Hoa Tiên Nữ là hiệu của Nhứt Nương Diêu Trì Cung, có tên là HOA, chưởng quản vườn Ngạn Uyển, hay cũng gọi là Huỳnh Hoa Ngạn Uyển, nơi từng Trời thứ nhứt trong Cửu Trùng Thiên.

  Do đó, trong một bài thi, Nhứt Nương có viết :

  Nhẫng ngồi giữ Huỳnh Hoa Ngạn Uyển,
  Mà quên nghe đặng tiếng vĩnh sanh.
 • 22.- Diêu Trì Nương Nương.

  22.- Diêu Trì Nương Nương.

  22. Nữ Đầu Sư Đường, 16-8-Canh Tý (dl 6-10-1960), lúc 21 giờ.
  Phò loan: Thượng Sanh - Tiếp Pháp.
  Hầu đàn: Bà CPS Hương Hiếu, GS Hương Tiếu, GS Hương Tương, GS Hương Hay,
  4 Nữ Giáo Hữu, chư vị Lễ Sanh Bình Định và tại NĐSĐ.

  DIÊU TRÌ NƯƠNG NƯƠNG

  Mừng các con nam nữ, Chức sắc và thiện tín.

  Các con bình thân.

  MẸ đã vui lòng chứng nhận lễ thành kính của các con nam nữ hiến dâng cho MẸ nhơn ngày kỷ niệm Diêu Trì Cung vừa qua.

  Cái tinh thần đoàn kết của các con, cái tinh hoa đạo đức của các con đã tiến bước phần nào. Nhưng MẸ cũng lắm lo lắng đường tu các con hằng bị trở ngại, vì tà tâm còn nhiễu loạn trong một phần đáng kể các con của MẸ. Vì vậy, mỗi con đều thận trọng gìn giữ bổn phận của mình để tránh khỏi bị lôi cuốn vào lối hiểm họa.

  Các con, nhứt là Nữ phái, công phu các con lắm nhọc nhằn, thì con đường lánh giả tầm chơn, lập nên ngôi vị, không phải khó. MẸ trông ngày hội hiệp của các con sau khi trả vay hoàn tất, nhưng trường thi lắm gay go, lướt khỏi cũng không dễ dàng. Các Tiên Phật bị đọa trần vì đó mà đành mất Thiên vị..

  Các con nên gắng tâm khổ hạnh, quyết chí tu hành thế nào cho được lòng trắng như băng, thanh như giá, không bợn một mảy lợi quyền bất chánh, thì cái ý chí cứng rắn của các conmới thắng nổi mọi cơ thử thách.

  Đời đã tàn, thuyền Đạo sắp xa bến. Sự hung bạo của nhơn loại đã tới mức nào, các con cũng thấy rõ. MẸ băn khoăn vì bầy con hạ thế, chưa chắc ngày tương hội thiếu đủ thế nào ? MẸ mong các con xét nghĩ đủ sáng suốt trọn hành phận sự cho xứng đáng lòng tin cậy của MẸ thì đó là đền ơn cho MẸ vậy.

  MẸ có mấy lời sau đây, các ái nữ của MẸ nên khá để tâm :

  THI :
  Đã dấn thân vào cửa sắc không,
  Nữ nhi cực nhọc há nao lòng.
  Phòng the vẹn phận trau gương thắm,
  Liễu yếu đừng phen cợt gió Đông.
  Sóng khổ dẫu xao dòng nước trí,
  Cành xuân gắng giữ mảnh hương nồng.
  Đường về các trẻ xin ghi nhớ,
  Cửa Khuyết hằng ngày MẸ ngóng trông.

  MẸ ban ơn cho các con nam nữ.

  THĂNG.

 • 23.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.

  23.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.

  23. Cung Đạo Đền Thánh, đêm mùng 5-12-Tân Sửu (dl 10-1-1962).
  Phò loan: Thượng Sanh - Tiếp Pháp.
  Hầu đàn: Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Phước Thiện nam nữ.

  LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm

  Chào chư Chức sắc nam nữ lưỡng Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng.

  Lão xin dâng tiếp danh sách nam phái.

  Đọc tiếp danh sách Chức việc cầu Hàm phong Lễ Sanh năm Mậu Tuất (1958) xin chấm phái.

  - Hội Thánh Hiệp Thiên Đài cầu cho Sĩ Tải Nguyễn Ngọc Hiểu thăng đặc biệt Truyền Trạng.

  - Lão chấm phong đặc biệt Truyền Trạng.

  - Hội Thánh Hiệp Thiên Đài xin cho Lễ Sanh Thượng Tám Thanh được chuyển qua Sĩ Tải Hiệp Thiên Đài.

  - Trường hợp của Thượng Tám Thanh không thể chấp thuận, đương sự cứ phục vụ bên Hiệp Thiên Đài với chức vị hiện hữu, sau có chỗ dùng.

  Dâng danh sách nữ phái.

  Chư hiền hữu, hiền muội bình thân.

  Đọc danh sách Chức việc nữ phái cầu ân phong và hàm phong Lễ Sanh.

  Đọc danh sách Chức sắc nữ phái cầu thăng Giáo Hữu, Giáo Sư và Phối Sư.

  Lão để lời cho Chức sắc nam nữ rõ :

  Những vị nào không được chấm phong hoặc chấm thăng, đó là Lão muốn tránh cho những vị ấy một bước đường thử thách nặng nề, chớ nên buồn và phải cố gắng thêm về sự trau giồi tài đức, nhứt là về đức tính phải được gần như đức tính của các Thánh hiền xưa mới xứng đáng.

  Học Đạo cốt yếu là nâng mình lên cao hơn tính chất của thường tình, phải cho phi thường thì giá trị của người học đạo và dìu đạo mới được người kính nể. Đời không yên, Đạo phải có bậc phi thường để nâng đỡ cứu giúp kẻ sái bước về vật chất hoặc tinh thần. Mỗi vị Chức sắc cần phải có một phận sự, nếu không phải là phận sự Đạo thì là một phận sự đối với đời về mặt bác ái thì mới thật hành câu cứu nhân độ thế. Không có phận sự gì đặc biệt để đếm ngày giờ trông mong cầu thăng phẩm thì là tội với thiêng liêng đó. Cơm ăn áo mặc cũng là một việc đáng kể, toàn thể Hội Thánh có phận sự góp phần xây dựng chớ không phải có một ít người lo xong đâu.

  Chư Chức sắc có nhiệm vụ phải để ý lời của Lão, dường như không có ai sốt sắng lo cho vận mạng nền Đạo về vật chất, có lẽ chờ cho Lão phải lo chăng ? Chư hiền hữu Hiệp Thiên, Cửu Trùng cố gắng, phải tận tâm, Lão sẽ giúp.

  Lão kiếu.

  THĂNG.

 • 24.- Đức Quyền Giáo Tông.

  24.- Đức Quyền Giáo Tông.

  24. Ngày 14-4-Nhâm Dần (dl 17-5-1962), Lúc 20 giờ 45.

  CAO THƯỢNG PHẨM

  Bần đạo chào các em.

  Cơ Đạo đến hồi khảo thí do bởi quyền năng Đức Hộ Pháp chuyển pháp. Riêng Bần đạo cũng châu mày tìm cách cầu xin chế giảm, nhưng Thiên điều hành pháp, phải sao chịu vậy.

  Các em ráng cầu khẩn nơi Người cùng giữ vẹn tâm thành cùng Đạo. Các em cũng nhớ có Chí Tôn và Phật Mẫu hộ trì.

  Bần đạo nhượng cơ cho Anh Cả và Hộ Pháp đến chỉ dạy.

  THĂNG.

  QUYỀN GIÁO TÔNG

  Qua chào các em.

  Nội bộ của Đạo đến hồi khảo đảo, các Chức sắc gọi là cầm lèo lái quá thờ ơ để cho con cái Chí Tôn phải chịu lắm điều truân chuyên khổ não.

  Lỗi ấy tại Hội Thánh không nên Hội Thánh, có cũng như không, bảo sao không loạn pháp. Phần bị đời, trên búa dưới đe, làm cho kẻ tâm thành vì Đạo phải rơi châu đổ lụy.

  Qua thiết tưởng nếu Hội Thánh ra hình Hội Thánh thì Thánh thể Chí Tôn đâu đến dường nầy !

  Còn lắm nỗi truân chuyên khảo đảo.

  Qua lấy làm vui là còn một số con chiên của Đại Từ Phụ trung thành cùng Hội Thánh và chặt giữ chơn truyền. Qua ước mong sao toàn thể đồng tâm nhứt trí chung lo nâng đỡ con thuyền Đại Đạo cho qua hồi giông tố.

  Qua nhắn lời cùng Hiển Trung, mọi việc dầu nhỏ lớn đều do Chí Tôn sở định, không tay phàm nào sửa đổi Thiên cơ. Nếu họ lộng hành thì không đủ Thiên điều diệt tận. Em cứ an tâm ngồi chịu khổ cùng con cái Chí Tôn, có ngày vinh quang sẽ đến. Ngày ấy, các em sẽ hưởng hương vị đắc đạođắc pháp.

  Ê, họ lúc nầy bê bối quá ! Thấy tội nghiệp cho chúng sanh ! Khổ ! Khổ ! Khổ !

  THĂNG.

  PHẠM HỘ PHÁP

  Bần đạo mừng các em.

  Bần đạo quá cảm xúc thấy con cái Chí Tôn liu chiu lít chít như gà không mẹ, nhưng biết sao ! Không lẽ vì thương không hành pháp cho ra thiệt tướng.

  Bần đạo chỉ mơ vọng có một điều là toàn thể con cái Chí Tôn biết yêu ái cùng nhau là lễ hiến cho Chí Tôn vô giá.

  Bần đạo chuyển pháp, nên thì để, hư thì bỏ, không lẽcaongôilớn vị mà không đoái hoàiđến chúng sanh, aichết mặc ai, như thế Hội Thánh có ích gì ! Nhiệm vụ của Hội Thánh là chế sửa đời tranh đấu loạn lạc ra cơ bảo tồn, mới gọi là cứu khổ cứu nạn chúng sanh.

  Bần đạo gạn đục lóng trong, biệt phân tà chánh, rửa ráy Thánh thể Chí Tôn cho trong sạch, không chút bợn nhơ.

  Còn việc Hiển Trung lo lắng ấy không đáng kể. Họ qua luật pháp được, tức họ phải đi ngang qua Bần đạo, không đủ cho cây Giáng Ma Xử sửa trị.

  Bần đạo đắc lịnh Ngọc Hư Cung chuyển pháp thì đừng mong ai qua khỏi, nếu họ không tâm thành đức vẹn.

  Bần đạo cũng nghĩ thương tình đó chút, nhưng biết sao !

  Bần đạo chào các em.

  THĂNG.

 • 25.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.

  25.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.

  25. Cung Đạo Đền Thánh, đêm mùng 9-1-Quí mão (dl 2-2-1963).
  Phò loan: Thượng Sanh - Tiếp Pháp.
  Hầu đàn: Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Phước Thiện nam nữ.

  LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm

  Chào chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, chư thiện tín nam nữ.

  Xin mời chư Chánh Phối Sư nam và vị Chánh Phối Sư Lại viện nữ phái.

  Chư Chức sắc nam nữ,

  Mặc dầu Đạo trải qua lắm chuyện não lòng, Lão vẫn nhận thấy tinh thần đạo đức của tín đồ được khả quan. Còn về phía Chức sắc Thiên phong thì có một phần không trụ vững đức tin đối với Đức Chí Tôn nên kém hẳn sáng suốt nhận định và tinh thần phục vụ.

  Lão mời bình thân.

  Vì thế Hội Thánh phải chịu ảnh hưởng bất hảo, mang nhiều tai tiếng. Ở trong tình trạng đó, Hội Thánh không thể thật hành chủ nghĩa độ đời, nâng nguy cứu khổ.

  Lão muốn mỗi Chức sắc phải tự xét mình hầu trau giồi hạnh đức thêm nữa.

  Hiền hữu Thượng Sáng Thanh, Lão chấp thuận sự trạch cử hiền hữu lên chức Đầu Sư do Hội Thánh lưỡng đài biểu quyết ngày 10 tháng chạp vừa qua.

  Đây là một sự quyền biến cho có Chức sắc cao cấp hành sự hầu sắp đặt trật tự cho Cửu Trùng Đài, nên hiền hữu chỉ giữ nhiệm vụ Quyền Đầu Sư, nghe. Tuy nhiên hiền hữu cũng đủ quyền hành như Đầu Sư chánh vị.

  Từ đây, hiền hữu trọn quyền điều khiển Hội Thánh Cửu Trùng Đài, sắp đặt nội bộ, giải quyết các việc hành chánh đạo, trừ phi những việc quan trọng mà Cửu Trùng Đài không thể liệu định thì quyền quyết đoán do Thượng Sanh hoặc Hội Thánh Hiệp Thiên Đài.

  Vì lẽ Đạo không đủ ba vị Đầu Sư y như luật pháp qui định, Lão yêu cầu hiền hữu Thượng Sáng Thanh và chư vị Thời Quân Hiệp Thiên Đài ráng giúp cho Thượng Sáng Thanh làm tròn nhiệm vụ nghe.

  Lão cũng xin Chức sắc Hiệp Thiên Đài thi hành luật pháp chặt chẽ thì nền Đại Đạo mới khỏi thất truyền và trở nên phàm giáo.

  Lão nhận thấy còn những Chức sắc khinh thường kỷ luật Đạo, tức là khinh thường Đức Chí Tôn. Buồn thay! Những vị ấy làm tín đồ cũng không xứng đáng. Hội Thánh phải chiếu theo Thập Hình mà nghiêm răn, chẳng nên coi theo phẩm tước mà tư vị.

  Trong Đạo còn lắm sự tranh giành ngôi vị, còn lắm chước quỉ mưu thần, thậm chí trong Cơ Quan Phước Thiện cũng có chia phe lập nhóm mong gây rối cho Đạo thì bảo sao mầm phân rẽ không bành trướng thêm mãi.

  Những lời của Lão đã dạy thế nào trong đêm 4 tháng chạp năm Tân Sửu, Chức sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng phải ghi nhớ, Lão không nói lại nữa. Đó là sự cầu thăng, nghe à.

  Hiền hữu Thượng Sáng Thanh phải lập thệ trước khi hành quyền nghe.

  Lão cũng nói thêm rằng nữ phái tùng quyền Hội Thánh Hiệp Thiên Đài y như cũ.

  Lão ban ơn cho toàn thể Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu nam nữ.

  THĂNG.

 • 26.- Cao Thượng Phẩm.

  26.- Cao Thượng Phẩm.

  26. Giáo Tông Đường, 4-7-Quí Mão (dl 22-8-1963), lúc 21 giờ 30.
  Phò loan: Thượng Sanh - Tiếp Pháp.

  CAO THƯỢNG PHẨM

  Chào mấy bạn Thượng Sanh, Bảo Thế, Tiếp Pháp, mấy em Hiệp Thiên Đài.

  Bần đạo nhận thấy nền Đạo lúc nầy được chút yên tịnh là nhờ nơi sự sắp đặt của mấy bạn.

  Mấy bạn hằng cố gắng đạt thành nền tảng vững chắc cho Đạo, nhưng còn lắm nhu nhược trong sự giữ vững luật pháp của Đạo, nên Chức sắc còn lắm dể duôi, chia phe nhóm, họ có ý ngấm ngầm hành động khi có cơ thuận tiện, song không dễ gì qua Thiên ý được.

  Bần đạo khuyên mấy em chẳng nên nới tay về mặt bảo thủ luật pháp nữa, nhứt là em Tiếp Pháp.

  Bước đường của mấy bạn đã thuận lợi cho Đạo là nhờ trong sự đối ngoại, dầu ở trong trường hợp nào, mấy bạn cũng giữchính sách dung hòa và mềm dịu, đó là trúng theo đường lối của Đức Chí Tôn đã dạy.

  Một thời gian sau xa nữa thì Đạo Cao Đài sẽ là một tôn giáo thuần túy về mặt đạo đức tinh thần và sẽ được gội rửa hết những danh từ : Chánh trị, quân sự, tham quyền, vụ lợi, vv . . .

  Mấy bạn cứ bước tới, có Bần đạo giúp sức cho.

  Về Quả Càn Khôn, mấy bạn tính như vậy được lắm. Đức Lý Đại Tiên đã biết.

  Bần đạo xin mấy bạn ráng trừ nạn lạm nhũng trong Đạo thì mới khỏi tai tiếng chung.

  Bần đạo xin kiếu.

  THĂNG.

 • 27.- Cao Thượng Phẩm.

  27.- Cao Thượng Phẩm.

  27. Sài Gòn, đêm 29-1-Giáp Thìn (dl 12-3-1964).

  CAO THƯỢNG PHẨM

  Chào mấy bạn Thượng Sanh, Bảo Thế, Tiếp Pháp, em Truyền Trạng và hiền muội.

  Mấy bạn Hiệp Thiên Đài, Bần đạo đã có cho biết trước âm mưu của nhiều Chức sắc Cửu Trùng Đài toan gây rối cho Đạo hầu làm thỏa mãn dục vọng của một ít vị Chức sắc phe nhóm của mình.

  Mặc dầu chư hiền hữu không thể cản ngăn được cái mưu mô của họ, cũng chẳng thể cãi luật Trời được. Cái hậu quả về hành động bất chánh đó sẽ lớn lao thế nào, sau sẽ rõ. Thiên điều, trốn sao khỏi !

  Chư hiền hữu phải cố gắng lần nữa để cứu vãn tình thế Đạo hiện tại và dìu dắt những kẻ lạc lầm trở về đường ngay chánh. Đó là cứu về phần hồn của họ và bảo thủ chơn truyền của Đạo.

  Phảicương quyết nắm pháp luật chặt chẽ mới đáng là tướng soáicủa Đức Chí Tôn. Nếu hết sức mình, tận tâm dắt dìu họ mà không thành công thì đó là số kiếp của họ.

  Chư hiền hữu phải tự mình tạm lui bước cho khỏi gánh phần trách nhậm về cái hư của họ. Bần đạo dặn mấy lời, chư hiền hữu nên lưu tâm.

  THĂNG.

 • 28.- Hộ Pháp.

  28.- Hộ Pháp.

  28. Giáo Tông Đường, 2-2-Giáp Thìn (dl 15-3-1964), Lúc 21 giờ.
  Phò loan: Hiến Pháp - Tiếp Pháp.
  Hầu đàn: Bảo Thế, Khai Đạo, toàn thể Chức sắc Hiệp Thiên Đài.

  HỘ PHÁP

  Hỷ chư hiền hữu,

  Mấy em nay có mặt đông đủ, Bần đạo rất hài lòng. Từ đây khá chen vai gánh vác nền Đạo vì quá trễ rồi, cứ lấy hết thiện chí giúp nên cho Đạo, Bần đạo sẽ phò trì các em.

  - Bảo Thế hỏi chi ?

  Bảo Thế bạch : - Xin Đức Ngài từ bi hỷ xả, mấy em đã lập thành Bản HIẾN PHÁP HIỆP THIÊN ĐÀI, nhờ Đức Ngài vui lòng xem xét và có sơ sót điều chi nhờ Đức Ngài vui lòng chỉnh sửa. Thừa dịp nầy, mấy em sẽ cố gắng dàn xếp giữa Chức sắc cao cấp Cửu Trùng Đài cho được trong ấm ngoài êm, trên hòa dưới thuận.

  - Bần đạo rất vui lòng được thấy chư hiền hữu chung lo việc Đạo như vậy.

  Bần đạo chấp thuận Bản Hiến pháp.

  Chư hiền hữu để trọn vô tư đối với tất cả mọi người và mọi việc, vì Chức sắc Hiệp Thiên có phận sự dìu dắt nhơn sanh và lập vị cho chư Chức sắc, nên không được vì một lẽ gì mà không nâng đỡ đàn em.

  Bần đạo nhớ lại lúc ban sơ bị áp bức đủ điều, mà cũng phải cam tâm làm tròn nhiệm vụ. Nếu vì thiếu luyện kỷ thì cũng vì tự ái mà bán đồ nhi phế cũng như ai mà chớ.

  Chư hiền hữu nên lấy đó làm gương độ chúng.

  Bần đạo xin ban phép lành cho chư hiền hữu.

  THĂNG.

 • 29.- Hộ Pháp.

  29.- Hộ Pháp.

  29. Giáo Tông Đường, 4-3-Giáp Thìn (dl 15-4-1964), lúc 20 giờ 20.
  Phò loan: Hiến Pháp - Tiếp Pháp.
  Hầu đàn: Chư vị Thời Quân Hiệp Thiên Đài, ba vị Chánh Phối Sư, Bà Nữ Chánh Phối Sư,
  chư vị Chức sắc Cửu Trùng Đài, PT, Chức việc và Đạo hữu nam nữ.

  HỘ PHÁP

  Hỷ chư hiền hữu Hiệp Thiên, Cửu Trùng, chào tất cả Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu nam nữ.

  Bần đạo lấy làm vui lòng đặng thấy toàn đạo biết nghĩ đến Bần đạo, nhứt là các em trong Ban Kiến Trúc, nhưng hôm nay mà lo việc xây tháp cho Bần đạo thì còn quá sớm.

  Bần đạo đã di ngôn rằng : Chừng nào nước nhà thống nhứt, Bần đạo mới chịu về.

  Mình là người Đạo phải để tâm lo cho sanh chúng trước hết, rồi nhiên hậu mới đến lượt mình, nhưng cũng khỏi cần lo, vì có đủ người lo cho mình.

  Vậy, không lẽ Bần đạo lại quá lo cho chính mình. Việc đáng lo lúc nầy là việc chúng sanh đang thọ nạn, Hội Thánh cần để tâm lo Đạo thì mới hiệp lòng Trời.

  Nay Thượng Sanh chưa về thì Bần đạo và Thượng Phẩm tạm giao Cơ Phong Thánh cho nhị vị Hiến Pháp và Tiếp Pháp.

  Ngày nào có Thượng Sanh thì cũng phải chấp cơ với một trong hai vị nầy, để hợp thức hóa và để cho Lý Đại Tiên cầm quyền thưởng phạt công minh.

  Vậy ngày đàn cơ sắp đến sẽ tổ chức trang nghiêm như một đàn cơ Thiên phong, phải có đủ mặt Hội Thánh nam nữ, phải truyền lịnh cho Thánh vệ và Bảo thể gìn giữ trật tự hoàn toàn, ngoại nhân không được vào. Đức Lý Đại Tiên sẽ dạy nhiều điều quan trọng.

  Bần đạo ban phép lành cho tất cả.

  THĂNG.

 • 30.- Hộ Pháp.

  30.- Hộ Pháp.

  30. Giáo Tông Đường, 9-4-Giáp Thìn (dl 20-5-1964), lúc 21 giờ 15.
  Phò loan: Hiến Pháp - Tiếp Pháp.

  PHẠM HỘ PHÁP

  Bảo Sanh Quân bình thân.

  Bần đạo lấy làm cảm động việc chư hiền hữu xúm nhau lo xong lễ Kỷ niệm của Bần đạo, nhứt là Thượng Sanh và Bảo Sanh Quân không nệ đường xa về dự lễ.

  Bần đạo không đồng ý về chỗ Hội Thánh làm cuộc lễ quá rình rang, gây chuyện tốn kém không ích gì. Đạo phải làm cho đơn giản, chẳng nên phô trương mới trúng lẽ.

  Bảo Sanh Quân, bộ “toi” lo về nhiệm vụ của mình không ích chi sao ?

  Cười . . . Nghe Bần đạo và để ý :

  Có khó có nên chớ ngại lòng,
  Lo sao cho Đạo được hanh thông.
  Cần trong ấm áp ngoài êm thắm,
  Địa vị ngày sau có chỗ dùng.

  Phải hiểu và nhớ lấy.

  Bần đạo xin kiếu.

  THĂNG.

 • 31.- Hộ Pháp.

  31.- Hộ Pháp.

  31. Giáo Tông Đường, 10-4-Giáp Thìn (dl 21-5-1964).
  Phò loan : Hiến Đạo - Khai Đạo. Lúc 21 giờ 50.
  2. Tòa Thánh Tây Ninh.
  Ngày 16-4-1929 (âl 7-3-Kỷ Tỵ), Giờ Tý.

  HỘ PHÁP

  Chào Thượng Sanh, Bảo Thế, Hiến Đạo, Khai Đạo, Ngọc Chánh Phối Sư, Nữ Chánh Phối Sư, quí vị Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện nam nữ.

  Bần đạo rất hài lòng đặng thấy con cái của Đức Chí Tôn ngày nay được biết nguồn gốc của sự thương yêu, nên chi toàn cả chúng sanh đều hướng về sự hòa bình cả thế giới, nhưng chẳng nước nào tầm ra manh mối.

  Vậy chỉ sau nầy có Đạo mới phăng được mối để dìu dắt toàn cả chúng sanh làm chủ các nước trong hoàn cầu y theo lời của Chí Tôn đã tiền định.

  Bần đạo để lời cám ơn cả Chức sắc, Chức việc có lòng hội hiệp cùng nhau lo cuộc đại nghiệp của Chí Tôn. Chẳng phải cuộc lễ lớn mà mừng, nhưng mừng đặng một khối hòa ái cộng yêu với nhau. Đó là tượng trưng cho cả tinh thần của Đạo.

  Ngày nay nước Việt Nam có nhiều Thánh, Hiền xuất thế, nhưng còn ẩn danh trong các hang thẳm để lo lập nghiệp sau nầy.

  Hội Long Hoa sẽ đến ở tại Nam phần Việt Nam.

  Vậy ngày giờ đã gần đến, nên Bần đạo để lời khuyên cả Chức sắc và toàn Đạo ráng thế nào thống nhứt Đạo cho được mới có đủ sức mạnh để làm gương cho vạn quốc. Chỉ có chúng ta sau nầy phải lãnh sứ mạng đó.

  Bần đạo rất vui mà tỏ Thiên cơ đã lộ.

  Bần đạo để lời cám ơn và ban phép lành cho tất cả.

  THĂNG.

 • 32.- Hộ Pháp.

  32.- Hộ Pháp.

  2. Tòa Thánh Tây Ninh.
  Ngày 16-4-1929 (âl 7-3-Kỷ Tỵ), Giờ Tý.

  LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm GIÁO TÔNG Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

  Chào chư Chức sắc Đại Thiên phong nam nữ.

  Thể theo Hộ Pháp và Thượng Phẩm đồng yêu cầu, Lão rất vui lòng chấp thuận cho Hiến Pháp và Tiếp Pháp chấp Cơ Phong Thánh để Lão cầm cân công bình và thưởng phạt phân minh.

  Mời Thượng Sáng Thanh và ba Chánh Phối Sư cùng tất cả Phối Sư.

  Chức sắc nghe : Vì có nhiều bạn thức giả mổ xẻ Thánh giáo của Lão về sự quyền biến, nên Lão nhứt định chấm dứt sự quyền biến ấy.

  Lão tấn phong Thượng Sáng Thanh lên chánh vị Đầu Sư, nhưng phải tạm hành quyền Thượng Chánh Phối Sư với hai Chánh Phối Sư mới. Tuy hành quyền Chánh Phối Sư chánh vị nhưng kiêm luôn quyền Đầu Sư như Lão đã dạy kỳ rồi.

  Mời bình thân.

  Đầu Sư phải giúp giùm đàn em lập vị cho kịp mình. Mỗi việc đều nhờ Hiệp Thiên Đài giúp sức. Lão sẽ năng đến nâng đỡ tinh thần chư Chức sắc hữu công để đưa đến địa vị cao trọng.

  Bây giờ xin mời chư vị Chánh Phối Sư và các vị Phối Sư.

  Đã hèn lâu, Lão cùng Hộ Pháp đã nhiều lần khuyên răn, mà vì chút tánh ỷ thế sanh kiêu, đã có lời dạy trước trong hàng Thánh thể không bao giờ có phe đảng, mà hằng ngày thấy Chức sắc dùng thủ đoạn tụ tập thành nhóm để tranh công và uy tín của kẻ khác, mượn danh Đạo tạo danh đời, tranh quyền, ganh ghét, khinh thường luật pháp và Thánh giáo.

  Đáng lẽ chiếu theo cực hình trị tội, nhưng nghĩ vì có công, nên Lão cho :

  - Chánh Phối Sư Thái Bộ Thanh, Thượng Tước Thanh, Ngọc Non Thanh được về hưu dưỡng lão vì thiếu tinh thần và khả năng hành chánh.
  - Thượng Thiện Thanh và Thượng Tuy Thanh cũng được về hưu.
  - Phối Sư Thượng Vinh Thanh, Thái Đến Thanh và Thái Hào Thanh bị ngưng quyền chức cho đến ngày có lịnh mới.
  - Giáo Sư Ngọc Mỹ Thanh và Giáo Hữu Thượng Tý Thanh cũng chịu biện pháp ấy.

  Mời bình thân.

  Trước kia, Lão đã quở chung Chức sắc, có kẻ ưng mà cũng có kẻ oan.

  Vậy Lão phong thưởng :

  Ngọc Giáo Sư Ngọc Nhượn Thanh và Ngọc Lưỡng Thanh lên phẩm Phối Sư.
  - Ngọc Nhượn Thanh lãnh Quyền Ngọc Chánh Phối Sư.
  - Ngọc Lưỡng Thanh lãnh Quyền Thái Thánh Phối Sư.

  Mời nhị vị tân phong.

  Lão mừng cho nhị hiền đệ.

  Phải cố gắng thêm nữa cho xứng phận Đại Thiên phong.

  Lão cho phép tất cả Chức sắc nam nữ lập sổ cầu thăng.

  Lão ban ơn cho toàn Hội Thánh và toàn sanh chúng.

  THĂNG.

 • 33.- Thanh Sơn Đạo Sĩ.

  33.- Thanh Sơn Đạo Sĩ.

  33. Đàn cơ ngày 17-4-Giáp Thìn (dl 28-5-1964).
  Phò loan: Phối Sư Thượng Tuy Thanh - Lê Văn Thoại.

  THANH SƠN ĐẠO SĨ

  Đại tai ! Đại tai ! Đại tai ! Thảm ! Thảm ! Thảm ! Lụy ! Lụy ! Lụy !

  Bần đạo lấy làm đau đớn cho đám môn sinh, dạy bao nhiều đều mất bấy nhiêu.

  Bần đạo không ngờ Hiển Trung đã chịu sự giáo hóa của Bần đạo và các Đấng thiêng liêng mà ngày nay lại ra nông nỗi.

  Thiên cơ mầu nhiệm biết sao được, luận nhảm bàn khùng không sợ Thiên điều hành pháp. Cái tệ nhứt là mượn thế lực của đời mong áp đảo Thánh thể.


  Ngài Phối Sư Thượng Vinh Thanh (Trần Quang Vinh) có ý không tuân Thánh Lịnh ngưng quyền chức của Đức Lý Đại Tiên, nên Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ, Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn và Bát Nương giáng cơ liên tiếp cho ba bài Thánh giáo để khuyên nhủ Phối Sư Thượng Vinh Thanh phải tuân lịnh Đức Lý Đại Tiên, nếu không thì hối tiếc không kịp.

  Hiển Trung..: đạo hiệu của PS Thượng Vinh Thanh.

  Thông Quang.: - - - - - - - - Thái Đến Thanh.

  Từ Huệ......: - - - - - - - - Thượng Tuy Thanh.

  Xích Quang..: - - - - - - - - Thượng Tước Thanh.

  Huỳnh Quang.: - - - - - - - - Ngọc Non Thanh.

  Nếu Hiển Trung sớm giác ngộ, còn phương cứu chữa, nó còn nhiều dịp lập công phi thường kia mà. Tại sao quá lẩn thẩn như thế được ?

  Các con đem lời của Bần đạo đến để thức tỉnh nó, ngày sau không chối tội đa nghe.

  Hôm nay Hộ Pháp và Thượng Trung Nhựt không thể đến với các con được, vì lý do nắm máy Thiên cơ. Có Nguyệt Tâm và Bát Nương đến.

  THĂNG.

  Tái cầu :

  NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN

  Bần đạo chào chư hiền.

  Bần đạo khổ tâm cho Hiển Trung, dám đại ngôn chỉ trích Thánh Lịnh Chí Tôn và của Đức Lý.

  Bần đạo vì chút thâm tình tiền kiếp nên buộc lòng phải đến để có đôi lời nhắn nhủ. Cơ khảo đạo, nếu Hiển Trung nhượng bước, mang bạch y đi cúng đàn, Đạo cũng như đời, họ sẽ kính Hiển Trung.

  Bần đạo buồn quá (đổ lụy) ! Thảm, thảm, thảm ! Lụy, lụy, lụy ! Rất tiếc cho Từ Huệ, Thông Quang, Xích Quang, vv . . . cũng mê mờ đến nỗi ! ! !

  Bần đạo chỉn e không dằn nổi, lại chết cả kiếp sanh quá uổng.

  Chư hiền khá vì Bần đạo với chút tình riêng với Hiển Trung, mang lời Bần đạo can gián, sau khỏi hối tiếc.

  Hỏi Hiển Trung : Trọng Đạo hay là trọng áo mão ? Nếu trọng danh thể của Đạo, sao chẳng quì hạ mình cung nghinh Thánh Lịnh, còn chờ chừng nào nữa ?

  Bần đạo quá khổ cho các con biết làm sao, không sợ Thiên điều, lại a tùng với đám phản loạn.

  Bần đạo một lần nữa nhờ chư hiền vì Bần đạo gián một phen.

  THĂNG.

  Tái cầu :

  BÁT NƯƠNG Diêu Trì Cung

  Chị chào các em.

  Mẹ và Cửu vị Tiên Nương đổ lệ quá bi thảm !

  Vì Thiên điều hành pháp, các em lại quá khinh thường. Tình mẫu tử làm sao khỏi đổ lệ.

  Rất tiếc hôm nay Hiển Trung lại vắng mặt. Từ Huệ có làm chi không dìu em cho tròn bước Đạo, lại cũng a tùng, thiệt là một điều không thể tưởng.

  Vậy chị chỉn e một ngày kia không còn ngó thấy Thanh Sơn Đạo Sĩ được.

  Mấy em nói, chị nhắc lại cho Ngọc Phối Sư Ngọc Non Thanh, lời phê của Đức Hộ Pháp khi con mang vào Nội chánh, lời phê ngày 11 tháng 1 năm Đinh Dậu, nói rõ cái nạn hôm nay, sao không ẩn nhẫn thọ khổ để được phẩm thanh cao kia chớ.

  Mấy em nhắc thì Ngọc Non kiếm coi sẽ rõ.

  Đừng khi Nhứt Trấn mà đụng, không còn hồn lại phạm cả Thánh Lịnh của Chí Tôn nữa, Đức Hộ Pháp cũng đưa Giáng Ma khảo Đạo, coi chừng kẻo bị lời thề. Ít lời nhắn nhủ.

  THĂNG.


  Nhắc lại lời phê của Đức Phạm Hộ Pháp về vụ con mang :

  LỜI PHÊ CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

  Trong phúc trình của các cơ quan trực thuộc Hòa Viện Nội Chánh về vụ bầy bòng bòng dẫn con và con rùa vào Đền Thánh hồi năm Bính Thân 1956, nên Đức Ngài nhắc lại vấn đề con mang (mển) vào Nội Chánh khi trước.

  “ Con mang đem tin tại Nội Chánh đã tỏ rằng cơ khảo đảo của Đạo do căn nguyên nơi Nội Chánh.

  Nếu ta tin nơi quyền thiêng liêng thì ta có thể nói rằng : Nếu không có quyền năng vô đối của Đức Chí Tôn thì cả Chức sắc của Cửu Trùng Đài nơi Nội Chánh bị nạn tiêu diệt đi mà chớ.

  Chẳng phải như thế mà thôi.

  Vậy Bần đạo nói cơ khảo đảo, nên ngưng cả quyền tước của Chức sắc Thiên phong là cốt để trừ cái nạn tiêu diệt của Nội Chánh.

  Bần đạo khuyên họ ráng chịu cho tới ngày Bần đạo trở về nước.”

  Kim Biên, ngày 11 tháng 1 Đinh Dậu.
  (dl 10-2-1957)
  HỘ PHÁP
  (ký tên và đóng ấn)
 • 34.- Khai Pháp.

  34.- Khai Pháp.

  34. Giáo Tông Đường, 2-12-Giáp Thìn (dl 4-1-1965), lúc 20 giờ 40.
  Phò loan: Giám Đạo Hợi - Thừa Sử Kiết.
  Hầu đàn: Bảo Thế, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài.

  KHAI PHÁP

  Chào hiền huynh Bảo Thế và các em.

  Tiện đây, Bần tăng đàm đạo cùng Bảo Thế.

  Ngày Bần tăng về Chí Tôn mới rõ Thiên triều vô biên. Chính Bần tăng rón rén bước vào Bạch Ngọc Kinh, phải nhờ chơn linh Vi Hộ dẫn tấn. Từ đây mới biết Chí Tôn phần nào và được thấu đáo nhiệm vụ của Thời Quân, chẳng phải nơi thế trần mà còn nơi cõi Thiên nữa.

  Như thế mới khiếp sợ với trách vụ mình. Nếu quí bạn được thấy thì tưởng không còn muốn ở cõi trần nữa làm gì. Vậy Bần tăng ước mong quí vị Thời Quân tìm cách dòm về hướng Chí Tôn để rộng quyền làm tròn Thiên soái mạng.

  Hổm rày, Đức Hộ Pháp chưởng quản Hiệp Thiên Đài có nhóm Hội Thánh Hiệp Thiên Đài nhiều lần để quyết định tương lai của nền chánh giáo. Vì thế mà Bần tăng được chỉ định gần hiền huynh để ủng hộ và trao lời của Đức Hộ Pháp dạy.

  Hiền huynh nhớ, Đạo Cao Đài có Chánh Trị Đạo thì tưởng cũng không đụng chạm ai, đời họ lo lấy, Đạo mình mình trị trong vòng tự do tín ngưỡng miễn đừng lấn quyền đời thì thôi.

  Hộ Pháp có than lúc nầy không người kế chí, nhưng Đức Ngài còn tin nơi hiền huynh, nên chính Đức Ngài giục tấn hiền huynh về khi còn ở đô thành, có lẽ hiền huynh còn nhớ Ngài kêu hôm nào đó.

  Hiền huynh cứ tiến với nhiệm vụ của Đức Hộ Pháp đã giao, tức bên cạnh có Ngài và chư Thời Quân ám trợ, đừng lo ma hồn quỉ xác gì nữa, bất quá chúng nó thêm công quả để hiền huynh đạt đạo cho mau vậy thôi.

  Hiền huynh vững đức tin, cuộc thế đã đến thời kỳ kết thúc, nên Thần Tiên đã lâm phàm đồng ngưỡng về Cao Đài Thánh địa là tòa Bạch Ngọc Kinh tại thế.

  Buổi Phật Di-Lạc Vương trị vì thiên hạ, cứ tiến tới có ngày vui sắp đến.

  Bần tăng tưởng hiền huynh đã từng gần Đức Hộ Pháp thì cũng còn nhớ cách phục nhơn tâm và thâu thiên hạ là dường nào rồi. Nhờ tâm đức ấy mà Ngài lập đại công thì hiền huynh nên đồ theo đường lối ấy thì ắt thành công trong sứ mạng đó.

  À, chỉnh giùm chỗ Luyện Tam Bửu : Tay trái bắt ấn Tý cầm chén bông, còn tay mặt bắt ấn Hộ Pháp để lên trên chén. Hôm nọ viết sai.

  Xin chào hiền huynh, để kỳ tới sẽ tái ngộ.

  Chào chung.

  THĂNG.

 • 35.- Hộ Pháp.

  35.- Hộ Pháp.

  35. Giáo Tông Đường, đêm 6-2-Ất Tỵ (dl 8-3-1965).
  Phò loan: Cải Trạng Hợi - Giám Đạo Kiết.
  Hầu đàn: Bảo Thế, Tả Phan Quân, Truyền Trạng Hiểu và Quốc.

  HỘ PHÁP

  Chào Bảo Thế cùng chư hiền đồ.

  Cười . . . Bần đạo khen Bảo Thế đó.

  Bảo Thế bạch : - . . . . . . . . . . . . . . . .

  - Bần đạo đã nghĩ rồi điều đó, hiền hữu lo là phải. Nên nhớ rằng Phước Thiện là cơ quan do Hộ Pháp lập theo Thánh ý của Đức Chí Tôn để cứu thế bằng cách chia đau sớt khổ cùng sanh chúng. Hội Thánh tự làm tự lo để có phương thế giúp khó trợ nghèo.

  Bảo Thế bạch : - . . . . . . . . . . . . . . . . .

  - Cơ quan nầy để cho hạng dám quên mình lo cho chúng sanh lập vị thiêng liêng, do Thập nhị đẳng cấp nơi bộ Đạo Luật đã ban hành, nhưng tiếc vì thời gian gần đây Chức sắc Cơ quan nầy thăng cấp bất chấp luật lệ, thành thử chúng lập vị rất lẹ. Thánh quyền chưa thấy thực hiện, nên lên nhiều phẩm cao mà không biết phận sự để làm gì. Ôi ! Nạn áo mão !

  Hiền hữu, Bần đạo cậy để tâm sắp đặt hầu dìu dẫn giùm họ, nên bảo họ nhớ rằng, nếu họ không biết tôn trọng luật pháp và công tâm bảo thủ sự nghiệp quí báu ấy, nếu Phước Thiện bị nạn loạn lạc tan rã thì sự nghiệp đạo đức của họ cũng tan rã luôn. Đáng thương hại là khi ban sơ phải nhờ bao nhiêu sự hy sinh cả sanh mạng lẫn tài sản của họ mới nên đồ sộ như hôm nay, nếu họ tự kiêu và quá tự ái không tùng theo Hiệp Thiên Đài thì dầu có cố tạo cũng vô ích vì thất nhơn tâm. Hạng hiến thân tan rã, chừng ấy có ăn năn cũng muộn.

  Bần đạo cũng không làm sao cứu vớt về chức vị của họ. Hiền hữu nên giao qua Bộ Pháp Chánh minh tra công nghiệp kỹ lưỡng rồi chính mình hiền hữu lấy quyền Chưởng quản Hiệp Thiên Đài quan sát lại, rồi đề nghị lên Bần đạo định, nói về cấp trên đó.

  Bảo Thế, Hiền hữu nhận thấy hiển nhiên đại nghiệp Đạo được vững vàng đồ sộ như thế nầy là do nơi quyền Hộ Pháp được lịnh Chí Tôn và sự chỉ dẫn của các Đấng thiêng liêng từ Chơn truyền cho đến Thể pháp, có đủ luật pháp chuẩn thằng, chớ ý riêng của Phạm Công Tắc thì cũng không hơn hiền hữu.

  Cười . . . Vậy mà có kẻ nói đại là theo ý riêng của Bần đạo.

  Bần đạo nhắc lại, chỉ hiền hữu là người làm chứng nhứt trong lúc Bần đạo còn tại tiền, chỉ hiền hữu biết Bần đạo nhiều hơn hết mà Bần đạo cũng tín nhiệm hơn hết nơi Tòa Thánh.

  Ấy vậy, Bần đạo khuyên hiền hữu cố tâm bảo vệ đại nghiệp buổi nầy.

  Nghiệp Đạo buổi nầy bị khủng hoảng trầm trọng từ Hiệp Thiên Đài lẫn Cửu Trùng Đài, vẫn thiếu Đại Thiên phong cầm quyền, quan trọng nhứt là bên hành pháp, quá thiếu thốn mà cũng quá bơ thờ. Chẳng lẽ sự tiến triển của Đạo tới đây phải đình trệ sao ?

  Hiền hữu nên lập Đại hội đủ các cơ quan để lấy quyết nghị coi thể nào. Trước khi mở Đại hội, hiền hữu triệu tập Hội Thánh Hiệp Thiên Đài tìm giải pháp chung.

  À, giải pháp hòa bình còn chờ giá đắt, ấy cũng do tại ách nước.

  Đã vậy, buổi đầu chia quốc thể, vì bổn phận của một vị Giáo chủ nền Quốc Đạo Cao Đài nên đứng ra trương cương lĩnh kêu gọi hòa bình hầu thống nhứt sơn hà, ngăn dòng hồng lệ, nhưng nhà cầm quyền hai miền ngoan cố tranh quyền lấn thế, ỷ sức ngoại bang giục tấn lửa binh. Chiến sĩ tiếp tục ăn gan uống huyết lẫn nhau vì mối danh lợi ảo huyền.

  Ấy là Thiên cơ đã định. Dầu Bần đạo cố gắng cách nào cũng không qua Thiên điều dĩ định, mới nhận là : Ta muốn vậy mà Trời chẳng vậy.

  Bảo Thế nên nhớ :

  THI : Quyền uy nhờ bởi giữ chơn truyền,
  Chưởng đức dụng hiền mộ Thánh Tiên.
  Quản quán chúng sanh tu cội phúc,
  Hiệp hào nhân sĩ hưởng tiền duyên.
  Thiên môn mở rộng nguyên nhân đến,
  Đài nội tuyển thăng Thánh đức lên.
  Thừathế chuyển nguy an Thánh địa,
  MạngTrời đâu để quỉ hành quyền.

  Bần đạo ban ơn tất cả.

  THĂNG.

  (Bài thi trên, khoán thủ : Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài Thừa Mạng, Đức Hộ Pháp khen Ngài Bảo Thế đã làm tròn trách nhiệm Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài).

 • 36.- Hộ Pháp.

  36.- Hộ Pháp.

  36. Đêm mùng 2-3-Ất Tỵ (dl 3-4-1965), lúc 20 giờ 40.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Chứng đàn: Đức Thượng Sanh, Bảo Thế.
  Hầu đàn: Chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài nam nữ.

  HỘ PHÁP

  Chào chư Chức sắc và chư đệ muội.

  Bần đạo lấy làm hân hoan được tiếp chuyện với chư hiền, nhứt là có sự hiện diện của bạn Thượng Sanh, bạn khá ghi công cho Bảo Thế và các anh em Hiệp Thiên.

  Hiền tỷ Hương Hiếu cũng đáng làm gương cho nữ phái.

  Bần đạo cũng ban khen Ngọc Chánh Phối Sư đã nhọc công dìu dắt toàn thể Chức sắc Cửu Trùng, nên cố gắng làm cho nền Đạo được chấn hưng thêm nữa. Lúc nầy thiếu nhiều Chức sắc, phải chung hiệp cùng những người thiện chí để chung lo bước Đạo, trên đã có Đức Lý Đại Tiên cùng Bần đạo, dưới có chư vị Thời Quân Hiệp Thiên Đài phò trợ, nhưng phải ráng kềm dạy Chức sắc làm tròn nhiệm vụ đặng chờ ngày thọ phong.

  Vì Đức Lý Đại Tiên không được hài lòng nên phải đình đãi cầu thăng một thời gian nữa.

  Bảo Thế muốn hỏi chi ?

  Bảo Thế bạch : - . . . . . . . . . . . . . .

  - Rồi như thế nào ?

  Bảo Thế bạch : - . . . . . . . . . . . . . .

  - Nếu Bảo Thế đủ tài an bang thì phất cờ cứu khổ cho đúng đường lối thì là Đạo cứu đời đó.

  Vậy hiền hữu nên tận tâm hiệp tác cùng Thượng Sanh và Chức sắc Hiệp Thiên thì có lo gì chẳng thành công.

  Bần đạo cũng nóng lòng lo lập vị cho chư Chức sắc, nhưng phải vừa lòng Đức Lý Đại Tiên. Vậy chư Chức sắc nên khẩn cầu nơi Người cho lắm mới được.

  THĂNG.

 • 37.- Hộ Pháp.

  37.- Hộ Pháp.

  37. Giáo Tông Đường, đêm 4-3-Ất Tỵ (dl 5-4-1965), lúc 21 giờ.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Chứng đàn: Đức Thượng Sanh, Bảo Thế.
  Hầu đàn: Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Tả Phan Quân.

  HỘ PHÁP

  Chào chư Chức sắc Hiệp Thiên.

  Chư vị muốn nói chi, cứ nói đi.

  Thượng Sanh bạch : - . . . . . . . . . . . . . .

  - Bần đạo khuyên Thượng Sanh nên mềm dẽo để chờ việc làm của mình sẽ trả lời và cũng nhơn sự làm sẽ thấy chỗ nào nên bổ khuyết. Bây giờ chưa vội chi.

  Bảo Thế nên lưu ý về việc hành quyền cho vừa lòng nhau để xây dựng nền Đạo, chớ đừng vì ý riêng mà làm cho chinh lòng nhau.

  Bần đạo đã lắm nhọc nhằn và hết sức kiên nhẫn mới để lại chút ít công nghiệp, thì các bạn cũng nên vì Thầy vì Đạo mà giữ gìn sự nghiệp ấy cho được trường tồn, thì Bần đạo rất vui lòng và cám ơn các bạn.

  THĂNG.

  TÁI CẦU:

  Hồi 21 giờ 35.

  KHAI PHÁP

  Xin chào đại huynh Thượng Sanh và quí bạn Thời Quân cùng mấy em.

  Bần tăng rất mừng Hiệp Thiên Đài ngày nay được sum họp, mặc dầu chưa đủ, như thế mới cầm quyền khao tướng để bền vững nghiệp Đạo chớ. Cười . . .

  Thưa đại huynh,

  Đức Hộ Pháp có hội Chức sắc Hiệp Thiên Đài và đã thông qua trách vụ của đại huynh, tất cả đều mừng. Vậy đại huynh cứ hăng hái với nhiệm vụ, thoảng có điều chi quá ư thắc mắc mà Đại hội Hiệp Thiên Đài không thể giải quyết thì đại huynh cầu hỏi Đức Hộ Pháp giúp ý kiến.

  Theo đường lối đã tiến như thế nầy thì Hiệp Thiên Đài đã thắng trận Ma vương rồi đó.

  Hiền huynh Bảo Thế, cứ theo lời Bần tăng đã mách mà đi, mọi việc đều nên và đắc nhơn tâm. À !

  KHAI khiếu huyền linh diệt tánh phàm,
  PHÁP điều khử mị dẹp tà tâm.
  CHƠN truyền mầu nhiệm Tam Kỳ xuất,
  QUÂN tướng đua giành nước Việt Nam.

  THĂNG.

 • 38.- Hộ Pháp.

  38.- Hộ Pháp.

  38. Thánh Thất Kim Biên (Tân Báo Ân Đường), đêm 17-3-Ất Tỵ (dl 18-4-1965), lúc 20 giờ.
  Phò loan: Bảo Đạo - Sĩ Tải Cao.
  Hầu đàn: Chức sắc nam nữ Trấn Đạo Kim Biên.

  HỘ PHÁP

  Bình thân cả thảy, chú Đốc tịnh thần, có anh Quyền Giáo Tông đến.

  Tiếp điển :

  QUYỀN GIÁO TÔNG

  Qua mừng cả thảy các em nam nữ lớn và nhỏ.

  Bình thân và nghe dạy.

  Thừa lịnh Đức Lý Giáo Tông, Qua đến để có đôi lời phủ giáo, các em nên lưu tâm.

  Hộ Pháp đã giao quyền dạy dỗ lại cho Qua đợi đến ngày Hội tại Ngọc Hư Cung sẽ định đoạt lại số phận Trấn Đạo Tần quốc.

  Sở dĩ Qua muốn nói tạm giao cho Qua là vì Hộ Pháp cầu nài xin xét nét lại trước khi phủ quyết số phận Trấn Đạo Tần quốc.

  Tại sao lại có việc đưa ra Đại Hội Ngọc Hư Cung ? Cũng bởi Đức Lý Đại Tiên đã thâu nhận nhiều sớ tâu rỗi của chư Thiên phong tại Trấn Đạo về nội bộ chánh trị đạo nơi địa phương nầy. Dù rằng sớ ấy tâu rỗi cho Hộ Pháp, song thuộc phạm vi chánh trị đạo, tức là thuộc quyền của Đức Lý Giáo Tông.

  Chơn pháp đã sẵn có, chư Thiên phong lại không áp dụng theo, rồi mỗi người mỗi ý thành ra khối đức tin manh mún, đạo đức suy đồi, không còn tôn ti thượng hạ gì nữa.

  Qua không phải nói để trích điểm, song sự thật vẫn là sự thật. Các em tự hỏi lấy và để lương tri lẫn lương năng của mình phê phán.

  Việc trên đã xảy ra nhiều lần tại Đại điện, cũng như tại Bửu tháp của Hộ Pháp.

  Hộ Pháp rất đau lòng mỗi khi thấy những việc vượt bực vô lễ đối với các Đấng vô hình, nên đã có nhiều phen cậy nhờ Bảo Đạo khuyên nhủ các em, song Bảo Đạo không đủ uy tín nói với các em tất cả sự thật, thành thử ngày nay tội lỗi thêm chồng chất.

  Đức Lý Đại Tiên nhứt định hủy bỏ Trấn Đạo Tần quốc nhưng Hộ Pháp không nỡ để các em vì tình đồng khổ mà phải bị phủi bỏ cả công nghiệp từ thử.

  Hôm nay Người rất đau lòng khi phải đứng một bên mà sở cậy Qua đảm đương việc ơn nghĩa của người. Đây là Qua nói lên sự việc đành rành để các em giác ngộ hầu đái công chuộc tội và bảo vệ Trấn Đạo cho đến ngày di hài cốt Hộ Pháp về Tổ đình.

  Vậy Qua lấy tư cách là vị Anh Cả khuyên các em giác ngộ. Qua cho các em biết rằng hành tàng dầu lớn dầu nhỏ của các em đều có các Đấng vô hình chứng giám và biên chép. Vậy các em nên thận trọng điều ấy mà hành đạo. Lần lượt Qua sẽ đến để nhắc nhở các em lớn nhỏ.

  Qua chuẩn y Quyền Khâm Trấn Đạo của Giáo Hữu Thái Của Thanh và căn dặn là nên lấy công tâm mà hành đạo, cố tránh những gì đã gãy đổ từ trước.

  Thôi, Qua ban ơn cho cả thảy các em.

  Qua lui.

  THĂNG.


  Vài lời giải thích thêm của Ngài Hồ Bảo Đạo :

  Vì nơi Trấn Đạo có việc lộn xộn do tranh chấp quyền hành giữa chư vị Giáo Sư làm cho đàn em mất tín nhiệm, mà sức phàm không giải quyết đặng, nên Ơn Trên có dạy : Phải hội lại, ngày trước bỏ thăm tín nhiệm cho hàng Giáo Sư trước.

  Nếu Giáo Sư không đủ tín nhiệm thì sẽ bỏ thăm qua hàng Giáo Hữu.

  Bỏ thăm kỳ nhứt, Giáo Sư không đủ tín nhiệm, nên bỏ tiếp kỳ nhì cho Giáo Hữu, thì lại có người phá.

  Số Chức sắc dự hội là 29 vị mà khi đếm thăm có đến 30 cái thăm nên phải hủy bỏ, cho bỏ thăm lại.

  Lần nầy đếm thăm đủ 29 lá, nhưng lúc khui thăm có người thừa dịp lộn xộn lén chui vô đống thăm khui rồi một lá, nên khi đếm thăm lại thì có 30.

  Cuộc hội quá lộn xộn, không giải quyết gì đặng, nên phải bãi hội, để dâng lên Ơn Trên định đoạt.

  Do đó mới bị rầy và bỏ thăm lại bữa sau, Giáo Hữu Của đắc thăm.

  Bảo Đạo
  Hồ Tấn Khoa
  (ký tên đóng dấu)
 • 39.- Diêu Trì Kim Mẫu.

  39.- Diêu Trì Kim Mẫu.

  39. Báo Ân Từ, đêm 15-8-Ất Tỵ (dl 10-9-1965).
  Phò loan: Thượng Sanh - Hiến Pháp.
  Hầu đàn: Bảo Thế, Hiến Thế, Khai đạo, Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện nam nữ.

  DIÊU TRÌ KIM MẪU

  DIÊU thượng huyền linh ngự Cửu Thiên,
  TRÌ danh thọ sắc phổ chơn truyền.
  PHẬT tâm độ chúng tiêu oan trái,
  MẪU hóa quần sanh định nghiệp duyên.

  MẸ mừng các con nam nữ.

  Hôm nay MẸ lấy làm vui trông thấy các con chung nhau hiến lễ cho MẸ quá nên long trọng. MẸ chỉ để lời khuyên các con, nếu biết thương kính MẸ, thì gắng công tu hành và lập công bồi đức để xây dựng Đại nghiệp của Chí Tôn tại thế.

  MẸ cũng nói cho các con biết, lúc nầy Thiên điều đang hành pháp. Nhơn loại phải trải qua một lúc tang thương, sanh mạng hao kém không biết số nào mà kể, nhưng người tu chơn chánh nhờ đạo đức mà vượt qua lối Thiên khiển, những kẻ bạo tàn phải chịu diệt vong. Các con nên thận trọng giữ gìn phận sự. MẸ cũng không vui gì mà nói đến điều nầy, vì MẸ cũng sẽ chịu mất một phần con cái yêu dấu của MẸ.

  MẸ cũng để lời khuyên những con cái của MẸ nên thắt chặt tình đoàn kết thương yêu nâng đỡ nhau, tha thứ cho nhau, để làm vui lòng Chí Tôn và cho Lý Bạch giảm cơn thạnh nộ, thì Người mới châm chước mà lập vị cho các con.

  MẸ ban ơn cho các con nam nữ và nhường cơ cho Cửu Tiên Nương.

  Kính chào chư hiền huynh, hiền đệ Hiệp Thiên Đài, chư hiền huynh, hiền tỷ, hiền đệ, hiền muội Cửu Trùng Đài và PT.

  Xin tiếp:

  NHỨT NƯƠNG,
  HOA ngào ngạt mùi hương tỏa kín,
  Cảm lòng thành Điện Thánh nương về.
  Khuyên đời mau tỉnh giấc mê,
  Lo tu sau khỏi não nề kiếp duyên.

  Nhường cơ.

  NHỊ NƯƠNG xin tiếp :

  CẨM tịch Diêu Cung Tiên vị đắc,
  Hạnh phùng vũ lộ sắc Thiên ban.
  Đầy vơi vui hưởng kiếp nhàn,
  Ngảnh trần có khác chi tràng mộng xuân.

  Nhường cơ.

  TAM NƯƠNG xin tiếp:

  TUYẾN nghiệp phàm vô vị,
  Đạo khai dĩ định kỳ.
  Hồng ân chan rưới mấy khi,
  Bến mê há để lỡ thì độ sanh.

  Nhường cơ.

  TỨ NƯƠNG xin tiếp:

  GẤM thêu hoa càng nhìn càng đẹp,
  Đức thêm tài chẳng hẹp đường tu.
  Mặc người lên võng xuống dù.
  Lợi danh xạo xự thiên thu lỡ làng.

  Nhường cơ.

  NGŨ NƯƠNG xin tiếp:

  LIỄU chiều gió xung xăng màn hạnh,
  Như để lời cửa Thánh nhắn tin.
  Đạo tâm xin gắng vẹn gìn,
  Đọa thăng hai lẽ nơi mình liệu toan.

  Nhường cơ.

  LỤC NƯƠNG xin tiếp:

  LỤC NƯƠNG xin tiếp :
  HUỆ ân chan khắp toàn nhơn loại,
  Vào đường tu phỉ toại kiếp sanh.
  Lánh nơi tranh đấu giựt giành,
  Nghiệt oan khỏi vướng thân danh vẹn phần.

  Nhường cơ.

  THẤT NƯƠNG xin tiếp:

  LỄ văn đủ định phân khách trí,
  Hạnh đức toàn xứng vị Thánh nhân,
  Cõi trần là chốn mê tân,
  Dìu nhau lánh giả tầm chân tiếc gì.

  Nhường cơ.

  BÁT NƯƠNG xin tiếp:

  SEN TRẮNG vóc tinh vi đảnh Hớn,
  Nêu tiết trong soi sáng tài hoa.
  Để lời nhủ bạn quần thoa,
  Kiên trinh liệt nữ phẩm nhà chớ quên.

  Nhường cơ.

  CỬU NƯƠNG xin tiếp:

  KHIẾT kỷ tu chơn duyên quả định,
  Xả thân vị Đạo đắc Thiên ân.
  Lâng lâng giũ sạch bụi trần,
  Cứu nhân độ thế phước phần hậu lai.

  Tiện thiếp và các vị Tiên Nương xin kiếu.

 • 40.- Hộ Pháp.

  40.- Hộ Pháp.

  40. Giáo Tông Đường, đêm 11-10-Ất Tỵ (dl 3-11-1965), lúc 21 giờ.
  Phò loan: Thượng Sanh - Hiến Pháp.
  Hầu đàn: Bảo Thế, Hiến Thế, Khai Đạo, Chức sắc Hiệp Thiên Đài.
  Hầu bút: Sĩ Tải Lê Minh Khuyên.

  HỘ PHÁP

  Chào mấy bạn Thượng Sanh, Bảo Thế, Hiến Pháp, Hiến Thế, Khai Đạo và chư hiền đệ.

  Bần đạo rất vui lòng đến với mấy bạn và mấy em. Mấy bạn sắp đặt việc Đạo có phần tiến triển, nhưng về phần Hành chánh thì Đầu Sư còn thiếu cương quyết và dường như muốn lánh trách nhiệm.

  Hội Thánh Hiệp Thiên Đài phải cần tỏ ý cho Người biết và chỉ giúp giải quyết những việc nào quan trọng mà Cửu Trùng Đài không thể quyết định được, chớ mấy bạn lãnh sát hết thì họ bỏ phế cho, chừng đó ráng mà chịu nghe. Cười . . .

  Mấy bạn còn muốn hỏi chi nữa ?

  Bảo Thế bạch : - . . . . . . . . . . . . . .

  Hiệp Thiên Đài hằng muốn lập vị cho Cửu Trùng Đài, nhưng khốn nỗi Chức sắc Cửu Trùng Đài kém đức quá, chỉ biết ham áo mão chớ chẳng ham đạo đức, thành thử Đức Lý Đại Tiên không vui lòng mà phong thưởng.

  Tuy nhiên, Đức Lý đã có lời chấp thuận cho cầu thăng, thì Hội Thánh Hiệp Thiên Đài cứ dâng lên. Bần đạo chắc là ngoài ra sự phong chức Lễ Sanh thì một số rất ít được chấm thăng phẩm vị.

  Bần đạo còn cho Thượng Sanh và mấy bạn biết là về việc thăng thưởng thì anh Thượng Phẩm có quan điểm là hiện giờ Bần đạo đã về thiêng liêng vị, thì khi thăng thưởng, hai vị Thời Quân Chi Pháp và Chi Đạo phải chấp cơ Phong Thánh, anh Thượng Phẩm thì giúp bên Chi Đạo nâng loan, còn Bần đạo thì giúp bên Chi Pháp mới đúng theo chơn pháp.

  Lẽ dĩ nhiên là khi Phong Thánh, phải có tay của Thượng Phẩm, mà Thượng Phẩm chỉ giúp sức cho những vị Thời Quân dưới quyền của mình. Đó là chiếu theo chơn pháp về sự Phong Thánh. Đức Lý Đại Tiên cũng đồng ý về quan điểm nầy.

  Bần đạo lại còn cho biết thêm là ngày nào Cơ Phong Thánh hiện hữu chít một bên hoặc Chi Đạo, hoặc Chi Pháp thì sự Phong Thánh sẽ hết thực hành bằng cơ bút, mà sẽ được thực hành bằng một phương pháp khác. Bạn Thượng Sanh đồng ý về quan điểm trước không ?

  Thượng Sanh bạch : - . . . . . . . . . . . . . . .

  Vậy Bần đạo xin Hội Thánh Hiệp Thiên Đài thi hành theo lời của Bần đạo.

  Sự thăng thưởng Chức sắc Hiệp Thiên Đài cũng dâng lên Đức Lý Đại Tiên, Nhứt Trấn Oai Nghiêm, nhưng Hội Thánh Hiệp Thiên Đài phải cứu xét thật kỹ.

  Bần đạo chào mấy bạn, mấy em.

  THĂNG.

 • 41.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.

  41.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.

  41. Cung Đạo Đền Thánh, đêm 15-10-Ất Tỵ (dl 7-11-1965), hồi 21 giờ.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Thượng Sanh, Bảo Thế và Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và PT nam nữ.
  Hầu bút: Truyền Trạng Võ Thành Quốc.

  LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm GIÁO TÔNG Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

  Chào chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện, chư Đạo hữu lưỡng phái.

  Lão rất hài lòng nhìn thấy chư Chức sắc biết ăn năn hối hận một phần nào, nên Lão đến ban ân huệ cho, nhưng cần phải tu tâm luyện tánh thêm nữa mới xứng phận là Chức sắc đàn anh của nhơn sanh.

  Trước hết dâng hồ sơ cầu phong.

  Đọc danh sách cầu phong. (275 vị)

  Thiếu thần, Lão cho tái cầu.

  THĂNG.

  TÁI CẦU:

  Đêm 16-10-Ất Tỵ (dl 8-11-1965), hồi 21 giờ.

  LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm GIÁO TÔNG Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

  Chào chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện và chư Đạo hữu, Đạo muội.

  Hôm nay tiếp tục cầu phong.

  Đọc tiếp danh sách Chức việc nam phái cầu phong Lễ Sanh. (26 vị) (Tổng cộng : 275 + 26 = 301 vị)

  - Lão để lời ban khen chư vị Tân phong và khuyên các em cố gắng xây dựng nền Đạo cho mau thiệt tướng để nêu gương cho hậu thế.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Cầu xin cho đọc danh sách Chức việc nữ phái cầu phong Lễ Sanh.

  - Chấp thuận. Đọc danh sách hết một lượt, nhưng từ tên và công nghiệp.

  Đọc danh sách Chức việc nữ phái cầu phong Lễ Sanh. (164 vị và 3 vị HP)

  - Lão phong cho tất cả Lễ Sanh nữ phái, trừ mấy vị hàm phong là đình.

  Lão để lời ban khen và khuyên nữ phái phải cố gắng thêm nữa.

  Đọc danh sách Lễ Sanh nam phái cầu thăng Giáo Hữu. (139 vị)

  - Lão để lời ban khen chư vị Tân phong, nhưng phần nhiều trong số đắc phong còn kém đạo đức nên Lão khuyên phải tu tâm dưỡng tánh, vì các em đã bước vào hàng Thánh phải ráng nêu gương cho đoàn hậu tấn.

  (Đến đây hết danh sách chư vị Lễ Sanh nam phái cầu thăng Giáo Hữu).

  Lão định cuộc cầu thăng đến tối mai vì hai đồng tử mệt.

  THĂNG.

  TÁI CẦU:

  Đêm 17-10-Ất Tỵ (dl 9-11-1965), hồi 21 giờ.

  LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm GIÁO TÔNG Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

  Chào chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện và chư Đạo hữu, Đạo muội.

  Lão tiếp tục cuộc cầu thăng.

  Đọc danh sách Lễ Sanh nữ phái cầu thăng Giáo Hữu. (34 vị)

  - Tất cả được thăng phẩm Giáo Hữu nữ phái.

  Lão để lời ban khen và chúc mừng.

  Đọc luôn danh sách Giáo Hữu nam phái cầu thăng Giáo Sư. (37 vị)

  - Tất cả được thăng phẩm Giáo Sư.

  Lão để lời ban khen và chúc mừng, nhưng phần nhiều còn kém đạo hạnh và công nghiệp vừa đủ cầu thăng chớ chưa phải đúng lắm, nên Lão khuyên phải hết lòng cố gắng làm nên cho Đạo thì mới xứng phận đàn anh của nhơn sanh.

  Đọc danh sách Giáo Hữu nữ phái cầu thăng Giáo Sư. (22 vị)

  - Tất cả được thăng vị Giáo Sư nữ phái.

  Lão để lời ban khen và chúc mừng, nhưng chư hiền muội phải gắng công tu dưỡng thêm cho xứng phận, nhứt là Hương Tranh, phải tập tánh cho thuần thục theo lời gởi gấm của Đức Hộ Pháp, nghe à.

  Đọc danh sách Giáo Sư nam phái cầu thăng Phối Sư. (5 vị)

  - Tất cả được thăng phẩm, nhưng địa vị rất quan trọng, phải ráng lập vị cho mình và cho đoàn em nữa. Lão để lời ban khen và chúc mừng.

  Đọc danh sách Giáo Sư nữ phái cầu thăng Phối Sư. (13 vị)

  - Được thăng phẩm nhưng phải biết đạo hạnh của nữ phái là quan trọng, nhứt là ở vào phẩm Phối Sư chẳng phải tầm thường được đâu. Chư hiền muội khá nhớ lấy.

  Lão để lời ban khen và chúc mừng.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Xin cầu thăng cho Chức sắc Hiệp Thiên Đài.

  - Nhường cơ cho Đức Hộ Pháp.

  THĂNG.

  TÁI CẦU:

  HỘ PHÁP

  Chào mấy bạn Thượng Sanh, Bảo Thế, Hiến Pháp, Hiến Thế, Khai Đạo và chư hiền đệ Hiệp Thiên.

  Bần đạo lấy làm hân hoan được Đức Lý Đại Tiên nhường cơ để phong thưởng chư đệ.

  Đọc danh sách Chức sắc Hiệp Thiên Đài xin cầu thăng.

  1. Giám Đạo Nguyễn Văn Hợi.

  - Mặc dù có công nhiều đáng khen nhưng tánh chưa thuần nên Bần đạo cho thăng nhứt cấp và phải chờ một năm để trau giồi phẩm hạnh thêm nữa rồi Bần đạo định vị cho.

  2. Thừa Sử Nguyễn Văn Kiết.

  - Cũng thăng nhứt cấp và đợi 1 năm như Hợi.

  3. Sĩ Tải Lê Minh Khuyên.

  - Thăng nhứt cấp.

  4. Sĩ Tải Trần Văn Ngôn.

  - Thăng nhứt cấp nhưng phải lập công bồi đức thêm nữa.

  5. Sĩ Tải Trương Ngọc Anh.

  - Thăng nhứt cấp nhưng còn kém hạnh đức, phải cố gắng thêm.

  6. Sĩ Tải Lê Quang Tấn tự Trường.

  - Thăng nhứt cấp, sau sẽ định vị.

  7. Luật Sự Lê Thị Liêm.

  - Thăng.

  Bạn Thượng Sanh muốn hỏi gì không ?

  Thượng Sanh bạch : - . . . . . . . . . .

  THĂNG.

  TÁI CẦU:

  LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm GIÁO TÔNG Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

  Đọc hồ sơ Chức sắc dâng lên đề nghị Lão định.

  Dâng lên danh sách Chức sắc bị truất tỷ lệ 1/5 cầu xin ban ân huệ.

  - Cho tất cả và cho thăng nhứt cấp nhưng kỳ sau phải giữ đúng tỷ lệ theo lời Lão dạy.

  Dâng danh sách Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu bị khổ hạnh vì Đạo, cầu xin ban ân huệ.

  - Ban ân huệ luôn và thăng nhứt cấp.

  Xin chỉ định vị Hộ Đàn Pháp Quân và vị Hữu Phan Quân.

  - Thượng Sanh muốn đề nghị ai ?

  Đức Thượng Sanh đề nghị Tân Giáo Sư Thái Thu Thanh.

  - Không được, kiếm người khác.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Cầu xin Đức Ngài chỉ định.

  - Hiền hữu Bảo Thế đề nghị ai ?

  Ngài Bảo Thế đề nghị Giáo Hữu Khanh, Thánh Vệ Trưởng.

  - Được lắm, Lão chấp thuận.

  Xin vịHữu Phan Quân, Đức Thượng Sanh đề nghị Truyền Trạng Quốc.

  - Không được vì Chức sắc Hiệp Thiên còn ít lắm.

  Ngài Bảo Thế bạch : - Đề nghị Giáo Hữu Ngọc Huy Thanh.

  - Không được vì chức Hữu Phan Quân không chi nặng lắm, kiếm người khác rổi rảnh hơn.

  Bảo Thế bạch : - Xin đề nghị cựu quân nhân Lê Văn Thoại.

  - Chấp thuận.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Cầu xin ân phong một vị Đầu Sư nữ phái.

  - Cười . . . Hiền muội Hương Hiếu cho ý kiến.

  Bà Chánh Phối Sư bạch : - Xin cho Bà Phối Sư Hương Nhiều lên Chánh Phối Sư.

  - Phẩm vị Đầu Sư trước đã.

  Bà Chánh Phối Sư khóc, bạch : - . . . . . . . . . .

  - Đáng lẽ vui chớ sao lại khóc ?

  Bà Chánh Phối Sư bạch : - . . . . . . . . . . . . . . .

  - Hiền muội còn thấy người nào xứng đáng nữa chăng ?

  Bà Chánh Phối Sư bạch : - . . . . . . . . . . . . . .

  - Như Hương Lự được không ?

  Bà Chánh Phối Sư bạch : - Dạ được.

  - Tuy nhiên Lão xin đình lại một năm. Phối Sư Hương Nhiều thì sao ?

  Bà Phối Sư Hương Nhiều bạch : - . . . . . . . . . .

  - Hiền muội chịu lãnh chức Chánh Phối Sư chăng ? Phẩm Chánh Phối Sư chớ không phải hành chánh.

  Bà Phối Sư Hương Nhiều bạch : - . . . . . . . . .

  - Lão cũng vui lòng phong vị Chánh Phối Sư nhưng chưa hành quyền.

  Cầu xin chấm phái cho chư vị Lễ Sanh do Đức Hộ Pháp tạm phong phái Ngọc.

  Đọc danh sách.

  - Tất cả đều vào phái Ngọc.

  Lão ban ơn cho tất cả các bạn Hiệp Thiên, chư Chức sắc nam nữ, chư hiền hữu và hiền muội.

  THĂNG.

 • 42.- Hộ Pháp.

  42.- Hộ Pháp.

  42. Giáo Tông Đường, 25-10-Ất Tỵ (dl 17-11-1965), lúc 20 giờ 30.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Bảo Thế, Hiến Thế, Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và PT nam nữ.
  Hầu bút: Sĩ Tải Lê Minh Khuyên.

  HỘ PHÁP

  Chào các bạn Hiệp Thiên, chư Chức sắc Cửu Trùng, Phước Thiện nam nữ, chư đệ muội.

  Bần đạo rất vui lòng thấy các bạn chung lo việc Đạo, nhứt là bạn Bảo Thế. Vậy bạn đọc lại sớ cầu xin từ khoản cho Bần đạo nghe.

  Ngài Bảo Thế đọc khoản 1.

  - Phải thương lượng trước với Thượng Sanh để cho đủ lễ nghiêm trọng, rồi Bần đạo sẽ bảo cho.

  Điều khác ?

  Ngài Bảo Thế đọc khoản 2.

  - Từ thử chỉ có một HỘ ĐÀN, có lẽ sau nầy cũng chỉ có một cho đến cùng mà thôi, vì Đạo thống nhứt thì tất cả đều thống nhứt. Hộ Đàn kiêm luôn Cơ Thánh Vệ. Cũng phải chớ. Có Thượng Sanh, Bần đạo sẽ chỉ luôn thêm nhiều chi tiết khác.

  Ngài Bảo Thế đọc khoản 3.

  - Cũng dùng Đạo phục như Tả Phan Quân nhưng không đội Hỗn Nguơn mạo theo tiểu phục.

  Ngài Bảo Thế đọc khoản 4.

  - Có gì hay hơn đôi liễn sẵn có.

  Ngài Bảo Thế đọc khoản 5.

  - Về việc lập đàn cơ cầu thăng Chức sắc Phước Thiện thì Thượng Sanh sẽ hiệp cùng các bạn mà định ngày giờ và cũng tại Cung Đạo mà thôi.

  Bần đạo xin kiếu.

  THĂNG.

  TÁI CẦU:

  Hồi 21 giờ 30.

  HỘ PHÁP

  - Thượng Sanh hỏi chi ?

  Đức Thượng Sanh bạch :

  1.- Vị tân Hộ Đàn Pháp Quân là Thượng Khanh Thanh sẽ mặc sắc phục thế nào ? Đương sự phải kiêm luôn nhiệm vụ Thánh Vệ Trưởng theo lời Đức Ngài đã dạy. Vậy đương sự sẽ đặt dưới quyền trực thuộc của cơ quan nào ?

  - Hộ Đàn chịu dưới quyền trực thuộc Hiệp Thiên Đài Chi Pháp. Đại phục : áo tràng rộng như Thời Quân, đội Nhựt Nguyệt Mạo, lưng thắt dây Sắc lịnh bỏ mối ngay giữa.

  Hộ Đàn có tiểu phục như Thời Quân nhưng không mang Sắc lịnh, đội mão Tam Quang không có thêu, nhưng có Thiên nhãn ngay giữa. Đạo phục màu trắng.

  Hộ Đàn kiêm luôn Thánh Vệ và Bảo Thể vì hai cơ quan nầy chịu dưới quyền thống quản của Hộ Đàn.

  Từ đây, quyền hành của Hộ Đàn được nới rộng thêm để có đủ thẩm quyền tổ chức các cơ cấu gìn giữ an ninh trật tự trong vùng Nội ô và Ngoại ô Thánh địa.

  Hộ Đàn còn có bổn phận trông nom các Phận Đạo, giúp sức cho Khâm Thành, nhứt là phải tái lập thập nhị gia liên bảo để tiện việc kiểm tra Đạo hữu.

  Các bạn có đồng ý không ?

  Đức Thượng Sanh bạch : - Đồng ý.

  - Đọc khoản khác.

  Đức Thượng Sanh bạch :

  2.- Vị Hữu Phan Quân mặc Tiểu phục không đội Hỗn Nguơn mạo, xin Đức Ngài dạy phải đội mão nào ?

  - Đội Tam Quang mạo không thêu như của Hộ Đàn.

  Đức Thượng Sanh bạch :

  3.- A : Ban Thế Đạo, trong Qui điều của Ban Thế Đạo, nơi khoản I về phẩm Hiền Tài có ghi điều kiện như sau : “Hiền Tài là bậc trí thức chọn trong hàng Đạo hữu hoặc trong hàng công tư chức nam nữ đương quyền từ 40 tuổi sắp lên hay đã hồi hưu.”

  Bạch Đức Ngài, bậc trí thức trong hàng Đạo hữu phải kể người có học lực nào mới đáng là trí thức và có cần trưng bày chứng chỉ làm bằng chăng ? Vì còn phân vân về chỗ định nghĩa hai chữ trí thức nên Hội Thánh Hiệp Thiên Đài chưa giải quyết trường hợp của hai vị Đạo hữu nữ phái xin vào phẩm Hiền Tài sau đây : Bà Nguyễn Thị Trụ 44 tuổi Cựu Giáo viên Đạo Đức Học Đường, Bà Châu Thị Huê 43 tuổi dạy học tại tư gia. Cầu xin Đức Ngài chỉ giáo.

  - Việc ấy không khó gì đối với hàng Đạo hữu mà các bạn nhận xét được là bậc trí thức thì nên lập chứng chỉ để vào hồ sơ.

  Mặc dầu không có giấy gì khác mà Đạo hữu ấy có chân trong cửa Đạo và giúp Đạo một phần đáng kể, cho vào Hiền Tài cũng nên, như trường của hai Đạo muội thì : Nguyễn Thị Trụ đáng vào bậc Hiền Tài, còn Châu Thị Huê còn thiếu nên đình.

  Đức Thượng Sanh bạch :

  B : Sau khi Đức Ngài từ bi mở rộng cửa Ban Thế Đạo tiếp nhận những vị ngoài mặt đời có học thức khá mà không có văn bằng nhưng có khả năng mở mang kinh tế, làm nên sự nghiệp chẳng hạn như : nghiệp chủ, điền chủ, chủ xí nghiệp, chủ hãng buôn, thầu khoán, nghệ sĩ, văn sĩ, . . .

  - Được, nhưng phải tỏ ra có lòng giúp Đạo và phải chứng minh sự giúp Đạo ấy mới cho vào Ban Thế Đạo.

  Đức Thượng Sanh bạch :

  4.- Về sự cầu thăng của Chức sắc Bộ Nhạc, xin Đức Ngài chỉ dạy, phải dâng danh sách tại Cung Đạo cho Đức Ngài phê định hay là phải áp dụng thể thức nào ?

  - Cứ theo cựu lệ.

  Đức Thượng Sanh bạch :

  5.- Hội Thánh Hiệp Thiên Đài định lập đàn cơ cầu phong cho Chức sắc Phước Thiện tại Cung Đạo vào đêm 16-11-Ất Tỵ. Xin Đức Ngài chấp thuận.

  - Chấp thuận.

  Đức Thượng Sanh bạch :

  - Mấy lời cầu hỏi đã dứt, xin cảm tạ ơn Đức Ngài.

  - Cười . . . Bần đạo còn thắc mắc một điều nầy nên nhân tiện Bần đạo cũng nói luôn cho các bạn rõ, nhứt là các bạn Hiệp Thiên.

  Bần đạo xin mời các em không có quan hệ gì trong phận sự Hiệp Thiên Đài lui ra.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  THĂNG.

 • 43.- Hộ Pháp.

  43.- Hộ Pháp.

  43. Giáo Tông Đường, 12-11-Ất Tỵ (dl 4-12-1965), lúc 20 giờ 40.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Thượng Sanh, Bảo Thế, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và PT nam nữ.
  Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên.

  HỘ PHÁP

  Chào các bạn Hiệp Thiên, các em nam nữ và các con.

  Hèn lâu Bần đạo mới đặng gặp các con Phạm Môn, Bần đạo rất vui lòng thấy các con chú trọng đến vai trò của các con đối với cơ nghiệp Đạo mà Bần đạo đã nhọc nhằn tạo nên và lưu lại đến ngày nay. Ấy vậy, phận sự của các con là bảo tồn cơ nghiệp ấy, Bần đạo mới hài lòng.

  Nhơn dịp hôm nay, Bần đạo hỏi lại các con muốn làm cách nào để xây dựng cơ nghiệp ấy cho nhơn sanh hưởng nhờ ? Như vậy, ngọn cờ cứu khổ của Phạm Môn mới còn ý nghĩa. Các con nghĩ sao ?

  Ông Út bạch : - Xin Đức Sư phụ chỉ giáo.

  - Bần đạo đã chỉ giáo nhiều rồi, chỉ còn thật hành thôi. Vậy phải làm sao ?

  Ông Út bạch : - Các con muốn trở về phái tu chơn.

  - Hay lắm ! Nhưng việc ấy phải tùy thiện chí các con, nếu Bần đạo rút về Phạm Mônmà không vừa ý các con thìmới sao ?

  Vậy nếu các con vì hai chữ TU CHƠN quyết chí trở về phái Tu Chơn thì phải lập Tình nguyện trạng giao cho Hội Thánh Hiệp Thiên Đài rồi mới trở về địa vị cũ của mình.

  Cơ Quan Phước Thiện sẽ giao trọn cho Hiệp Thiên Đài tổ chức lại, cũng bầu cử như xưa nay, nhưng dưới quyền kiểm soát của Hiệp Thiên Đài.

  Nhơn dịp Bần đạo xin nhờ các bạn Hiệp Thiên Đài giúp các em làm nên cho Đạo. Bần đạo vô cùng cảm tạ.

  Bần đạo có mấy lời cho các con tu chơn.

  Tái cầu.

  THĂNG.

  TÁI CẦU:

  HỘ PHÁP

  Bây giờ chúng ta hiệp tâm lo chung việc gia đình Hiệp Thiên của chúng ta.

  Bạn Thượng Sanh và Bảo Thế có lẽ còn nhớ lời dặn của Bần đạo hôm tháng ba về việc hành quyền Hiệp Thiên Đài. Vậy nay Bần đạo xin nhắc lại, không phải Bần đạo không biết trước việc sẽ xảy ra, nhưng vì cũng muốn thí nghiệm coi các bạn làm ra thế nào, nên Bần đạo khuyên Thượng Sanh nên mềm dẽo để việc làm sẽ trả lời và nhơn việc làm sẽ thấy chỗ nào nên bổ khuyết.

  Nay đã đến lúc phải đem vấn đề nầy ra bàn định rõ ràng cho các bạn thấy và hiểu rằng thuyết “chánh danh” bất luận ở thế hệ nào và trường hợp nào cũng áp dụng hữu hiệu, cho nên trong Nho tông cũng có thuyết ấy làm quan hệ cho việc làm, vì danh có chánh thì ngôn mới thuận. Vì vậy mà chúng ta là người Đạo muốn thành công cần phải thận trọng áp dụng thuyết ấy mới làm nên đặng.

  Bạn Thượng Sanh đã làm tròn lời dặn của Bần đạo, đáng khen. Còn bạn Bảo Thế cũng đáng khen về mặt hành đạo, nhưng không đúng theo ý Bần đạo.

  Vậy Bần đạo đến đây để thuyết minh lẽ Đạo cho các bạn khỏi thắc mắc về việc hành quyền, muốn cho danh chánh ngôn thuận thì phận sự của ai nấy giữ mà làm thì khỏi chinh lòng và mới mong thâu phục nhơn tâm.

  Bần đạo nói vậy, chắc các bạn cũng hiểu ít nhiều rồi, bạn Bảo Thế đoán coi.

  Bảo Thế bạch : - . . . . . . . . . .

  - Bần đạo nhận thấy Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài không hợp thời và hợp lệ, không lẽ chia một quyền ra làm hai cho thêm rắc rối.

  Vậy, Thượng Sanh vì mềm dẽo nên để tự ý làm sao cũng được, nhưng Bần đạo thấy việc đó ảnh hưởng không tốt đẹp cho tương lai Đạo, luôn cho bạn Bảo Thế nữa.

  Vậy nên Bần đạo khuyên các bạn nên điều chỉnh lại cho danh chánh.

  Bạn Thượng Sanh nghĩ sao ?

  Đức Thượng Sanh bạch : - . . . . . . . . . . . . . . .

  - Theo Bần đạo nói, không lẽ Bảo Thế nói gì, nhưng muốn cho danh chánh ngôn thuận thì Bảo Thế Thừa Quyền Thượng Sanh, cũng như là thừa quyền Bần đạo trước kia.

  Tuy nhiên quyền hành vẫn y như cũ, không sứt mẻ phần nào, mà lại giúp hay cho Đạo.

  Các bạn đồng ý chăng ?

  Ngài Bảo Thế và Đức Thượng Sanh bạch :

  - Đồng ý.

  Bần đạo ban ơn cho các bạn.

  THĂNG.

 • 44.- Hộ Pháp.

  44.- Hộ Pháp.

  44. Cung Đạo Đền Thánh, đêm 16-11-Ất Tỵ (dl 8-12-1965), lúc 21 giờ 10.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Thượng Sanh, Bảo Thế, Hiến Thế, Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và PT nam nữ.
  Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên.

  HỘ PHÁP

  Chào chư Chức sắc Hiệp Thiên, các Đạo hữu nam nữ.

  Bần đạo rất mừng cho Chức sắc Phước Thiện hôm nay được phần thưởng xứng đáng.

  Các em và các con Phạm Môn được hưởng ân huệ của Chí Tôn và Phật Mẫu ban điển lành cho tất cả để làm tròn nhiệm vụ trong trường cứu khổ nhơn sanh.

  Vậy xin bạn Thượng Sanh dâng sớ cầu thăng.

  Đức Thượng Sanh bạch :

  - Xin dâng danh sách Hành Thiện cầu thăng Giáo Thiện. Chiếu theo Đạo luật Mậu Dần 1938, phẩm Hành Thiện cầu phong lên Giáo Thiện, ngoài 3 năm công nghiệp, còn phải nuôi dưỡng 12 gia tộc mới đặng. Song một thời gian qua, những bậc Hành Thiện không thi hành được sự nuôi dưỡng 12 gia tộc như luật lệ đã qui định, nên Hội Thánh Hiệp Thiên Đài cầu xin Đức Ngài chỉ giáo.

  - Bần đạo vì thương tình của các em Chức sắc nhỏ ở vào hoàn cảnh phức tạp, không thể nuôi 12 gia tộc nên mới chế giảm luật lệ ấy, nhưng nếu cứ thi hành như thế mãi thì vấn đề Phước Thiện sẽ mất ý nghĩa của nó, nên Bần đạo buộc phải trở lại chế độ cũ là phải nuôi dưỡng 12 gia tộc rồi mới xứng đáng làm anh của sanh chúng.

  Vậy phải đình việc cầu thăng Hành Thiện lên Giáo Thiện và phải chờ Bần đạo định phận sau.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Xin dâng danh sách Giáo Thiện nam phái cầu thăng Chí Thiện.

  Đọc danh sách.

  - Thăng nhứt cấp.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Xin dâng danh sách Chí Thiện nam phái cầu thăng Đạo Nhơn.

  Đọc danh sách.

  - Thăng nhứt cấp.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Xin dâng danh sách Đạo Nhơn nam phái cầu thăng Chơn Nhơn.

  Đọc danh sách.

  - Thăng nhứt cấp.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Xin dâng danh sách 6 vị Chí Thiện cầu thăng Đạo Nhơn và 1 vị Giáo Thiện cầu thăng Chí Thiện đã bị Chưởng Quản tố cáo là không xứng phận vì có nhiều tội lỗi, nhưng Bộ Pháp Chánh cứu xét hồ sơ tư của các đương sự thì không có bằng cớ buộc tội.

  Đọc từ chức nhỏ đến lớn. Đọc danh sách.

  - Thăng nhứt cấp.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Xin dâng danh sách 5 vị Hành Thiện cầu thăng Giáo Thiện không có đề nghị của Bộ Pháp Chánh sau khi minh tra công nghiệp.

  - Đình, chờ Bần đạo định sau.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Xin dâng danh sách Giáo Nhi cầu thăng Giáo Thiện.

  Đọc danh sách.

  - Cũng chờ như nam phái.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Xin dâng danh sách Giáo Thiện nữ phái cầu thăng Chí Thiện.

  Đọc danh sách.

  - Thăng nhứt cấp.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Xin dâng danh sách Đạo Nhơn nữ phái cầu thăng Chơn Nhơn.

  Đọc danh sách.

  - Thăng nhứt cấp.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Xin dâng danh sách Chí Thiện nữ phái cầu thăng Đạo Nhơn.

  Đọc danh sách.

  - Thăng nhứt cấp.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Đến đây việc cầu thăng Chức sắc Phước Thiện hết, xin dâng danh sách Chức sắc Bộ Nhạc cầu thăng phẩm.

  - Bần đạo để lời ban khen và chúc mừng cho các em mới được vinh thăng.

  Phải nhớ rằng Chức sắc nào xin trở về Phạm Môn sẽ trả chức lại cho Phước Thiện.

  Đức Thượng Sanh cho đọc danh sách Chức sắc Bộ Nhạc cầu thăng.

  - Thăng nhứt cấp, nhưng cần phải chuyên nghiệp để trở thành nhơn tài xứng đáng sau nầy, vì Bộ Nhạc còn kém lắm.

  Bần đạo cũng ban khen và chúc mừng.

  Đức Thượng Sanh bạch :

  - Cầu xin Đức Ngài hoan hỷ chỉ giáo về lý do Thiên phục của Chức sắc có ba thẻ vải trên vai áo. Đây là câu hỏi của Hội Nhơn sanh năm Giáp Thìn, Hội Thánh không giải đáp được.

  - Theo ý các bạn thì thế nào ?

  Ngài Bảo Thế bạch : - Theo ý của tiểu đệ, ba thẻ vải gắn trên vai Thiên phục Chức sắc không phải không đẹp, nên để y như cũ là hay.

  - Đồng ý nhưng phải mặc y nhau.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Các khoản cầu thăng và cầu chỉ giáo đã hết, xin cảm tạ ơn Đức Ngài.

  Bần đạo để lời cảm tạ các bạn và các em.

  THĂNG.

 • 45.- Hộ Pháp.

  45.- Hộ Pháp.

  45. Giáo Tông Đường, đêm 10-12-Ất Tỵ (dl 1-1-1966).

  HỘ PHÁP

  Chào các bạn Hiệp Thiên và các em.

  Bần đạo rất hoan hỷ được gặp các bạn hôm nay để tỏ niềm tâm sự. Tuy về cõi thiêng liêng nhưng cũng còn giữ trọn cảm tình đối với các bạn, nên Bần đạo muốn khi nào có cuộc hòa tấu âm nhạc thì Bần đạo xin dự thính nghe.

  Các bạn hỏi chi ?

  Đức Thượng Sanh bạch : - Về việc cầu phong cho các danh nhân vào phẩm Hiền Tài và Quốc Sĩ.

  - Việc ấy là việc của các bạn phải đủ sáng suốt tuyển chọn nhơn tài, vì sẽ có tiếng dội vang lừng trong khắp các giới. Vì vậy mà Bần đạo cũng phải cẩn thận. Các bạn đã biết rõ một phần lớn trong những nhơn vật mà các bạn đã tuyển lựa. Bần đạo cũng vì hiểu biết tất cả cho nên không vội gì định phận cho họ.

  Chúng ta đang xây dựng tôn giáo thuần túy nên phải lừa lọc cho lắm mới được.

  Vậy Bần đạo xin đình lại sáu tháng rồi sẽ thấy thời cuộc xây chuyển bất ngờ, rồi nhân đó nhơn vật cũng sẽ thay đổi hết. Chúng ta cứ bình tâm chờ xem.

  Bần đạo chào các bạn.

  THĂNG.

 • 46.- Hộ Pháp.

  46.- Hộ Pháp.

  2. Giáo Tông Đường, 19-6-Bính Ngọ (dl 5-8-1966), lúc 20 giờ 30.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Thượng Sanh, Bảo Thế, Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Phạm Môn nam nữ.
  Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên.

  HỘ PHÁP

  Chào chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện nam nữ.

  Mừng các em toàn đạo.

  Bạn Thượng Sanh hỏi chi ?

  Đức Thượng Sanh bạch : - Thánh huấn của Đức Ngài đêm 1-1-1966 dạy đình lại 6 tháng việc thâu nhận các nhân tài vào Ban Thế Đạo. Nay đã quá hạn kỳ xin Đức Ngài chỉ giáo.

  - Cười . . . Bần đạo đã nói việc ấy thuộc quyền của các bạn, nhưng vì có liên quan đến Đạo nên Bần đạo mới có lời khuyên phải dè dặt cho lắm, nhưng các bạn cũng đủ thẩm quyền chọn lựa nhơn sĩ, việc ấy không phải khó vậy.

  Về phẩm Hiền Tài thì Bần đạo để trọn quyền cho các bạn định đoạt, còn phẩm Quốc Sĩ thì phải chờ một thời gian nữa rồi cũng sẽ có cơ hội cho chư Quốc Sĩ đến với chúng ta.

  Khi tuyển chọn Hiền Tài, phải nhóm Hiệp Thiên Đài thảo luận và cứu xét kỹ càng rồi sẽ quyết định.

  Về việc Hiền Tài Hồ Ngọc Ẩn, Bần đạo có ý định giới thiệu cùng Đức Lý Giáo Tông cho thăng phẩm Giáo Hữu kỳ đàn tới tại Cung Đạo, vì Ẩn đã hành sự trong Đạo không còn ở trong Ban Thế Đạo nữa. Bần đạo cũng để lời khen Hồ Ngọc Ẩn.

  Đức Thượng Sanh bạch :

  - Theo Thánh giáo đêm 14-11-Ất Tỵ (dl 8-12-1965) của Đức Ngài tại Cung Đạo thì Chức sắc Phước Thiện khi trở về Phạm Môn phải trả chức lại cho Phước Thiện, nhưng các đương sự có xin khi trở về Phạm Môn thì chỉ trả lại chức vụ, còn phẩm tước thì giữ y như cũ và xin được cầu thăng khi đủ thâm niên công nghiệp như khi còn ở Phước Thiện vậy.

  - Còn tiếc tước phẩm quá há !

  Cười . . . Thử hỏi những người đã tự xưng là TU CHƠN mà còn ham muốn thì làm gì nên việc đặng. Mấy vị Chức sắc Phước Thiện đã dâng đơn xin trở về Phạm Môn, Bần đạo đã chấp thuận rồi, duy còn lập Tình nguyện trạng là xong, mà họ đã gạt chúng sanh, gạt luôn Bần đạo. Thử hỏi họ còn xứng đáng làm anh chị của nhơn sanh chăng ?

  Vậy Bần đạo thâu hồi quyền chức của mấy vị ngoan cố ấy, trừ những Chức sắc tỏ ra thiện chí.

  Bần đạo yêu cầu Hiệp Thiên Đài tiếp tục lo giúp Khai Đạo tổ chức lại Cơ Quan Phước Thiện cho có phương pháp để nâng đỡ các em nhỏ vì không người dìu đường dẫn lối làm cho chúng nó bị thiệt thòi. Đã gần 30 năm mà Cơ Quan ấy không có vẻ gì gọi là phước thiện, chỉ có tranh chấp nhau về quyền hành mà thôi. Bạn Bảo Thế nên tiếp tay cùng Khai Đạo để xây dựng một Cơ Quan Phước Thiện đúng theo ý nghĩa của nó.

  Bần đạo xin kiếu.

  THĂNG.

  TÁI CẦU:

  Lúc 21 giờ 45.

  HỘ PHÁP

  Tái chào toàn thể.

  Bây giờ còn hỏi chi nữa các bạn ?

  Đức Thượng Sanh bạch : - Chức sắc Phạm Môn xin đặt cơ sở tạm thời tại Trí Huệ Cung (nhà dệt cũ và trại mộc cũ) vì hiện thời Vạn Pháp Cung hay Sơn Đình bất an ninh.

  - Chấp thuận.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Hội Thánh Hiệp Thiên Đài còn thắc mắc về trường hợp của ba vị : Hộ Đàn Pháp Quân, Hữu Phan Quân và Tả Phan Quân về việc sau đây, cầu xin Đức Ngài chỉ giáo.

  a). Trong các phiên nhóm của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài để giải quyết về chánh trị đạo, ba vị trên đây có được mời dự nhóm và bàn cãi hay không ?

  - Mấy vị đó không phải là Chức sắc Hiệp Thiên Đài nên miễn mời hội.

  b). Khi sắp hàng vào Nội Nghi đảnh lễ Đức Chí Tôn, ba vị nầy phải giữ trật tự như thế nào ? Hiện giờ chỉ có từ phẩm Cải Trạng trở xuống Luật Sự, sau nầy có phẩm Chưởng Ấn và Tiếp Dẫn Đạo Nhơn thì thứ tự như thế nào ?

  - Dầu có hai phẩm ấy hay không, Hộ Đàn Pháp Quân và Tả Hữu Phan Quân cũng cứ ngoại vòng Chức sắc Hiệp Thiên Đài, nên khi đảnh lễ, xướng : Chức sắc Hiệp Thiên Đài nhập nội nghi, lễ bái rồi, phải xướng một lần nữa : Hộ Đàn Pháp Quân và Tả Hữu Phan Quân nhập nội nghi.

  Như vậy đúng trật tự.

  c). Khi thiết lễ bồi yến Hội Yến Diêu Trì Cung, ba vị nầy có quyền dự hay không ?

  - Tất cả bổn đạo đều nhớ Bần đạo không bao giờ cho việc ấy.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Xin Đức Ngài chấp thuận cho đổi danh từ chức vụ của Chức sắc Phước Thiện nơi địa phương là Đầu Họ và Phó Đầu Họ thay cho danh từ Khâm Châu và Đầu Tộc cho khỏi sự hiểu lầm với chức vụ bên Cửu Trùng Đài.

  - Phải vậy, vì từ ngày Bần đạo nâng đỡ Phước Thiện lên hành Hội Thánh, không thấy làm được việc gì hữu ích cho Đạo, trái lại còn tranh chấp quyền hành với Cửu Trùng Đài làm cho Đạo phải ghe phen nghiêng ngửa và phải mang tiếng chịu lời.

  Bần đạo xin đơn cử một việc không tốt gì cho Đạo là làm đến bực Chơn Nhơn chưởng quản Phước Thiện mà không hiểu quyền hạn của mình đến đâu, lại dám công khai tham gia chánh trị.

  Các bạn hãy còn ghi nhớ điều đó chớ ?

  Đức Thượng Sanh bạch :

  - Có vị Đạo hữu Phước Thiện là Lê Bá Kỳ cầu xin Đức Ngài chỉ chỗ cho đương sự đi tìm ngôi mộ thân phụ của Đức Ngài tại Chí Hòa.

  - Thảm thay cho hương hồn của thân phụ ! Khóc ! . . . . . . . . Vì các cuộc biến thiên làm cho xiêu mồ lạc mả, chẳng những trong thời kỳ trước mà hiện giờ nầy còn xiêu lạc vì nạn voi vày mả tổ. Các bạn có đau lòng chăng ? THĂNG

 • 47.- Hộ Pháp.

  47.- Hộ Pháp.

  47. Giáo Tông Đường, 9-7-Bính Ngọ (dl 24-8-1966), lúc 21 giờ.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Thượng Sanh, Bảo Thế, Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và PT nam nữ.
  Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên.

  HỘ PHÁP

  Chào các bạn Hiệp Thiên, chư Chức sắc Cửu Trùng, Phước Thiện nam nữ.

  Mừng các em và các con.

  Bần đạo rất hân hạnh được gặp các bạn đông đủ. Thượng Sanh muốn hỏi chi ?

  Đức Thượng Sanh bạch : - Hội Thánh Hiệp Thiên Đài nhận thấy tượng Thái tử Sĩ Đạt Ta cỡi ngựa dựng nơi chỗ hiện tại bất tiện vì khi bửu tháp của Đức Hộ Pháp xây xong thì lại đối diện với tượng đó, thay vì đối diện với Tòa Thánh, nên cần phải dời tượng của Thái tử Sĩ Đạt Ta và tượng của Sa Nặc ra phía sau bửu tháp, đồng thời cũng xin dời cây bồ đề ra rừng Thiên Nhiên cho khỏi án mặt tiền Đền Thánh.

  Xin Đức Ngài chỉ giáo.

  - Cười . . . Hỏi tức là trả lời. Vậy Bần đạo cũng xin đồng ý cùng các bạn cho hợp tình hợp lý.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Hội Thánh xin Đức Ngài cho dời liên đài của Đức Ngài về nơi Thánh địa, vì nếu đợi cho Bắc Nam thống nhứt theo Di ngôn của Đức Ngài thì không biết đến ngày nào mới thực hiện được.

  Xin Đức Ngài liệu coi sự dời liên đài bây giờ có thuận tiện không ?

  - Cười . . . Việc đó Bần đạo đã tiên liệu rồi, việc phải đến sẽ đến, gần đây nếu nước nhà chưa thống nhứt thì không vui sướng gì mà hồi loan. Vậy phải bình tâm chờ một thời gian nữa, các bạn sẽ thấy Thiên cơ xây chuyển có lợi cho Việt Thường về mặt tinh thần.

  Các bạn còn hỏi chi ?

  Đức Thượng Sanh bạch : - Việc cần hỏi đã hết, yêu cầu Đức Ngài có điều chi xin chỉ giáo thêm.

  - Một điều đáng chú trọng là Chức sắc phần đa số hay câu chấp và tự ái về những việc nhỏ mà bỏ việc lớn. Nếu phải vừa lòng theo tánh phàm thì làm sao thể Thiên hành Đạo đặng ? Vậy Bần đạo để lời khuyên tất cả cứ dụng hết chơn thành chung lo xây dựng nền Đạo thì đâu có mất phần mà phải xôn xao vô ích.

  Bần đạo xin kiếu.

  THĂNG.

 • 48.- Hộ Pháp.

  48.- Hộ Pháp.

  48. Giáo Tông Đường, 10-12-Bính Ngọ (dl 20-1-1967), lúc 21 giờ.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Thượng Sanh, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT và Phạm Môn nam nữ.
  Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên.

  HỘ PHÁP

  Chào bạn Thượng Sanh, hai bạn Hiến Pháp và Khai Đạo, chào hiền tỷ Chánh Phối Sư, mừng các em và các con.

  Bần đạo rất hoan hỷ được thấy các bạn chung lo việc Đạo như vậy. Thượng Sanh muốn hỏi chi ?

  Đức Thượng Sanh bạch : - Bạch Đức Ngài, nhóm Đạo hữu nơi Trí Giác Cung (Qui Thiện) cất Điện Thờ có từng lầu trên để thờ Đức Chí Tôn, từng dưới thờ Đức Phật Mẫu, nay cất xong xin phép Hội Thánh cho phép làm lễ an vị.

  Hội Thánh Hiệp Thiên Đài không dám giải quyết vì cất Điện Thờ như vậy là phạm pháp.

  - Bần đạo đã nói rõ việc ấy cho bạn Bảo Thế và Hiến Pháp cùng các em nơi Qui Thiện biết. Vì các em không thấu rõ ý của Bần đạo nên lập Đền Thờ Đức Chí Tôn chung với Phật Mẫu, việc làm đã phân nửa rồi mới cho Bảo Thế và Hiến Pháp hay. Tuy nhiên vì sự tận tâm của các em mà ngôi thờ được nguy nga đồ sộ, không lẽ buộc các em phá hủy hay sao ? Ngày nay đã có bạn Khai Đạo Thống Quản Phước Thiện và có các bạn Hiệp Thiên giúp sức thì có lo gì không thành công.

  Bây giờ cứ để tạm dùng ngôi thờ Đức Phật Mẫu cho có chỗ nhơn sanh chiêm bái, còn ngôi thờ Đức Chí Tôn cứ để tượng trưng cho đến ngày điều chỉnh lại cho hợp pháp rồi sẽ hay.

  Khai Đạo và Hiến Pháp ráng hiệp sức giúp các em cho nên việc, mỗi mỗi đều có sự đồng ý của Hội Thánh thì mới ra lẽ Đạo.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Bạch Đức Ngài, vị Trưởng Tộc Phạm Môn vâng lịnh Đức Ngài, có đệ lên những Tình nguyện trạng của 283 vị Chức sắc nam nữ xin trở về TU CHƠN và giao phẩm tước lại cho Hội Thánh Phước Thiện.

  Cầu xin Đức Ngài phân định cho những vị ấy tu chơn cách nào ? Hội Thánh Hiệp Thiên Đài chưa giải quyết được.

  - Đạo lập ra nếu không tu thì để làm gì ? Nhưng tu là phải chơn thật, nên mới gọi là TU CHƠN. Sau nầy, các bạn sẽ thấy những nhà tu chơn đạt thành mục đích tối cao tối trọng. Nhưng không phải dâng Tình nguyện trạng là đủ, phải hỏi lại lương tâm mình có được chơn hay chưa ? rồi mới mạnh dạn bước tới việc nầy.

  Bần đạo không ép buộc ai hết, để tự do. Nếu trong nhóm tu chơn mà có người muốn lập công bồi đức trong hàng phẩm Chức sắc Phước Thiện thì bạn cứ tùy cơ ứng dụng.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Trong Hiệp Thiên Đài có bạn Bảo Thế đang trọng bịnh, xin Đức Ngài giúp sức thiêng liêng cho căn bịnh mau bình phục.

  - Hội Thánh đã có lập đàn cầu nguyện rồi, nhưng còn phải tùy oan trái, nếu các bạn có lòng thương Bảo Thế thì mỗi khi cúng thời Tý, ráng thành tâm cầu Ơn Trên bố đức cho cơn bịnh mau thuyên giảm.

  Đức Thượng Sanh bạch :

  - Hội Thánh đang chuẩn bị thâu băng để phát thanh Tiếng nói Cao Đài Tây Ninh trên đài Sài Gòn. Về phần âm nhạc, tiện đệ có giúp bản đờn và bài ca. Xin Đức Ngài cho biết Đức Ngài có chấp thuận việc nầy không ?

  - Cười . . . Hay lắm ! Bần đạo đã rõ tài của bạn rồi. Vậy ráng giúp bạn Khai Đạo thành công. Ấy là điều đáng mừng.

  Bần đạo ban ơn cho tất cả.

  THĂNG.

 • 49.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.

  49.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.

  49. Cung Đạo Đền Thánh, đêm 11-12-Bính Ngọ (dl 21-1-1967), hồi 21 giờ.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Thượng Sanh, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT và Đạo hữu nam nữ.
  Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên.

  LÝ THÁI BẠCH

  Chào Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện và Chức việc cùng Đạo hữu nam nữ.

  Nay cũng đã lâu không có dịp gặp tất cả Đạo hữu, như vậy Lão rất vui mừng.

  Hiền hữu Thượng Sanh muốn cầu việc gì ?

  Đức Thượng Sanh bạch :

  1.- Xin dâng lên Đức Ngài danh sách 33 vị Tân Lễ Sanh được ân phong đêm 17-10-Ất Tỵ vì công nghiệp khổ hạnh để cầu xin chấm phái.

  - Đọc danh sách chư vị Tân Lễ Sanh xin chấm phái. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Đức Thượng Sanh bạch :

  2.- Đức Hộ Pháp cho hay có ý định giới thiệu cùng Đức Ngài cho vị Hiền Tài Hồ Ngọc Ẩn thăng phẩm Giáo Hữu. Xin Đức Ngài phán dạy về việc nầy.

  - Hồ Ngọc Ẩn thăng Giáo Hữu phái Thái.

  Đức Thượng Sanh bạch :

  3.- Vì Hội Thánh Cửu Trùng Đài thiếu Phối Sư phái Thái, Hội Thánh Hiệp Thiên Đài phải đề cử Giáo Sư Thái Tác Thanh đảm nhiệm xử lý thường vụ Văn phòng Thái Chánh Phối Sư đã từ lâu.

  Tình trạng nầy không thể kéo dài vì bất hợp pháp. Xin Đức Ngài chỉ định một vị Phối Sư phái Thượng đảm nhiệm Quyền Thái Chánh Phối Sư cho khỏi dư luận xôn xao. Đệ tử xin đề nghị : vị Phối Sư Thượng Tửng Thanh vì người cao niên và có kinh nghiệm.

  - Việc phong thưởng vị Phối Sư Thượng Tửng Thanh phái Thượng lên Thái Chánh Phối Sư không thể chấp nhận được. Vậy Lão cũng vui lòng cho thăng phẩm Thượng Chánh Phối Sư Quyền.

  Còn Chánh Phối Sư phái Thái thì trả lại cho Thái Bộ Thanh, vì người đã biết ăn năn.

  Luôn dịp Lão cũng phong thưởng Ngọc Nhượn Thanh lên chánh vị.

  Ngoài ra còn có vị Giáo Sư Ngọc Mỹ Thanh cũng được ân xá và trở lại hàng Giáo Sư như cũ.

  Còn mấy vị Chức sắc đã bị ngưng quyền chức thì phải chịu ngưng vô hạn định.

  Lão ban ơn cho toàn Đạo hữu nam nữ.

  THĂNG.

 • 50.- Diêu Trì Kim Mẫu.

  50.- Diêu Trì Kim Mẫu.

  50. Báo Ân Từ, đêm 15-8-Đinh Mùi (dl 18-9-1967).
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Thượng Sanh, Bảo Thế, Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT, và các Đạo hữu nam nữ.
  Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên.

  DIÊU TRÌ KIM MẪU

  Mừng các con nam nữ có mặt hôm nay để chung vui cùng MẸ và Cửu vị Tiên Nương.

  MẸ mừng đến nỗi rơi nước mắt, vì thấy các con hãy còn trong vòng cương tỏa của thế tình. Tuy nhiên nhờ tánh đức của các con đã rèn luyện bấy lâu nên cũng lướt qua nhiều bão tố.

  MẸ ước mong các con được vậy mãi thì mới thoát khỏi mưu tà chước quỉ. MẸ khuyên Chức sắc Hiệp Thiên phải làm gương mẫu để xây dựng nền Đạo cho ra thiệt tướng. Vì gần đây sẽ thấy vai tuồng quan trọng của Đạo đối với toàn cầu. Nếu các con không sẵn sàng để đối phó với mọi việc sẽ đến, thì phải hư việc chung của Đạo lẫn Đời.

  Các con phải tự đặt nhiệm vụ của mình cho phải phép, đừng phai lãng lập trường đã sẵn có. Nếu tinh thần giữ vững thì mọi việc sẽ lướt qua. Đọc.

  MẸ cũng vui mừng thấy Bảo Thế được phục sức, nhưng thảm thay, con không tránh khỏi một lần thử thách, nhưng không sao, có các Đấng hộ trì.

  MẸ xin kiếu.

  THĂNG.

 • 51.- Thượng Trung Nhựt.

  51.- Thượng Trung Nhựt.

  51. Giáo Tông Đường, 24-10-Đinh Mùi (dl 2-11-1967), lúc 20 giờ 20.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Thượng Sanh, Bảo Thế, Nữ Chánh Phối Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài.
  Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên.

  THƯỢNG TRUNG NHỰT

  Chào các em.

  Qua rất vui lòng đặng gặp các em hôm nay. Qua xin để lời cảm tạ mấy em đã có lòng thiết lễ nhơn dịp ngày Vía của Qua. Không phải vì cá nhân mà cám ơn đâu nghe.

  Các em đã vì phương diện chung của Đạo mà thiết lễ ấy, nên Qua mới hài lòng rồi sẽ đến phiên Cao Thượng Phẩm nữa, đó mới là Đạo vậy.

  Qua rất vui mừng thấy các em chung lo Đạo cả, nên Qua đến trước Hộ Pháp. Tái cầu.

  THĂNG.

  TÁI CẦU:

  Hồi 20 giờ 40.

  HỘ PHÁP

  Chào bạn Thượng Sanh, Bảo Thế, Hiến Pháp, Khai Đạo, hiền tỷ Chánh Phối Sư.

  Mừng các em.

  Bần đạo rất hoan hỷ được hiệp cùng các bạn hôm nay. Các bạn có việc chi cứ hỏi.

  Đức Thượng Sanh kính bạch Đức Hộ Pháp :

  - Đạo hữu Nguyễn Văn Thành tức là Cựu Trung Tướng Quân đội Cao Đài có đứng đơn lên Hội Thánh xin tái lập công quả. Hội Thánh Hiệp Thiên Đài không biết phải thâu dụng cách nào cho tương xứng với khả năng và công nghiệp của đương sự, nên xin dâng lên nhờ Đức Ngài chỉ giáo ?

  Những vị đã xin vào phẩm Quốc Sĩ Ban Thế Đạo năm Ất Tỵ là : Cựu Thiếu Tướng Lê Văn Tất, Thiếu Tướng Văn Thành Cao, và Cựu Trung Tướng Nguyễn Văn Thành.

  Có lịnh của Đức Ngài đêm 5-8-1966 dạy đình lại một thời gian, nay xin Đức Ngài từ bi ban ân huệ cho vị Thiếu Tướng Văn Thành Cao và Cựu Thiếu Tướng Lê Văn Tất được vào phẩm Quốc Sĩ cho hai vị lập công với Đạo. Nay kính bạch.

  - Cười . . . Vấn đề thứ nhứt, Bần đạo đã tham khảo ý kiến của Đức Lý thì Ngài đã chấp thuận nhưng còn phải đem ra cung Đạo cho hợp pháp. Bần đạo lấy làm ái ngại về việc Tướng Thành lắm, nhưng phải dụng nhơn như dụng mộc, các bạn nên nhớ điều ấy, nếu cứ hiềm nghi hoài thì có người đâu mà dùng.

  Bần đạo cũng nhơn dịp nầy để lời khuyên các em Hiệp Thiên Đài nên chú trọng về mặt tinh thần hơn là về hình thức. Các bạn phải nêu gương vô ngã cho thiên hạ phục, chớ đừng mượn uy danh bề ngoài vô ích.

  Vậy kỳ cầu thăng tới đây, nếu có một phần bất mãn nào thì cũng vui lòng nhân nhượng.

  Bần đạo hiểu rõ tâm lý của các bạn, không phải vì danh vị mà hành đạo, mà là vì đại cuộc, các bạn hiểu cho.

  Bần đạo ban ân cho các bạn.

  THĂNG.

 • 52.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.

  52.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm.

  2. Cung Đạo Đền Thánh, đêm 20-10-Mậu Thân (dl 9-12-1968), hồi 21 giờ.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Thượng Sanh, Đầu Sư, Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, Phước Thiện nam nữ.
  Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên, Giáo Hữu Thượng Tám Thanh.

  LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm

  Chào chư Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng.

  Lão rất mừng được thấy đủ mặt hôm nay, nhưng có điều thắc mắc làm cho Lão cũng phải ngẩn ngơ, không nói ra có lẽ chư Thánh cũng đã rõ phần nào thắc mắc đó. Tuy nhiên Lão cũng buộc lòng nói trắng ra cho cùng nhau hiểu biết bước tiền trình của Đạo mà vận dụng hết khả năng để cứu vãn tình thế của Đạo đã đến lúc gần như sụp đổ vì hành vi bất chánh mà ra. Vì vậy Lão nhứt định truất cầu thăng.

  Thượng Sanh có điều chi hỏi ?

  Đức Thượng Sanh bạch : - Đệ tử có dâng sớ cầu xin Đức Ngài từ bi ban ân huệ cho Chức việc và Chức sắc nam nữ cầu phong và cầu thăng theo nguyện vọng của Quyền Vạn Linh năm Đinh Mùi. Nay Đức Ngài nhứt định truất cầu thăng, xin Đức Ngài chấm phong cho Chức việc cầu phong Lễ Sanh.

  - Tuy nói thế nhưng về phần nữ phái, Lão lấy làm thương hại cho vị Nữ Chánh Phối Sư Hương Lự, tuổi quá cao nên Lão ban cho chức Đầu Sư Hàm Phong để dưỡng già và sau nữa là Chánh Phối Sư Hương Hiếu cũng đã dày công nên Lão ban cho chức Đầu Sư chánh vị của nữ phái và sau hết Lão xin hỏi Thượng Sanh có nên phục chức cho Giáo Sư Hương Nương không ?

  Đức Thượng Sanh bạch : - Đệ tử cầu xin Đức Ngài chấp thuận cho vị Hương Nương phục chức, nhưng trước khi cho phục chức, đương sự phải làm tờ cam kết bỏ hẳn sự mê tín dị đoan và trọn tùng theo luật pháp của Đạo. Xin Đức Ngài phán dạy có đồng ý hay không ?

  - Đồng ý. Hiến Pháp thiếu thần. Tái cầu tối mai.

  TÁI CẦU:

  Đêm 21-10-Mậu Thân (dl 10-12-1968), 21 giờ.

  LÝ NHỨT TRẤN OAI NGHIÊM

  Chào chư Thiên mạng, để tiếp tục đàn cơ, ngoài vấn đề tối qua, Thượng Sanh còn hỏi điều gì ?

  Đức Thượng Sanh bạch : - Đức Hộ Pháp có cho biết Đức Ngài đã chấp thuận ban ân huệ cho Trung tướng Nguyễn Văn Thành trong một đàn cơ tại Cung Đạo. Nhơn dịp đàn cơ hôm nay, đệ tử xin Đức Ngài phán định về trường hợp của Tướng Thành.

  - Cười . . . Hay lắm ! Nhưng trước khi đề cập đến vấn đề đó, Lão xin hỏi thử Hội Thánh Cửu Trùng Đài, nhứt là hiền hữu Thượng Sáng Thanh và ba Chánh Phối Sư có chịu nhìn nhận thời gian qua Hội Thánh chịu bất lực đối với hiện tình chăng ?

  Ngài Đầu Sư bạch : - Kính bạch Đức Lý Giáo Tông, tôi cũng xin Đức Ngài từ bi ban ân cho Trung Tướng Thành để đương sự lập công với Đạo. Chuyện trước của ông Thành, tôi không rõ biết, chớ lúc sau nầy đương sự tỏ ra thiện chí muốn phục vụ cho Đạo.

  - Đó là vụ Tướng Thành, còn Lão hỏi đây là quyền bất lực của Hội Thánh ?

  Ngài Đầu Sư bạch :

  - Hội Thánh nhìn nhận chịu bất lực.

  - Ba Chánh Phối Sư nghĩ sao ?

  Thái Chánh Phối Sư bạch :

  - Tôi nhìn nhận sự bất lực.

  Quyền Thượng Chánh Phối Sư bạch :

  - Tôi nhìn nhận sự bất lực.

  Ngọc Chánh Phối Sư bạch :

  - Tôi nhìn nhận sự bất lực.

  - Khá khen dám chịu nhận như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng hết khả năng để bảo tồn danh thể của Hội Thánh, tức là của Đạo đó vậy. Nhưng Lão xin một điều là dẹp hết tự ái và ích kỷ thì mới có kết quả mỹ mãn.

  Vậy Hội Thánh đồng ý dùng Tướng Thành vào vai nào ?

  Ngài Đầu Sư bạch : Xin Đức Ngài phán định.

  - Nếu Lão định thì phải tuân mạng triệt để. Vậy chúng ta hãy tạm dùng giải pháp THÀNH để đem lại phần nào việc chỉnh đốn nền Đạo trong một thời gian được kết quả thì THÀNH sẽ được trọng thưởng.

  Hiện giờ, các cơ quan Hội Thánh thừa hành còn thiếu bàn tay gân guốc để nắm chặt ma hồn quỉ xác.

  Vậy Lão tuyên bố ban chức :

  Tổng Thanh Tra Đặc Nhiệm Chánh Trị Đạo kiêm Thống Quản Thánh Vệ và Bảo Thể.

  Từ đây, Hộ Đàn Pháp Quân chỉ lo việc chỉnh nghiêm đàn mà thôi.

  Tổng Thanh Tra có nhiệm vụ trông nom các việc Hành Chánh Đạo, nhưng mỗi việc đều chịu dưới quyền của Hội Thánh Lưỡng Đài.

  Hội Thánh phải giúp đỡ THÀNH làm nên cho Đạo. Lão mong vậy thay.

  Thượng Sanh hỏi chi nữa ?

  Đức Thượng Sanh bạch :

  - Xin Đức Ngài dạy Trung Tướng Thành phải mặc Đạo phục như thế nào ?

  - Chỉ mặc Đạo phục thường và bịt khăn đen, mang hiệu bài “ Tổng Thanh Tra “ trước ngực như Chức sắc.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Đệ tử cầu xin Đức Ngài chấm phong cho Chức việc cầu phong Lễ Sanh.

  - Chấp thuận.

  Đọc danh sách Chức việc và Đạo hữu công quả nam phái cầu phong Lễ Sanh được Thượng Hội sơ bộ chấp thuận dâng lên.

  Tổng số : 207 vị.

  Vắng mặt vô cớ : 13 vị

  Chấm ân phong : 194 vị. (hết danh sách cầu phong)

  Tái cầu tối mai.

  THĂNG.

  TÁI CẦU:

  Đêm 22-10-Mậu Thân (dl 11-12-1968), 21 giờ.

  LÝ NHỨT TRẤN OAI NGHIÊM

  Đọc tiếp.

  Đọc danh sách Chức việc và công quả nam phái cầu phong Lễ Sanh, nhưng vì tuổi quá lục tuần hoặc kém sức khỏe hoặc kém trình độ học thức nên Thượng Hội sơ bộ chấp thuận vào Hàm phẩm.

  Tổng số : 112 vị. Qui vị : 7 vị.

  Vắng mặt vô cớ : 5 vị.

  - Chấm phong : 100 vị.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Cầu xin Đức Ngài chấm phong Chức việc nữ phái cầu phong Lễ Sanh.

  Đọc một lượt.

  Đọc danh sách Chức việc và công quả nữ phái cầu phong Lễ Sanh được Thượng Hội sơ bộ chấp thuận. Tổng số 105 vị.

  - Tất cả được ân phong vào phẩm Lễ Sanh.

  Tái cầu tối mai.

  THĂNG.

  TÁI CẦU:

  Đêm 23-10-Mậu Thân (dl 12-12-1968), 21 giờ

  LÝ NHỨT TRẤN OAI NGHIÊM

  Tiếp đọc.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Trước khi tiếp dâng lên danh sách Chức việc và công quả nữ phái cầu phong Lễ Sanh, đệ tử cầu xin Đức Ngài một điều, Đức Ngài cho phép đệ tử mới dám bạch.

  - Được.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Đức Ngài đã nhứt định truất cầu thăng năm nay, nhưng đệ tử cầu xin Đức Ngài ban ân huệ đặc biệt cho Chức sắc hiện đang hành đạo tại Kim Biên vì hơn 10 năm nay họ chịu thiệt thòi không được thăng thưởng. Xin Đức Ngài chấp thuận để Chức sắc nơi Kim Biên có đủ quyền hành dìu dắt Đạo hữu nơi đó và giữ vững nền Đạo cho tới ngày tươi sáng hơn. Chức sắc đáng được thăng thưởng chỉ có 3 vị nam phái và 2 vị nữ phái.

  - Cứ đọc danh sách.

  1. Lễ Sanh Ngọc Trung Thanh, 64 tuổi, công nghiệp hành đạo 13 năm 3 tháng.

  - Cho thăng nhứt cấp.

  2. Lễ Sanh Thượng Thậm Thanh, 55 tuổi, công nghiệp hành đạo 16 năm 3 tháng.

  - Thăng nhứt cấp.

  3. Giáo Hữu Thái Của Thanh, 69 tuổi, công nghiệp hành đạo 15 năm 11 tháng.

  - Đây là trường hợp đặc biệt, chớ đã truất cầu thăng. Vậy có lời yêu cầu của Thượng Sanh tức là vị Chủ tọa của Thượng Hội nên Lão chấp thuận ban đặc ân thăng Giáo Sư.

  4. Giáo Hữu Lý Hương Nhàn, 58 tuổi, công nghiệp hành đạo 13 năm.

  - Cho thăng.

  5. Giáo Hữu La Hương Tình, 77 tuổi, công nghiệp hành đạo 15 năm 1 tháng, vì có thâm niên công quả nhưng tuổi quá thất tuần, cầu xin Đức Ngài bav đặc ân cho thăng Giáo Sư và hồi hưu dưỡng lão.

  - Chấp thuận.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Xin Đức Ngài chấm phái thiệt thọ vị Lễ Sanh Nhựt Bổn NAGAFUCHI được Đức Hộ Pháp tạm phong Lễ Sanh phái Ngọc lúc Đức Hộ Pháp công du nước Nhựt.

  - Cười . . . Cho vào phái Thái.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Xin Đức Ngài chấp thuận cho vị Lễ Sanh NAGAFUCHI làm Đại diện Hội Thánh tại nước Nhựt thay thế cho vị Lễ Sanh HÒA đã trở về Việt Nam.

  - Phái Thượng Lễ Sanh HÒA.

  Ngài Khai Đạo bạch : - Xin nhắc lại việc xin cho vị Lễ Sanh NAGAFUCHI Đại diện cho Hội Thánh tại Nhựt Bổn.

  - Tự nhiên được.

  Đọc tiếp danh sách Chức việc và công quả nữ phái được Thượng Hội sơ bộ chấp thuận cho vào Hàm phong dâng lên.

  Tổng số : 106 vị.

  Qui vị : 2 vị. Vắng mặt vô cớ : 9 vị.

  - Cho tất cả vào phẩm Lễ Sanh Hàm : 95 vị.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Còn danh sách Chức việc và công quả nam phái cầu Lễ Sanh nhưng vì thiếu điều kiện hoặc thất học nên Thượng Hội sơ bộ đình lại và danh sách cựu quân nhân cầu phong, Thượng Hội sơ bộ cũng đình lại vì Bộ Pháp Chánh thiếu tài liệu để minh tra. Bạch Đức Ngài có nên dâng lên danh sách nầy cho Đức Ngài duyệt lại ?

  - Đình.

  Đức Thượng Sanh bạch : - Đến đây đã hết phần của Cửu Trùng Đài và tới danh sách cầu thăng của Chức sắc Phước Thiện và Hiệp Thiên Đài.

  - Lão từ giã chư Thánh và nhường cơ cho Đức Hộ Pháp.

  THĂNG.

  TÁI CẦU:

  Hồi 22 giờ.

  HỘ PHÁP

  Chào các bạn Thượng Sanh, Hiến Pháp, Khai Đạo, chư Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện nam nữ. Mừng các em Hiệp Thiên.

  Thượng Sanh hỏi trước.

  Đức Thượng Sanh bạch :

  - Xin dâng danh sách Hành Thiện cầu thăng Giáo Thiện để Đức Ngài phán định. Theo Thánh giáo năm Ất Tỵ, Đức Ngài đã dạy đình lại sự thăng thưởng lên phẩm Giáo Thiện vì không nuôi đủ 12 gia tộc, nên năm nay Hội Thánh Hiệp Thiên Đài không cứu xét những hồ sơ cầu thăng Giáo Thiện, xin Đức Ngài chỉ dạy.

  - Cười . . . Thật là một việc khó cho Bần đạo, vì Bà Cố Chánh Phối Sư Hương Nhiều đã có lời cầu khẩn thiết tha cho sắp nhỏ Hành Thiện, nhứt là nữ phái nhược chất liễu bồ, không thể nuôi 12 gia tộc nên xin miễn thể lệ nầy cho nữ Hành Thiện.

  Bần đạo không thể từ chối đặng, nên chấp thuận cho tất cả nữ Hành Thiện được thăng Giáo Thiện nếu hội đủ thâm niên công nghiệp và hợp lệ.

  Còn Hành Thiện nam phái, chờ hội đủ điều kiện qui định mới được cầu thăng.

  Về các Chức sắc nhỏ từ Minh Đức đến Hành Thiện, nếu hội đủ thâm niên và điều kiện thì được thăng nhứt cấp đến phẩm Hành Thiện mà thôi.

  Đức Thượng Sanh bạch :

  - Còn danh sách Giáo Nhi cầu thăng Giáo Thiện năm Ất Tỵ, Đức Ngài cũng dạy đình lại. Xin Đức Ngài cho thăng như Hành Thiện nữ phái.

  - Cũng cho luôn.

  Đức Thượng Sanh bạch :

  - Tới danh sách Giáo Thiện nam phái cầu thăng Chí Thiện được Hội Thánh Hiệp Thiên Đài chấp thuận.

  - Cười . . . Rất khó cho chúng ta, vì Đức Lý Nhứt Trấn đã giáng dạy nghiêm chỉnh miễn cầu thăng bên Cửu Trùng Đài, không lẽ Bần đạo dụng quyền riêng đối với Phước Thiện và Hiệp Thiên Đài.

  Bần đạo xin để lời khuyến cáo chư hiền đệ Hiệp Thiên phải chứng tỏ tánh cách cao thượng của mình mà so sánh tước phẩm là gì, cứ lo xây dựng nền Đạo cho được cao thâm thì không mất phần thưởng thiêng liêng đâu.

  Bần đạo ban ân cho các bạn.

  THĂNG.

 • 53.- Hộ Pháp.

  53.- Hộ Pháp.

  53. Giáo Tông Đường, đêm 4-7-Kỷ Dậu (dl 16-8-1969), hồi 20 giờ 45.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Thượng Sanh, Hiến Đạo, Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài nam nữ.

  HỘ PHÁP

  Kính chào hiền tỷ Nữ Đầu Sư, bạn Thượng Sanh, chư hiền hữu Hiến Pháp, Hiến Đạo, Khai Đạo, các em Hiệp Thiên và Cửu Trùng.

  Bần đạo rất vui mừng về việc hội ngộ hôm nay của chúng ta. Bần đạo tin rằng các bạn có việc gì hay muốn tỏ cho Bần đạo rõ. Vậy bạn Thượng Sanh khá cho biết.

  Đức Thượng Sanh bạch :

  1.- Ban Kiến Trúc có dâng lên hai bản đồ bửu tháp của Đức Ngài và của Đức Thượng Phẩm. Về kiểu mẫu của hai bửu tháp Hội Thánh đã chấp thuận, nhưng bề cao bửu tháp của Đức Ngài tới 16 thước. Hội Thánh Hiệp Thiên nhận thấy cao quá. Ý kiến của tiểu đệ thì để bề cao 12 thước là vừa, còn bề cao bửu tháp Đức Thượng Phẩm, bản đồ để 12 thước 20, xin sửa lại là 10 thước. Cầu xin Đức Ngài phán định.

  - Cười . . . Đáng lẽ Bần đạo không cần phải nói thêm nữa, nhưng ý dân là ý Trời. Bần đạo không cãi, nhưng Bần đạo muốn ba tháp bằng nhau, đừng phân giai cấp, nhưng anh Cao Thượng Phẩm muốn cho bửu tháp của Bần đạo cao hơn ở giữa, còn Thượng Phẩm và Thượng Sanh phải thấp hơn, nên Bần đạo cũng chấp thuận theo đề nghị của Thượng Sanh, nghĩa là 12 thước và 10 thước. Việc ấy phải khởi công một lượt ba ngôi bửu tháp cho dễ coi. Bạn Thượng Sanh có đồng ý chăng ?

  Đức Thượng Sanh bạch : - Tiểu đệ đồng ý.

  2.- Về cửa Chánh Môn, trước khi kiến tạo, Hội Thánh Hiệp Thiên Đài có cậy vị kỹ sư Công Chánh Tây Ninh vẽ bản đồ và giúp ý kiến. Nay cửa Chánh Môn đã hoàn thành, duy còn thiếu mấy cửa sắt. Hội Thánh Lưỡng Đài đều chấp nhận kiểu mẫu cửa Chánh Môn, nhưng Ban Kiến Trúc và một phần Đạo hữu tỏ ý phản đối. Cầu xin Đức Ngài cho biết tôn ý về cửa Chánh Môn.

  - Cứ làm theo kiểu của Hội Thánh chấp thuận, nếu không vậy thì Hội Thánh mất chủ quyền.

  Cười . . . Bần đạo lấy làm buồn cứ phải lo về hữu hình mãi. Thượng Sanh phải ráng sức phi phàm mới chịu nổi các luồng giông tố bão bùng, nó còn đeo đuổi theo hoài. Chúng ta cần phải đủ nghị lực. Thượng Sanh nghĩ sao ?

  Đức Thượng Sanh bạch : - Việc Đạo rất khó nên tiểu đệ phải ẩn nhẫn trong mọi việc để giữ sự điều hòa trong nội bộ đối với các cơ quan Đạo, tiểu đệ phải tùy theo trường hợp mà xoay trở và có ẩn nhẫn mới làm phận sự được.

  - Đáng khen nhưng phải có giới hạn.

  Đức Thượng Sanh bạch :

  3.- Bản Nội Qui Ban Thế Đạo đã được Hội Thánh Hiệp Thiên Đài tu chỉnh vài điều khoản để cho sự tuyển chọn Chức sắc Ban Thế Đạo được thực hành kỹ lưỡng hơn hầu gìn giữ chơn giá trị của Ban Thế Đạo. Xin dâng lên Đức Ngài phê chuẩn.

  - Cười . . . Cũng là việc hữu hình nữa. Nếu các bạn đã để trọn tâm chí vào việc ấy mà tu chỉnh thì phải hay thêm chớ sao. Vậy Bần đạo chấp thuận.

  Đức Thượng Sanh bạch :

  4.- Hội Thánh Cửu Trùng Đài còn thiếu Chức sắc cao cấp đầy đủ khả năng điều khiển nên guồng máy Hành Chánh Đạo không tiến triển khả quan.

  - Cứ để vậy còn hơn là đem những phần tử đã kể là bất lực thì lại càng rối thêm.

  Đức Lý Đại Tiên có thảo luận với Bần đạo về việc tuyển chọn Chức sắc cao cấp Cửu Trùng Đài, thì nên tìm kiếm nhân tài trong hoặc ngoài Ban Thế Đạo sẵn lòng tình nguyện hiến thân phục vụ cho Đạo thì các bạn nên mời về tham khảo ý kiến. Nếu được thì Đức Lý sẽ đặc cách ân phong quyền tước để phụng sự có hiệu lực hơn. Các bạn có đồng ý chăng ?

  Đức Thượng Sanh bạch :

  - Nếu áp dụng thể thức đó thì phải đợi thời gian lâu mới tuyển chọn được nhơn tài sẵn lòng phục vụ. Tiểu đệ và các bạn Hiệp Thiên Đài sẽ cố gắng thực hành theo lời chỉ giáo của Đức Ngài.

  - Chừng đó Bần đạo sẽ giúp các bạn thành lập đàn cơ nơi Cung Đạo.

  Đức Thượng Sanh bạch :

  5.- Những điều tiểu đệ cầu hỏi đã chấm dứt. Xin Đức Ngài có điều chi dạy thêm, nhứt là chúng đệ lo ngại chiến tranh hiện tại sẽ có ảnh hưởng không hay cho vùng Nội Ô Thánh địa.

  - Cười . . . Chúng ta khi không mà phải chịu nạn chiến tranh, mặc dù Bần đạo đã biết trước, nhưng cũng không tránh khỏi. Chúng ta chỉ cần giữ vững tinh thần, xem đó là trò chơi của trẻ con và đế quốc.

  Chào các bạn.

  THĂNG.

 • 54.- Diêu Trì Kim Mẫu

  54.- Diêu Trì Kim Mẫu

  54. Báo Ân Từ, đêm 15-8-Kỷ Dậu (dl 26-9-1969), hồi 21 giờ 45.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu Đàn: Đức Thượng Sanh, Hiến Đạo, Bảo Sanh Quân, Đầu Sư, Nữ Đầu Sư Hương Hiếu, chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng và PT nam nữ.

  DIÊU TRÌ KIM MẪU

  DIÊU động vân hành giáng hạ lai,
  TRÌ trung thanh tịnh bạch liên khai.
  KIM quang chiếu diệu Âm quang hiện,
  MẪU ngự cung Tiên Cửu phẩm đài.

  MẸ mừng các con nam nữ.

  Các con ôi ! Nỗi mừng của MẸ lẫn lộn với nỗi khổ tâm. Mừng là vì các con đã sớm nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Đức Chí Tôn, nên một phần đã được gội nhuần ân đức của Đấng Vô Cực, nên mới được giảm phần tai nạn. Nhưng những đứa con còn ngoài vòng Đạo, cũng đều là con cái của MẸ, nên MẸ đau khổ lắm các con ơi !

  MẸ xin để lời khuyên các con hãy để dạ thương hại chúng nó mà xây chuyển tinh thần nền Đạo cho thêm vững bền và đủ khả năng độ dẫn tất cả vào vòng Đạo hạnh, cho chúng đều hưởng ân huệ.

  Được vậy là các con báo hiếu cho Đức Chí Tôn và cho MẸ đó.

  MẸ xin có mấy lời khuyên nhủ.

  THĂNG.

 • 55.- Thượng Trung Nhựt

  55.- Thượng Trung Nhựt

  55. Giáo Tông Đường, 14-10-Kỷ Dậu (dl 23-12-1969).
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.

  THƯỢNG TRUNG NHỰT

  Thượng lưu trí thức nghĩ sao đây ?
  Trung liệt giang sơn há để vầy ?
  Nhựt nhựt ưu tư hưng quốc vận,
  Giáng mừng huynh đệ hiệp vui thay.

  Qua chào mừng chư đệ muội.

  Nay là dịp hết sức hoan lạc vì một kỷ niệm hiếm có, lại được quí bạn tận tâm chú trọng, làm cho cuộc lễ thêm đầy đủ đáng nêu gương.

  Qua nhớ lại năm nào, Thượng Phẩm, Hộ Pháp cùng Em Tư Hương Hiếu đã chịu nhiều cam khổ mới tém dẹp lần hồi cho ra vẻ. Đó chẳng qua là vì Đạo mà hăng say quên hết khó nhọc. Sự hy sinh đó nếu thiếu bàn tay xây dựng thì làm sao cho nổi nét Đại nghiệp như thế nầy.

  Qua xin để lời khen các bạn ráng noi gương cao cả mà dương danh cho Đạo.

  Nay có sự hiện diện của Bảo Sanh Quân, Qua rất vui mừng và xin khuyên hiền đệ nên để trọn tâm chí với Đạo. Vì hiền đệ đã chán hiểu tuồng đời ra thế nào rồi, mà còn đeo đuổi làm gì cho nhọc thể xác lẫn tâm hồn. Hiền đệ nên nhớ rằng khi xưa Qua có tài cán gì đâu, bất quá là một học trò khó, chỉ có mảnh văn bằng Trung học, cũng nhờ thời thế tạo anh hùng mà Qua đi đến nơi đến chốn, dám nói rằng đi tới Trời. Huống gì hiền đệ có đủ khả năng mà nỡ nào bỏ trôi cho đành.

  Lại nữa, hiền đệ mang sứ mạng Bảo Sanh đâu phải tầm thường. Đối với hiền đệ, Qua xin có mấy lời khuyên nhủ.

  Hiền muội Hương Huê,

  Qua chào mừng hiền muội đó. Qua cầu chúc cho hiền muội gặp nhiều may mắn trên đường hành đạo. Trong Đạo mới có một mình hiền muội đem chuông đi đánh nước người.

  Qua xin để lời khen thưởng, cứ cố gắng thêm nữa thì sẽ thấy vinh quang.

  Qua xin cảm tạ quí bạn và ban phước lành cho toàn thể.

  THĂNG.

 • 56.- Hộ Pháp

  56.- Hộ Pháp

  56. Cung Đạo Đền Thánh, đêm 24-3-Canh Tuất (dl 29-4-1970), hồi 21 giờ 35.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Thượng Sanh, Đầu Sư, Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, và PT nam nữ.
  Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên, Giáo Hữu Thượng Tám Thanh.

  HỘ PHÁP

  Mừng bạn Thượng Sanh cùng các bạn Hiệp Thiên, chư Chức sắc Cửu Trùng nam nữ.

  Cười ... Bạn Thượng Sanh muốn hỏi điều chi ?

  Đức Thượng Sanh bạch :

  - Bạch Đức Ngài, ông Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa có gởi về một bài Thánh giáo nói rằng của Đức Ngài giáng cơ tại Kim Biên dạy Hội Thánh lo đem liên đài của Đức Ngài về Thánh địa, vì lúc nầy biến loạn nơi Kim Biên. Chức sắc vẫn phân vân, có phần tin và có phần không dám tin. Trong bổn đạo nơi ngoại ô và các nơi khác có dư luận xôn xao về sự sắp di liên đài về Tòa Thánh. Tiểu đệ xin Đức Ngài từ bi dạy về sự di liên đài trong lúc nầy có phải thật là Thánh ý của Đức Ngài hay không ?

  - Thượng Sanh nghĩ sao ?

  Đức Thượng Sanh bạch :

  - Theo quan điểm của tiểu đệ thì Đức Ngài đã có di ngôn, phải chờ lúc Việt Nam độc lập, đất nước được thống nhứt, sẽ di liên đài về Tòa Thánh, và Đức Ngài cũng có giáng cơ dạy Hội Thánh Hiệp Thiên Đài là nước nhà chưa thống nhứt thì không vui sướng gì mà hồi loan. Vì vậy, tiểu đệ cứ tôn trọng di ngôn và Thánh huấn của Đức Ngài trước kia. Nếu di liên đài lúc nầy, tiểu đệ thấy nhiều bất tiện và sơ thất vì thời cuộc hiện tại cũng trái với Thánh ý của Đức Ngài.

  - Hay ! Cầm giềng mối như vậy mới đúng. Nếu mỗi lần có biến sự mà không vững tinh thần thì phải bị lôi cuốn vào vòng tội lỗi.

  Bần đạo đã nói trong thời kỳ nầy, Bần đạo có về cũng không ích lợi chi cho Đạo cũng như đời.

  Vậy Bần đạo đồng ý với Thượng Sanh và toàn Hội Thánh nên truyền bá lời nầy cho toàn đạo hay biết, kẻo hiểu lầm rất tai hại.

  Bần đạo thành thật cám ơn chư Thánh.

  THĂNG.

 • 57.- Thượng Sanh

  57.- Thượng Sanh


  57. Cung Đạo Đền Thánh, đêm 27-3-Tân Hợi (dl 22-4-1971), hồi 20 giờ 20.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Bảo Đạo, Hiến Đạo, Nam Đầu Sư, Nữ Đầu Sư, Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT, chư Chức việc và Đạo hữu nam nữ.
  Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên, Giáo Hữu Thượng Tám Thanh.
  2. Cung Đạo Đền Thánh, đêm 27-3-Tân Hợi (dl 22-4-1971), hồi 20 giờ 20.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Bảo Đạo, Hiến Đạo, Nam Đầu Sư, Nữ Đầu Sư, Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài,
  PT, chư Chức việc và Đạo hữu nam nữ.

  THƯỢNG SANH

  Chào mừng chư Chức sắc Thiên phong, chư Đạo hữu nam nữ.

  Bần đạo lấy làm vui sướng được thoát nơi trần lụy. Cái kiếp sanh của con người chỉ có giải thoát là quí hơn hết.

  Hôm nay, Bần đạo đến để thỏa mãn sự yêu cầu của quí vị.

  Bần đạo không có điều gì hay hơn là bài thi đã cho lúc Bần đạo tái thủ phận sự, nhưng xin sửa hai câu đầu như vầy :

  Từ lúc đưa tay nắm Đạo quyền,
  Nguyện đem thi thố tấm trung kiên.

  Kỳ dư đều để y như cũ.

  Bần đạo còn rất nhiều Đạo sự không tiện ở lâu. Xin kiếu.

  THĂNG.

  Vậy bài thi dùng làm bài thài hiến lễ Đức Thượng Sanh, xin chép ra sau đây :

  BÀI THÀI :
  Từ lúc đưa tay nắm Đạo quyền,
  Nguyện đem thi thố tấm trung kiên.
  Độ đời quyết lánh vòng danh lợi,
  Trau chí tìm noi bậc Thánh hiền.
  Từ ái làm nền an thổ võ,
  Đức ân dụng phép tạo nhơn duyên.
  Những mong huệ trạch trên nhuần gội,
  Sứ mạng làm xong giữ trọn nguyền.

  Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang đăng Tiên lúc 17 giờ ngày 26-3-Tân Hợi (dl 21-4-1970), hưởng thọ 71 tuổi.

  Đêm hôm sau thì Ngài giáng cơ cho bài Thánh giáo trên và bài thi làm bài thài hiến lễ.

 • 58.- Hộ Pháp

  58.- Hộ Pháp

  58. Giáo Tông Đường, đêm 4-5-Tân Hợi (dl 27-5-1971), hồi 20 giờ 30.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Bảo Đạo, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài.
  Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên.

  HỘ PHÁP

  Chào mừng các bạn và mấy em.

  Hèn lâu chúng ta mới có dịp mừng nhau và tiếp chuyện, hôm nay có điều đáng vui mừng là bạn Hiến Pháp thọ phong Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài.

  Các bạn muốn hỏi điều chi ?

  Ngài Khai Đạo bạch :

  - Bạch Đức Ngài về việc Lễ Tấn phong Ngài Hiến Pháp, xin Đức Ngài từ bi chỉ giáo.

  - Cười . . . Theo bạn, Lễ Tấn phong là lễ gì ?

  Ngài Khai Đạo bạch :

  - Bạch Đức Ngài, Lễ Tấn phong là để cho toàn thể Chức sắc và bổn đạo đều hiểu biết Ngài Hiến Pháp đã thọ phong.

  - Nhưng có người hiểu Tấn phong là đội mão (Couronnement), cái đó không phải là Tấn phong mà là Gia miện, chỉ có bậc vua mới được. Còn lễ toàn đạo hiệp lại tổ chức cuộc lễ cho có vẻ tôn nghiêm rồi toàn thể Chức sắc Thiên phong đến hành lễ bái mạng cho vị Tân phong đủ uy quyền với toàn Đạo.

  Các bạn rõ chưa ?

  Ngài Khai Đạo bạch :

  - Bạch Đức Ngài, xin cho mời chánh quyền đến dự.

  - Cái đó tùy các bạn.

  Ngài Khai Đạo bạch :

  - Bạch Đức Ngài vì Thánh giáo nơi đây không tuyên bố, chúng tôi xin định ngày mùng 6 tới đây sẽ cầu đàn cơ chánh thức tại Đền Thánh.

  - Phải mời Chức sắc Cửu Trùng, Phước Thiện đến Cung Đạo hầu đàn, vì buổi đó sẽ có Đức Lý Đại Tiên giáng dạy. Còn gì nữa ?

  Ngài Khai Đạo bạch :

  - Bạch Đức Ngài về việc Chi Đạo qua cầm quyền Bộ Pháp Chánh e có điều dư luận, xin Đức Ngài chỉ giáo.

  - Cười . . . Cái đó vô hại, Thời Quân là tướng soái kia mà, còn người nào đều được ứng dụng tất cả.

  Bần đạo ban phép lành cho toàn thể các bạn.

  THĂNG.

 • 59.- Ngọc Hoàng Thượng Đế

  59.- Ngọc Hoàng Thượng Đế

  59. Cung Đạo Đền Thánh,đêm mùng 6-5-Tân Hợi (dl 29-5-1971), hồi 20 giờ 5.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Bảo Đạo, Hiến Đạo, Đầu Sư, Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT và toàn đạo nam nữ.
  Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên, Giáo Hữu Thượng Tám Thanh.

  THẦY

  Các con,

  Hôm nay vì có cuộc vui mừng nên Thầy đến khuyên các con nên để tâm lực vào sự xây dựng nền Đạo cho kịp thời kẻo tội nghiệp cho nhơn sanh. Nay ba vị tướng soái lớn đã về thiêng liêng, đó cũng vì thiêng liêng định đặng thử coi các con có làm nên trò gì chăng ?

  Thượng Sanh có sứ mạng về để độ dẫn những bậc thượng sanh tại thế, rồi đây các con sẽ thấy nhiều trang trí thức đến với Đạo, vì chẳng lẽ ôm bằng cấp trí thức để cho mai một hay sao ?

  Thầy ban ơn cho các con.

  THĂNG.

  TÁI CẦU:

  Hồi 20 giờ 25.

  HỘ PHÁP

  Mừng chư Chức sắc Thiên phong và toàn Đạo nam nữ.

  Hôm nay vui quá nên Đức Chí Tôn giáng lâm để lời vàng tiếng ngọc cho chúng ta. Thậm hạnh ! Thậm hạnh !

  Việc của chúng ta phải làm hôm nay là thỉnh giáo về việc Tấn phong vị Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài.

  Các bạn cần hỏi chi ?

  Ngài Khai Đạo bạch :

  - Cầu xin Đức Ngài chỉ giáo việc tấn phong Ngài Hiến Pháp, Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài.

  - Bần đạo đã chỉ rõ cách tấn phong rồi, cứ theo đó thi hành, còn việc chấp nhận vị Tân phong thì Bần đạo đồng ý, vì ý người cũng là đại Trời.

  Bạn Hiến Pháp nên lo việc cầu thăng và cầu phong cho Chức sắc, chẳng những Hiệp Thiên mà còn luôn cả Cửu Trùng và Phước Thiện.

  Ngài Khai Đạo bạch :

  - Bạch Đức Ngài, trong một phiên nhóm Hội Thánh Lưỡng Đài năm vừa qua, theo Thánh ý của Đức Thượng Sanh, xin Đức Ngài từ bi chế giảm tạm thời trong thời gian chiến tranh điều kiện nuôi 12 gia tộc theo luật định cho chư vị Hành Thiện có hạnh đức tốt, thâm niên công nghiệp và có đầy đủ thiện chí được cầu thăng lên Giáo Thiện. Khi chiến tranh chấm dứt, hòa bình vãn hồi thì điều kiện đó sẽ thi hành triệt để đối với chư vị Hành Thiện trong việc cầu thăng. Xin Đức Ngài chỉ giáo.

  - Các bạn đưa đề nghị lên cho Bần đạo định.

  Bần đạo ban phép lành cho toàn đạo và xin nhượng cơ cho Đức Lý Đại Tiên.

  THĂNG.

  TÁI CẦU:

  Hồi 21 giờ.

  LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm

  Chào chư Chức sắc và toàn đạo nam nữ.

  Lão đến với ý định an ủi chư quí vị Chức sắc Cửu Trùng Đài vì đã mất cơ hội thăng phẩm vị.

  Vậy từ đây Lão bãi bỏ lịnh truất cầu thăng, rồi đây Hội Thánh Cửu Trùng Đài phải tái lập Sổ cầu phong và cầu thăng. Sau khi lập xong, gởi hết hồ sơ cho Hiệp Thiên Đài minh tra công nghiệp.

  Chư vị không nên bỏ sót một ai, còn những em chưa vào phẩm vị nào, nhưng có khả năng phục vụ, cũng nên lập Sổ cầu phong riêng để có đủ người hành đạo. Quí vị khá nhớ.

  Lão ban ơn cho toàn đạo.

  THĂNG.

 • 60.- Hộ Pháp

  60.- Hộ Pháp

  60. Giáo Tông Đường, 23-9-Tân Hợi (dl 10-11-1971), hồi 20 giờ.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Bảo Đạo, Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài.
  Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên.

  HỘ PHÁP

  Mừng chư hiền Thời Quân và chư đệ, muội.

  Bần đạo rất vui mừng được thấy các bạn để tâm vì Đạo nghiệp.

  Các bạn có việc chi cứ hỏi.

  Ngài Bảo Đạo bạch từng khoản :

  1.- Vị Cựu Thủ Tướng Nguyễn Văn Lộc hiện là Trạng Sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn có dâng tờ tình nguyện phục vụ cho Đạo. Hội Thánh Hiệp Thiên Đài cầu xin Đức Ngài thẩm định.

  - Một điều đáng mừng cho Đạo. Người ấy đáng mặt làm nha trảo sẽ giúp hay nhiều việc. Bần đạo có ý định cho vào Thập nhị Bảo Quân như Bảo Sanh Quân vậy, nhưng vai trò phải khác, chừng ra Cung Đạo sẽ phong chức trước sự hiện diện của Hội Thánh. Nhớ đưa hồ sơ ra Cung Đạo và phải có mặt vị nguyên thủ Lộc.

  Có thể mời trước để kiến diện Bần đạo và có lời khuyến khích, nhứt là cho có đủ ngày giờ sắm Đạo phục Bảo Quân như của Bảo Sanh Quân.

  2.- Chiếu Thánh giáo của Đức Ngài đêm mùng 4 tháng 7 năm Kỷ Dậu 1969 về việc tuyển chọn Chức sắc cho Cửu Trùng Đài, nay có một số Hiền Tài nam nữ trong Ban Thế Đạo tình nguyện hiến thân phục vụ cho Đạo.

  Hội Thánh Hiệp Thiên Đài cầu xin Đức Ngài chấp thuận đưa số Hiền Tài nầy ra Cung Đạo để thỉnh cầu Đức Lý Nhứt Trấn Oai Nghiêm đặc cách ân phong phẩm vị cho họ tùy theo khả năng của mỗi người để giúp cho Cửu Trùng Đài.

  - Cười . . . Chấp thuận đưa ra Cung Đạo ngày gần đây.

  3.- Hội Thánh Hiệp Thiên Đài cầu xin Đức Ngài chấp thuận cho đưa ra Cung Đạo số cầu thăng Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện đã bị truất cầu thăng hồi năm Mậu Thân để thỉnh cầu Đức Lý Đại Tiên và Đức Ngài định phận, nếu chờ lập Sổ cầu phong và cầu thăng thường lệ thì còn lâu mới lập xong.

  - Chấp thuận vì đó là ý của Đức Lý và của Bần đạo.

  4.- Có một số Chức sắc bị thâu quyền chức do Thánh lịnh của Đức Ngài lúc cầm quyền Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài ấn ký, nay có ít vị tỏ dấu ăn năn và có thiện chí xin tái thủ phục vụ cho Đạo, nhưng Hội Thánh Hiệp Thiên Đài vô thẩm quyền quyết định, như trường hợp của ba vị :

  1. Thượng Danh Thanh (Đại Tá Nguyễn Thành Danh)
  2. Thượng Ơn Thanh (Võ Văn Ơn).
  3. Thượng Phúc Thanh (Dương Văn Phúc).

  Hội Thánh Hiệp Thiên Đài cầu xin Đức Ngài mở lượng khoan hồng ân xá cho họ. Nếu sau nầy có trường hợp tương tự như vậy, thỉnh cầu Đức Ngài từ bi chỉ giáo.

  - Bần đạo trao trọn quyền cho Hội Thánh Lưỡng Đài quyết định, nếu toàn thể đồng ý thì được thâu hồi Thánh lịnh trước nhưng phải do Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài phê kiến.

  5.- Hội Thánh Hiệp Thiên Đài thỉnh cầu Đức Ngài phán dạy có nên tổ chức cuộc lễ ngày 20 tháng 8 mỗi năm (Đạo Hận) chăng ?

  Cuộc lễ nầy đã ngưng tổ chức trong thời gian Đức Thượng Sanh cầm quyền Đạo.

  - Cười . . . Bần đạo rất khen lòng bác ái của bạn Thượng Sanh và bạn Khai Đạo về việc đó, nhưng cần phải đưa ra Cung Đạo cho tất cả đồng nghe và tuân hành theo lời Bần đạo.

  6.- Về việc lập Sổ cầu phong và cầu thăng thường lệ do Đức Lý Nhứt Trấn Oai Nghiêm và Đức Ngài giáng dạy trong đêm 6-5-Tân Hợi tại Cung Đạo, Hội Thánh Hiệp Thiên Đài chưa nhận thức rõ Thánh ý, thỉnh cầu Đức Ngài từ bi chỉ dạy thêm như :

  1. Thánh giáo Đức Lý Nhứt Trấn Oai Nghiêm dạy như vầy : “ Hội Thánh Cửu Trùng Đài phải tái lập Sổ cầu phong và cầu thăng. Sau khi lập xong, gởi hết hồ sơ cho Hiệp Thiên Đài minh tra công nghiệp. Chư vị không nên bỏ sót một ai.”

  Câu “không nên bỏ sót một ai” sẽ áp dụng như thế nào ? Có phải :

  a) Tất cả Chức sắc bị đình, truất cầu thăng kỳ rồi ?
  b) Lập sổ cầu phong và cầu thăng cho những người nào có hội đủ thâm niên công nghiệp và đủ điều kiện theo luật định ?
  c) Hạng cầu phong đặc biệt ?
  d) Có áp dụng 4 điều kiện do Đức Lý Đại Tiên ấn định cho Chức sắc cầu thăng chăng ?
  đ) Còn áp dụng thể lệ truất 1/5 nữa không ?

  2. Thánh giáo tiếp : “ Còn những em chưa vào phẩm vị nào nhưng có khả năng phục vụ cũng nên lập sổ cầu phong riêng để có đủ người hành đạo. Quí vị khá nhớ.”

  a) Khả năng phục vụ của mấy em chưa có phẩm vị định đến mức nào về học vấn và với điều kiện nào ?

  b) Những vị Đạo hữu chưa vào phục vụ và có khả năng học vấn nay muốn vào hiến thân phục vụ cho Đạo có được dự vào sổ cầu phong đặc biệt nầy chăng ?

  - Đáng lẽ phải đem ra hỏi và trả lời giữa Hội Thánh Lưỡng Đài, nhưng không có đủ thời giờ, nếu với sự đồng ý của Đức Lý, Hội Thánh được dâng sổ cầu phong và cầu thăng theo ý Đức Lý định. Về trường hợp đặc biệt thì Chức sắc hữu trách đã và phải biết rõ đàn em của mình, ai có đủ khả năng phục vụ. Sự kiểm tra học lực rất dễ, không cần do văn bằng để căn cứ vào học lực, miễn biết viết và đọc trôi chảy là được, trừ trường hợp quá dốt thì cũng được cầu Hàm phong, nếu thấy có đủ khả năng giúp Đạo, cho đến những trưởng liên gia cũng được dự cầu phong nếu có hội đủ điều kiện nêu trên.

  7.- Hội Thánh Hiệp Thiên Đài cầu xin Đức Ngài chỉ giáo : việc cầu phong và cầu thăng thường lệ do Đức Lý và Đức Ngài ban ân huệ có cần đưa ra Hội Nhơn Sanh công nhận chăng ?

  - Đã có đặc ân thiêng liêng thì còn đưa đến đâu nữa. Các bạn rõ chưa ? Đức Lý và Bần đạo bảo đảm việc nầy.

  8.- Chiếu Thánh lịnh số 132/VPHP ngày 11-5-Quí Tỵ (1953) của Đức Ngài, nơi điều thứ nhứt ấn định : “ Tất cả quân nhân Cao Đài, sau khi làm xong phận sự tranh đấu cho tổ quốc, trở về mặt Đạo sẽ được Bộ Pháp Chánh minh tra công nghiệp đủ lẽ, vị nào xứng đáng và đủ điều kiện sẽ đem ra Quyền Vạn linh công nhận, tùy theo tánh đức và công nghiệp trọng khinh để phong thưởng hoặc ban thưởng.”

  Vậy kỳ cầu phong nầy, Đức Ngài có chấp thuận cho số cựu sĩ quan Cao Đài từ cấp Thiếu Úy trở lên có học thức khá và có thiện chí muốn phục vụ Đạo được cầu phong về công nghiệp quân đội hay không ? Nếu họ còn đủ giấy tờ chứng minh cấp bực do Nghị định của Đức Thượng Tôn Quản Thế phê chuẩn hoặc có giấy tờ do quân đội quốc gia cấp phát khi quốc gia hóa và được giải ngũ.

  - Nếu có đủ bằng chứng như vậy thì được cầu phong.

  9.- Cầu xin ân xá cho những Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện vì phục vụ cho đường lối Hoà Bình Chung Sống đã bị khổ hạnh mà còn bị truất hay ngưng quyền chức, được phục chức và được nạp hồ sơ cầu thăng kỳ nầy.

  - Chấp thuận.

  10.- Hội Thánh Hiệp Thiên Đài gặp nhiều việc thắc mắc hiện thời trong việc điều hành Trí Giác Cung (Địa Linh Động), cầu xin Đức Ngài chấp thuận cho lập một đàn cơ đặc biệt có sự hầu đàn của Ban Trị Sự Cung nầy để Đức Ngài phán dạy những việc thắc mắc của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài sẽ dâng lên.

  - Chấp thuận.

  Bần đạo ban ơn cho quí bạn.

  THĂNG.

 • 61.- Hộ Pháp

  HỘ PHÁP Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài

  .- Hộ Pháp
  61. Giáo Tông Đường, 26-9-Tân Hợi (dl 13-11-1971), hồi 19 giờ 50.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Bảo Đạo, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài.
  Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên.

  HỘ PHÁP

  Mừng chư hiền hữu, hiền muội.

  Bần đạo lấy làm hân hoan được hội ngộ với chư hiền hữu hôm nay. Đó là sự đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, phải vậy không ?

  Nhị vị thượng khách ,

  Quí vị đã đến với một tinh thần sáng suốt và vị tha, cốt yếu nâng đỡ nền Quốc Đạo đến cõi vinh quang, vì quí bạn đã có sứ mạng sẵn dành để vì dân phục vụ cho dân chúng đúng tình thương dân thương nước.

  Chúng tôi là người tiền phong khai sáng nền Đạo thì đó là bước đầu hy sinh lót đường. Thật ra mối Đạo sau nầy sẽ thuộc về quyền của đoàn hậu tấn tô điểm thêm cho tận thiện.

  Sứ mạng của chư hiền là vậy. Bần đạo mong quí bạn vì nước vì Đạo đem hết tinh thần giúp Đạo. Bần đạo rất chân thành cảm tạ.

  Hiền hữu NGUYỄN VĂN LỘC có định mạng trong Thập nhị Bảo Quân, cũng như bạn TRƯƠNG KẾ AN. Nhưng mỗi vị đều có trọng trách riêng biệt, nên xin mời đến Cung Đạo Đền Thánh để thọ phong. Đạo phục sẽ may y theo của Bảo Sanh Quân.

  Nhị vị hiền hữu có vui lòng chấp nhận không ?

  Ông Trương Kế An bạch : - Xin đứng bên cơ quan truyền giáo, không dám lãnh việc hành chánh.

  - Vui thay !

  Ông Trương Kế An bạch tiếp : . . . . . . . . .

  Ông Nguyễn Văn Lộc bạch : - Với phận sự tín đồ, đệ tử cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Hộ Pháp tùy khả năng định sao tôi vâng vậy.

  - Mừng thay !

  Hỏi vậy chớ hiền hữu đã dâng tờ rồi mà.

  Bần đạo ban ơn cho chư hiền.

  THĂNG.

 • 62.- Hộ Pháp

  62.- Hộ Pháp

  62. Giáo Tông Đường, 3-10-Tân Hợi (dl 20-11-1971), hồi 20 giờ 15.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Bảo Đạo, Hiến Đạo, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài.
  Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên.

  HỘ PHÁP

  Chào mừng chư hiền Hiệp Thiên, hiền hữu Đặng Văn Dắn, chư hiền đệ và hiền muội.

  Bần đạo rất hân hạnh được hội diện với Đặng hiền hữu. Hồi tưởng lại mấy năm về trước, chúng ta đã trao đổi ý kiến về việc bành trướng mối Đạo. Nhưng người muốn vậy mà cơ Trời chưa cho vậy.

  Thấm thoát đã mấy mươi năm, cũng may hiền hữu không quên cây cội nước nguồn. Hiền hữu đã đến thì rất hạp thời. Vậy hãy nghiêng vai chung gánh Đạo Trời với chúng tôi, vì đó là sứ mạng thiêng liêng của chúng ta. Từ đây đã có người giúp sức cho Đạo mau phát triển, công nghiệp ấy Đạo sẽ ghi vào Đạo sử ngàn năm. Hiền hữu sẽ được vào hàng Thập nhị Bảo Quân như LộcAn vậy, chuẩn bị ngày ra Cung Đạo sẽ thọ phong, đạo phục may y như Bảo Sanh Quân.

  Ngài Hiến Đạo bạch : - Xin Đức Ngài cho biết Thập nhị Bảo Quân đối với phẩm nào ?

  - Cười . . . sẽ tiết lộ giữa Cung Đạo cho tất cả đều biết. Bần đạo xin chúc mừng hiền hữu và ban ơn cho các bạn.

  THĂNG.

 • 63.- Hộ Pháp

  63.- Hộ Pháp

  63. Cung Đạo Đền Thánh, đêm 15-11-Tân Hợi (dl 1-1-1972), hồi 20 giờ.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Bảo Đạo, Hiến Đạo, Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT và toàn đạo nam nữ.
  Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên, Giáo Hữu Thượng Tám Thanh.

  HỘ PHÁP

  Chào mừng Hội Thánh,chư Chức sắc nam nữ, chư quí vị quan khách.

  Đã từ lâu không có dịp gặp nhau, nay Bần đạo rất hoan hỷ.

  Bần đạo sẽ lấy hết công tâm và lòng thương yêu mà ân thưởng cho Chức sắc Hiệp Thiên và PT.

  Đọc danh sách Chức sắc, Chức việc Hiệp Thiên Đài :

  - Nguyễn Văn Hợi, Cải Trạng thăng Chưởng Ấn.
  - Huỳnh Hữu Lợi, Giám Đạo thăng Cải Trạng.
  - Nguyễn Văn Kiết, Giám Đạo thăng Cải Trạng.
  - Võ Thành Quốc, Truyền Trạng thăng Thừa Sử.
  - Nguyễn Ngọc Hiểu, Truyền Trạng.

  Cười . . . Bần đạo cho quí bạn biết rằng : Hiểu không phải Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Đức Lý Nhứt Trấn Oai Nghiêm đã chọn Hiểu từ lâu để hành sự có hiệu quả hơn bên Hành Chánh, nên Bần đạo đồng ý giao Hiểu cho Đức Lý sử dụng.

  - Lê Quang Tấn, Truyền Trạng thăng Thừa Sử.
  - Lê Minh Khuyên, Truyền Trạng thăng Thừa Sử.
  - Trương Ngọc Anh, Truyền Trạng thăng Thừa Sử nhưng phải cố gắng thêm.
  - Trần Văn Ngôn, Truyền Trạng thăng Thừa Sử cũng như trường hợp Anh.
  - Nguyễn Minh Nhựt tự Trân, đặc cách thăng Thừa Sử.
  - Nguyễn Thành Tất, Sĩ Tải đặc cách thăng Thừa Sử.
  - Bùi Quang Cao, Sĩ Tải thăng Truyền Trạng.
  - Trần Thanh Danh, Sĩ Tải thăngTruyền Trạng.
  - Lê Thị Liêm, Sĩ Tải thăng Truyền Trạng.

  Đọc danh sách 15 vị Luật Sự.

  - Thăng Sĩ Tải tất cả.

  Ngài Hiến Đạo bạch : - Xin Đức Ngài đặc cách cầu phong cho phẩm Hành Thiện.

  - Chấp thuận nhưng yêu cầu các bạn kiểm soát lại cho kỹ.

  Ngài Hiến Đạo bạch :

  - Cầu xin Đức Ngài phán định cho chư vị Hành Thiện có thâm niên công nghiệp.

  - Giáo Thiện mà thôi.

  Ngài Hiến Đạo bạch : - Xin dâng danh sách Hành Thiện, cầu xin Đức Ngài phán định.

  - Được nhưng phải coi lại các chi tiết để tránh bất công.

  Ngài Hiến Đạo bạch : - Xin Đức Ngài chỉ giáo cho ai cứu xét hồ sơ Hành Thiện.

  - Nhị vị Bảo Đạo và Hiến Đạo.

  Đọc danh sách 30 vị Giáo Thiện nam phái cầu thăng Chí Thiện.

  - Tất cả đều thăng Chí Thiện, nhưng phải kiểm điểm những vị tuổi cao và thiếu khả năng hành đạo.

  Đọc danh sách 22 vị Giáo Thiện nữ phái cầu thăng Chí Thiện.

  - Cũng thăng nhứt phẩm nhưng phải coi lại tuổi tác và khả năng hành đạo.

  Đọc danh sách 2 vị Chí Thiện nam phái cầu thăng Đạo Nhơn.

  - Thăng nhứt phẩm.

  Đọc danh sách 3 vị Chí Thiện nữ phái cầu thăng Đạo Nhơn.

  - Thăng nhứt cấp.

  Đọc danh sách 8 vị Đạo Nhơn nam phái cầu thăng Chơn Nhơn.

  - Thăng nhứt cấp.

  Đọc danh sách 3 vị Đạo Nhơn nữ phái cầu thăng Chơn Nhơn.

  - Thăng nhứt cấp.

  Đọc danh sách 5 vị Chơn Nhơn nam phái và 1 vị Chơn Nhơn nữ phái cầu thăng Hiền Nhơn.

  - Vì chức tước nầy rất quan trọng nên phải đình lại một thời gian, Bần đạo sẽ cho biết sau.

  Ngài Hiến Đạo bạch :

  - Về việc cứu xét danh sách Hành Thiện . . . .

  - Xét càng kỹ càng hay.

  Đọc danh sách Chức sắc, Chức việc Bộ Nhạc gồm 6 vị.

  - Thăng nhứt cấp.

  Ngài Hiến Đạo bạch : - Có ba vị Nhạc Sư vì quá khiêm nhượng nên không dám cầu thăng.

  - Không dám thì thôi, đừng ép ai hết.

  Ngài Hiến Đạo bạch : - Cầu xin Đức Ngài phong vị chính thức cho 3 vị Bảo Quân.

  Đọc danh sách :

  * Trương Kế An, đắc phong Bảo Y Quân.

  * Nguyễn Văn Lộc, đắc phong Bảo Học Quân.

  * Đặng Văn Dắn, đắc phong Bảo Nông Quân.

  Ngài Hiến Đạo bạch : - Cầu xin Đức Ngài chỉ giáo về sự đối phẩm và tiểu phục của chư vị Bảo Quân.

  - Đối phẩm Phối Sư. Tiểu phục cũng sửa lại còn một Thiên Nhãn như Hộ Đàn.

  Ngài Hiến Đạo bạch : - Xin Đức Ngài chỉ định chư vị Bảo Quân đứng cúng chỗ nào ?

  - Bảo Quân đứng hai bên tả hữu dưới cấp bực của Hiệp Thiên, như có một thì đứng bên Chi Thế.

  Ngài Hiến Đạo bạch : - Xin Đức Ngài chỉ định về ngày Đạo Hận.

  - Thời nào theo nấy, khi Bần đạo còn mang phàm thể thì cũng oán ghét như ai nên mới có ngày Đạo Hận, nhưng khi về thiêng liêng vị thì cởi mở tất cả, chớ để hận thù làm gì trong cửa Đạo.

  Bần đạo ban khen bạn Khai Đạo có sáng kiến biến ngày ấy thành một lễ giỗ chung. Hay lắm !

  Ngài Bảo Đạo bạch : - Cầu xin Đức Ngài cho phép thâu hồi Thánh lịnh ngày Đạo Hận.

  - Chấp thuận.

  Ngài Bảo Đạo bạch : - Vụ Trí Giác Cung, xin Đức Hộ Pháp định phải lập đàn cơ ở đâu ?

  - Việc đó Bần đạo đã chấp thuận lời yêu cầu của bạn rồi, bây giờ nghĩ sao ?

  Ngài Bảo Đạo bạch : - Xin Đức Hộ Pháp cho biết nên lập đàn cơ ở Giáo Tông Đường hay là ở Cung Đạo ?

  - Lập đàn tại Cung Đạo, nhưng phải mời tất cả Hội Thánh Lưỡng Đài, và Chức sắc Chức việc hữu trách tại Trí Giác Cung để nghe Bần đạo giải thích.

  Bần đạo ban ơn cho quí bạn và nhượng cơ cho Đức Lý.

  THĂNG.

  TÁI CẦU:

  Hồi 21 giờ 30.

  LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm

  Chào Hội Thánh Lưỡng Đài và chư quí vị.

  Nay là ngày lành cho quí vị thụ phong và thụ thăng. Lão để lời mừng.

  Ngài Hiến Đạo bạch :

  - Xin dâng danh sách Chức sắc Cửu Trùng Đài và Ban Thế Đạo nam nữ, cầu xin Đức Ngài từ bi ban thưởng.

  . Đọc danh sách 23 vị Lễ Sanh nam phái cầu thăng Giáo Hữu.

  - Thăng nhứt cấp.

  . Đọc danh sách 10 vị Lễ Sanh nam phái cầu thăng Giáo Hữu Hàm.

  - Chấp thuận thăng Hàm phẩm.

  . Đọc danh sách 3 vị Lễ Sanh nữ phái cầu thăng Giáo Hữu.

  - Hàm phẩm.

  . Đọc danh sách 10 vị Lễ Sanh nữ phái cầu thăng Giáo Hữu Hàm.

  - Chấp thuận thăng Hàm phẩm.

  . Đọc danh sách 2 vị Giáo Hữu nam phái cầu thăng Giáo Sư.

  - Thăng nhứt cấp.

  . Đọc danh sách 2 vị Giáo Hữu nam phái cầu thăng Giáo Sư Hàm.

  - Thăng Hàm phẩm.

  . Đọc danh sách 4 vị Giáo Hữu nữ phái cầu thăng Giáo Sư.

  - Thăng nhứt cấp.

  . Đọc danh sách 3 vị Giáo Hữu nữ phái cầu thăng Giáo Sư Hàm.

  - Hàm phẩm.

  . Đọc danh sách 2 vị Giáo Sư nam phái cầu thăng Phối Sư.

  - Vậy là thiếu thủ tục hành chánh. Nếu còn trong vòng điều tra thì không được cầu thăng. Lão đình sự cầu thăng của Thái Tám Thanh và chấp thuận thăng phẩm cho Giáo Sư Triệu.

  . Đọc danh sách 1 vị Giáo Sư nam phái cầu thăng Phối Sư Hàm.

  - Hàm phẩm.

  . Đọc danh sách 1 vị Giáo Sư nữ phái cầu thăng Phối Sư Hàm.

  - Hàm phẩm.

  . Đọc danh sách chư vị Hiền Tài cầu phong.

  - Nguyễn Văn Nhã, đặc cách phong Phối Sư phái Thượng, lãnh nhiệm vụ Thượng Chánh Phối Sư thế cho Thượng Tửng Thanh vì kém sức khỏe.

  - Trịnh Thế Phát, đặc cách phong Giáo Sư phái Thái

  - Lê Văn Xã, Giáo Hữu phái Ngọc.

  - Lương Tấn Đạt, Giáo Sư phái Thượng.

  - Nguyễn Văn Tịnh, Giáo Hữu phái Ngọc.

  - Nguyễn Ngọc Tánh, Giáo Hữu phái Thượng

  - Nguyễn Văn Nghỉ, Giáo Hữu phái Thái.

  - Lê Văn Vang, Giáo Hữu phái Thái.

  - Phạm Văn Bởi, Giáo Hữu phái Ngọc.

  - Huỳnh Văn Mầu, Giáo Hữu pháiThượng

  - Nguyễn Hòa Minh, Giáo Sư phái Ngọc.

  - Nguyễn Văn Đâu, Giáo Hữu pháiThượng

  - Phan Tử Anh, Giáo Hữu phái Ngọc.

  - Lương Văn Hoàng, Giáo Hữu phái Thái.

  - Lê Văn Màng, Giáo Hữu phái Thượng

  - Nguyễn Khương Cá, Giáo Hữu phái Thái.

  - Nguyễn Phát Đạt, đặc cách phong Phối Sư phái Ngọc

  - Nguyễn Văn Sở, Giáo Hữu phái Ngọc.

  - Lê Tấn Bộ, Giáo Hữu phái Thượng

  - Bùi Đắc Sử, Giáo Hữu phái Thượng

  - Đặng Mỹ Lệ, Giáo Hữu phái Thái.

  - Nguyễn Thị Trụ, đặc cách phong Giáo Sư.

  - Nguyễn Thị Thành, Giáo Hữu.

  - Lý Thị Lựu, Giáo Hữu.

  - Võ Nguyệt Hường, Giáo Hữu.

  - Hồ Thị Hiếu, Giáo Hữu.

  Ngài Hiến Đạo bạch : - Cầu xin Đức Ngài từ bi chỉ định 1 vị trong 3 vị Nữ Phối Sư sau đây cầm quyền Nữ Chánh Phối Sư : Hương Tiếu, Hương Ngộ, Hương Mây.

  - Lão định Hương Tiếu cầm quyền.

  Ngài Hiến Đạo bạch : - Cầu xin Đức Ngài chỉ giáo số Chức sắc nữ phái Cửu Trùng Đài từ phẩm Phối Sư đổ xuống Giáo Hữu, mỗi phẩm có bao nhiêu ?

  - Vô định.

  Ngài Hiến Đạo bạch : - Hội Thánh Lưỡng Đài kính cẩn cầu xin Đức Ngài ban phẩm vị cho Bà Từ Cung Đoàn Huy Hoàng Thái Hậu.

  - Vì có lời yêu cầu của Khâm Châu Đạo Thừa Thiên, Lão đặc cách phong chức Phối Sư cho Bà Từ Cung.

  Ngài Hiến Đạo bạch : - Hội Thánh cầu xin Đức Ngài tư bi phán định về trường hợp ban thưởng cho vị Tổng Thanh Tra Đặc Nhiệm Chánh Trị Đạo.

  - Lão rất lưu tâm đến vị nầy vì đó là người của Lão chọn từ lâu để làm nên cho Đạo, nhưng đến nay cũng chưa hoàn thành sứ mạng, nên Lão cần lưu nhiệm vị Tổng Thanh Tra một thời gian nữa để đem lại chủ quyền cho Đạo và cho Hội Thánh.

  Ngài Hiến Đạo bạch : - Cầu xin Đức Ngài phán định về trường hợp của vị Nguyễn Ngọc Hiểu.

  - Cười . . . Lão dùng quyền Nhứt Trấn Oai Nghiêm mà đặt tạm cho Hiểu chức Sĩ Tải để chờ cơ hội Lão sử dụng. Nay muốn xây dựng nghiệp Đạo phải cần đến người đủ khả năng. Vậy Lão đặc cách cho Hiểu thăng phẩm Phối Sư phái Thái và lãnh Quyền Thái Chánh Phối Sư thế cho Thái Bộ Thanh kém sức khỏe.

  Lão ban ơn cho quí vị.

  THĂNG.

 • 64.- Hộ Pháp

  64.- Hộ Pháp

  64. Giáo Tông Đường, 11-1-Nhâm Tý (dl 25-2-1972), hồi 20 giờ 35.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Bảo Đạo, Hiến Đạo.
  Hầu bút: Thừa Sử Lê Minh Khuyên, Giáo Hữu Thượng Tám Thanh.

  HỘ PHÁP

  Chào quí bạn Thời Quân, Bảo Đạo, Hiến Đạo, Hiến Pháp, Khai đạo, hai em Thừa Sử và Giáo Hữu.

  Bần đạo rất vui mừng được hiệp mặt với các bạn. Bần đạo để lời khen tặng và chúc mừng sự thành công mỹ mãn của bạn Khai Đạo về việc xây dựng Viện Đại Học Cao Đài. Đó cũng nhờ sự chơn thật của bạn mà nên.

  Bần đạo rất tha thiết vấn đề nầy từ lâu, nay được hoàn thành, Bần đạo rất vui lòng và cám ơn, vì đó là việc chung của Đạo.

  Nay quí bạn hỏi chi ?

  Ngài Bảo Đạo bạch : - Xin Đức Ngài chỉ dạy về phẩm Chơn Nhơn lên Hiền Nhơn và nhiệm vụ của chư vị Bảo Quân.

  - Bần đạo đã hứa sẽ định sau thì phải chờ một thời gian nữa sẽ giải thích trước mặt Chức sắc tân thăng và có cả mấy vị Bảo Quân, vì vấn đề nầy liên quan mật thiết với nhiệm vụ của Hiền Nhơn.

  Bảo Sanh Quân cũng có công việc từ thiện Phạm Môn.

  Bảo Y Quân cũng có nhiệm vụ từ thiện.

  Bảo Học Quân thì trùm hết.

  Bảo Nông Quân thì vai chánh về lương điền công nghệ và luôn cả công thương, nên mới có sự liên hệ với nhau.

  Cửu Trùng Đài cũng vậy, vì bên ấy cũng có Y, Học, Nông, vv . . .

  Tất cả đều là công việc chung của Đạo.

  Chư Chức sắc cứ tùy nhiệm vụ mà thi hành đúng theo tôn chỉ thì sẽ thành công.

  Bần đạo ban ơn cho quí bạn.

  THĂNG.

 • 65.- Hộ Pháp

  65.- Hộ Pháp

  65. Cung Đạo Đền Thánh, đêm 25-6-Nhâm Tý (dl 4-8-1972), hồi 20 giờ 15.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Bảo Đạo, Hiến Đạo, Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT và Chức việc, Đạo hữu nam nữ.
  Hầu bút: Thừa Sử Lê Minh Khuyên, Giáo Hữu Thượng Tám Thanh.

  HỘ PHÁP

  Chào mừng Hội Thánh, chư Chức sắc và toàn đạo nam nữ. Chư Thánh có điều chi hỏi ?

  Bảo Đạo bạch : - Cầu xin Đức Ngài từ bi chỉ giáo các khoản như sau :

  1.- Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung tổ chức mỗi năm ở Đền Thờ Phật Mẫu nơi Địa Linh Động nên lưu giữ hay không ?

  - Bãi bỏ vì không hợp pháp.

  2.- Điện Thờ Phật Mẫu ở Địa Linh Động cất có lầu chuông và lầu trống giống như Đền Thờ Chí Tôn, nên mỗi kỳ đàn đều có đánh trống và dộng chuông liên hồi như ở Đền Thánh, trong lúc ở Báo Ân Từ thì chỉ dộng 3 tiếng chuông mà thôi. Xin Đức Ngài chỉ dạy lẽ nào ?

  Theo Thánh giáo đêm 20-12-Bính Ngọ tại Giáo Tông Đường, Đức Ngài dạy tạm dùng ngôi Điện Thờ Phật Mẫu ở Địa Linh Động, nay xin Đức Ngài dạy tạm dùng đến chừng nào ?

  - Bần đạo đã giải thích rồi. Đó chẳng qua là sự hiểu lầm của các em, đáng lẽ phải điều chỉnh từ lâu, nhưng đã kéo dài đến hôm nay. Vậy trước sau gì cũng phải điều chỉnh cho hợp tình hợp lý và nhứt là hợp pháp, không lẽ Đạo phải chia nhiều kiểu cách khác nhau thì sao gọi là thống nhứt. Vậy từ đây phải chuẩn bị sửa chữa lại hết.

  3.- Hiện nay ở Đệ bát Phận Đạo đã cất xong một Tiểu Thánh Thất thờ Đức Chí Tôn, nhưng Hội Thánh chưa dám cho phép Khánh Thành, xin Đức Ngài dạy lẽ nào ?

  - Hội Thánh Cửu Trùng Đài dám cãi lịnh Bần đạo mà kiến tạo ngôi Tiểu Thánh Thất, ấy là một điều phi pháp.

  4.- Mỗi năm ngày Lễ Noel nơi Điện Thờ Phật Mẫu ở Địa Linh Động có thiết lễ cúng đàn và đọc kinh riêng biệt ngoài các bài kinh lễ của Đạo, trong lúc đó ở Đền Thánh có cúng đại đàn kỷ niệm lễ Giáng sinh Đức Jésus Christ. Xin Đức Ngài dạy lẽ nào ?

  - Đó cũng do sự hiểu lầm mà ra. Không lý do gì mà đem thiết lễ vị Chúa Cứu thế nơi Điện Thờ Phật Mẫu.

  Vậy từ đây Bần đạo chấp nhận cho dùng Tiểu Thánh Thất Đệ bát, vì đã lỡ, không lẽ phá bỏ rất tổn hại cho nhơn sanh. Nhơn dịp Bần đạo cũng sẽ lần lượt cho tạo lập thêm nhiều Tiểu Thánh Thất trong các Phận Đạo cách xa Tòa Thánh và các Phận Đạo khác.

  Hội Thánh Cửu Trùng Đài nên lưu ý việc ấy.

  5.- Liên tưởng ý nghĩ nầy, xin Đức Ngài dạy nên giữ ngày lễ Sinh nhựt của Đức Ngài vào ngày mùng 5 tháng 5 mỗi năm theo như lòng nhơn sanh sở vọng hay không ?

  - Bãi bỏ. Nhơn sanh lầm tưởng Bần đạo cần sự việc ấy lắm sao ? Vì sự hiểu lầm đó mà có nhiều bản văn thô lỗ làm nhục Hội Thánh, đáng lẽ phải khép vào Thập hình của Đức Lý Giáo Tông vì môn đệ của Bần đạo không bao giờ hỗn láo.

  6.- Về Quan, Hôn, Tang, Tế ở Địa Linh Động hiện nay hành lễ tại Điện Thờ Phật Mẫu luôn cả về phần Thiên đạo cũng như Thế đạo, trong lúc ở Tòa Thánh và các nơi, phần Thiên đạo thì hành lễ ở Đền Thánh hoặc Thánh Thất, còn phần Thế đạo thì hành lễ ở Điện Thờ Phật Mẫu, vì ở Phận đạo Đệ bát chưa có Thánh Thất. Điều nầy xin Đức Ngài định lẽ nào ?

  - Từ đây đã có Thánh Thất Đệ bát thì đủ rồi.

  7.- Phần đất dành làm Nghĩa địa ở Bàu Ếch thì Ban Trị Sự Địa Linh Động muốn lưu giữ, còn phần Hội Thánh muốn lấy cấp phát cho nhơn sanh cất nhà ở, vì chỗ đất đó gần Chợ Long Hải, hiện giờ sợ để Nghĩa địa ở đó không hạp vệ sinh. Xin Đức Ngài dạy lẽ nào ?

  - Đất ấy Bần đạo đã hứa cho làm Nghĩa Trang thì cứ làm, nhưng đó là Nghĩa Trang chung cho tất cả bổn đạo. Trong châu vi phải chỉnh trang cho có trật tự.

  8.- Theo ranh giới vùng Địa Linh Động định do Vi Bằng số 152/VB ngày 12-11-Canh Dần (dl 20-12-1950) do vị Cố Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Non Thanh chủ tọa, có Đức Hộ Pháp phê kiến để làm Lương điền Công nghệ, nay đã trở thành thổ cư, nhơn sanh về cất nhà ở đầy hết nên có Vi Bằng số 07/VB ngày 133-3-Kỷ Dậu (1969) của Hội Thánh Lưỡng Đài thâu hẹp, quyết định giao cho Hành Chánh mà Ban Trị Sự Địa Linh Động còn tranh chấp về chủ quyền cấp phát đất. Xin Đức Ngài từ bi định cho bên nào ?

  - Việc ấy Hội Thánh Lưỡng Đài đủ thẩm quyền giải quyết, nhưng phải tôn trọng những phần đất đã cấp rồi.

  9.- Chiếc Thuyền Bát Nhã ở Địa Linh Động thì sơn màu xanh, còn tất cả Thuyền Bát Nhã khác ở Tòa Thánh cũng như ở địa phương đều sơn màu vàng và cổ pháp để trên nóc thuyền, ở Tòa Thánh và ở địa phương đều để xuôi theo nóc thuyền, chỉ ở Địa Linh Động thì để nằm ngang. Xin Đức Ngài dạy lẽ nào ?

  - Phải tùng nhứt luật, nếu chẳng vậy thì loạn Đạo..

  10.- Cổ pháp ở Tòa Thánh và các nơi để Bình Bát Vu ở giữa, Phất chủ bên mặt và Xuân Thu bên trái; còn ở Địa Linh Động thì để Phất chủ bên trái, Xuân Thu bên mặt. Xin Đức Ngài dạy lẽ nào ?

  - Cũng tùng nhứt luật.

  11.- Thuyền Bát Nhã ở Tòa Thánh và ở các địa phương không có cốt Đức Di-Lạc phía trước thuyền, chỉ ở Địa Linh Động có để mà thôi. Xin Đức Ngài chỉ giáo.

  - Bãi bỏ.

  12. - Ở Địa Linh Động, Thuyền Bát Nhã đưa những vị giữ trường trai được Đức Ngài cho phép treo hai đường lụa đỏ trên gạc rồng để khuyến khích. Điều nầy nên phổ biến cho toàn Đạo hay không ?

  - Chấp thuận cho phổ biến trong toàn đạo.

  13.- Đạo kỳ ở Tòa Thánh và trong toàn đạo đều để ba màu Tam Thanh nằm ngang, màu vàng sát trong cán cờ, còn ở Địa Linh Động lại để ba màu nằm sọc xuôi, cả ba màu đều gắn liền vào cán.

  Xin Đức Ngài chỉ dạy lẽ nào ?

  - Phải nhứt luật.

  14.- Cúng Phật Mẫu khi bãi đàn có nên xây ra phía ngoài xá như ở Đền Thánh hay không ? Và khi xây ra phải xây bên mặt hay bên trái ? Theo thủ tục thì toàn đạo đều xây bên trái, chỉ có ở Địa Linh Động thì hai bên nam nữ, mỗi bên xây một chiều khác nhau. Xin Đức Ngài chỉ giáo ?

  - Hội Thánh ra lịnh hành lễ y như nhau hết.

  15.- Nơi Báo Ân Từ thờ Đức Phật Mẫu, phía ngoài đối diện với bửu điện thì không có tượng thờ chi hết, chỉ có ở Địa Linh Động có tượng thờ vị Nam Bình Phật Tổ. Xin Đức Ngài chỉ giáo ?

  - Nên đặt một nghi tiết riêng biệt vì Đấng ấy có công mở đạo tại Việt Nam.

  Bảo Đạo bạch tiếp : - Nơi các Điện Thờ Phật Mẫu sau nầy cũng phải thờ hay không ?

  - Dùng riêng một chỗ cho Người mà thôi.

  16.- Những người bị án trục xuất, Phạm Môn có đặng phép trực tiếp thâu nhận lại hay không ?

  - Cấm nhặt.

  17.- Hội Thánh Lưỡng Đài có ý định thống nhứt các ngày lễ vía của Chức sắc trong hàng Thánh thể của Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Phước Thiện mỗi năm một ngày riêng nhau. Xin ĐứcNgài chỉ dạy.

  - Đồng ý thi hành.

  18.- Theo Thánh lịnh số 25/TL điều thứ ba định phẩm Nhạc Sư sau 5 năm công nghiệp được cầu phong vào phẩm Phối Sư, nhưng qua điều thứ tư Nhạc Sư cho đối phẩm với Phối Sư và Hiền Nhơn, Thánh Nhơn bên Phước Thiện. Hai điều đó không phù hạp nhau. Xin Đức Ngài chỉ dạy.

  - Cho đối phẩm Giáo Sư. Sau 5 năm sẽ được đối phẩm Phối Sư.

  19.- Nhiều Chức sắc Phước Thiện phẩm Chí Thiện, Đạo Nhơn xin trả chức trở về Phạm Môn.

  Xin Đức Ngài từ bi cho ý định.

  - Điều đó cần phải xét lại.

  Bảo Đạo bạch tiếp :

  - Ngoài các khoản nầy, Ban Trị Sự Địa Linh Động còn những điều xin thỉnh giáo thêm. Nếu Đức Ngài chấp thuận, xin cho đọc luôn.

  - Hiền hữu nên giải quyết theo ý định của mình.

  Hiến Đạo bạch :

  1.- - Ban Kỳ Lão đang xây dựng Viện Bảo Cô, xin Đức Ngài có điều chi chỉ bảo. Thỉnh tôn ý của Đức Ngài.

  - Bần đạo đã định lập Cấp Cô Độc Viện nơi ấy, chư hiền hữu tiếp tục phát triển cho thành một cơ sở Phước Thiện vĩ đại sau nầy.

  2.- - Trưởng Tộc và Phó Trưởng Tộc Phạm Môn đã qui liễu, chưa có người thay thế. Ban Kỳ Lão cầu xin Đức Ngài chỉ định người đảm nhiệm trách vụ trên.

  - Hiền hữu nên lập vị cho có người hữu dụng.

  3.- - Số đất ngoài sân bay, Đức Ngài định cho người hữu công với Đạo mỗi người một mẫu, nay chánh quyền định lấy lại cấp phát theo Luật Người Cày có ruộng. Xin Đức Ngài dạy phải làm thế nào ?

  - Hội Thánh tùy cơ ứng biến.

  4.- - Thờ các vị Tiền vãng của Phạm Môn, hiện thời đã thờ nơi từng dưới nhà Phạm Nghiệp theo lịnh của vị Cố Nữ Chánh Phối Sư Hương Nhiều, chưởng quản nữ phái Phước Thiện.

  Xin Đức Ngài chỉ giáo, phải để tại Phạm Nghiệp hay là lập nhà thờ trong ba Cung : Trí Huệ, Trí Giác và Vạn Pháp ?

  - Hiền hữu hiệp với Ban Kỳ Lão mà tính việc ấy.

  Bần đạo ban ân cho quí vị.

  THĂNG.

 • 66.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm

  66.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm

  66. Cung Đạo Đền Thánh, đêm 17-10-Nhâm Tý (dl 22-11-1972), hồi 20 giờ 30.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Bảo Đạo, Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT và Đạo hữu nam nữ.
  Hầu bút: Thừa Sử Lê Minh Khuyên, Giáo Hữu Thượng Tám Thanh.

  LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm

  Chào Hội Thánh, chư Chức sắc Thiên phong và chư hiền hữu, đệ, muội.

  Lão rất buồn về cái chết của Thành mà Lão không che chở được, bởi Thiên cơ. Lão chờ đến đến cơ hội nầy mới độ nó về phần hồn với sự ban ân huệ truy phong vào phẩm Thánh Tử Đạo, theo lời cầu nguyện của Hội Thánh. Vậy sự hành lễ cứ theo hàng phẩm đó mà cử hành.

  Ngài Khai Đạo bạch :

  - Cầu xin Đức Ngài từ bi chỉ giáo hành lễ theo hàng Thánh nhưng với phẩm bậc nào ?

  - Hàng phẩm Thánh Tử Đạo không phân Chức sắc, vì có phần trọng hơn, nghĩa là phẩm nào cũng được cả.

  Lão ban ơn cho toàn thể chư vị Chức sắc và toàn đạo và cũng tỏ lời phân ưu cùng Hội Thánh và tang gia.

  THĂNG.


  GHI CHÚ :Cựu Trung Tướng Nguyễn Văn Thành được Đức Lý Thái Bạch, Nhứt Trấn Oai Nghiêm, phong chức Tổng Thanh Tra Đặc Nhiệm Chánh Trị Đạo ngày 21-10-Mậu Thân (dl 10-12-1968) [Xem bài Thánh Ngôn số 53]

  Ông sanh năm Bính Thìn (1915) tại Rạch Giá, nhập môn vào Đạo Cao Đài ngày 19-3-Giáp Ngọ (1930) tại Thánh Thất Rạch Giá.

  Ông Thành bị ám sát chết tại Văn phòng của ông trong Nội Ô Tòa Thánh vào lúc 4 giờ 15 phút sáng ngày 17-10-Nhâm Tý (dl 22-11-1972) trong khi ông Thành đang ngủ.

  Sáng ngày 18-10-Nhâm Tý, di quan tài của ông từ Văn phòng Tổng Thanh Tra vào Báo Ân Từ để Hội Thánh và các ban bộ tế lễ theo hàng Thánh.

  Ngày 19-10-Nhâm Tý, lúc 9 giờ, di quan từ Báo Ân Từ đến Đền Thánh, Ngài Hiến Pháp làm phép Độ Thăng, Ngài Ngọc Chánh Phối Sư đọc Tuyên Dương công nghiệp hành đạo, xong đưa đến đất Cực Lạc cũ an táng lúc 12 giờ 20 phút.

 • 67.- Bát Nương Diêu Trì Cung

  67.- Bát Nương Diêu Trì Cung

  67. Giáo Tông Đường, 22-11-Nhâm Tý (dl 27-12-1972).
  Phò loan: Chưởng Ấn Nguyễn Văn Hợi - Cải Trạng Kiết.
  Hầu đàn: Bảo Đạo, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT nam nữ.
  Hầu bút: Thừa Sử Lê Minh Khuyên.

  BÁT NƯƠNG

  Em chào hiền huynh Bảo Đạo, chư Chức sắc nam nữ Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài, cùng các em nam nữ.

  Nơi Diêu Trì Cung rộn rịp đón Hương Lự Nương Nương.

  Em được lịnh đến đây, có sự thông cảm của Đức Quyền Giáo Tông để trao bốn câu thài hầu Lễ Viện hành lễ cho Nữ Đầu Sư Hương Lự :

  HƯƠNG thơm ngào ngạt Đạo Kỳ Ba,
  LỰ tỉnh hồng quần Thánh đức ca.
  NƯƠNG bóng từ bi dìu chủng tộc.
  NƯƠNG cơ thoát tục thức con nhà.

  Cười . . Hiền huynh Bảo Đạo nhắn lời, em kính thăm đại huynh Hiến Pháp.

  Xin kiếu, đợi kỳ sau sẽ đàm đạo nhiều hơn.

  THĂNG.


  Bà Nữ Đầu Sư Hàm phong Hồ Hương Lự là thân mẫu của Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng và Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang, đăng Tiên ngày 22-11-Nhâm Tý (dl 27-12-1972) tại Nữ Đầu Sư Đường, hưởng thọ 95 tuổi.

 • 68.- Hộ Pháp

  68.- Hộ Pháp

  68. Cung Đạo Đền Thánh, đêm mùng 1-12-Nhâm Tý (dl 4-1-1973), hồi 20 giờ.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Bảo Đạo, Hiến Đạo, Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT nam nữ.
  Hầu bút: Thừa Sử Khuyên, Giáo Hữu Thượng Tám Thanh.

  HỘ PHÁP

  Chào Hội Thánh, chư Chức sắc và toàn đạo nam nữ.

  Bần đạo rất vui mừng được tiếp chuyện với các bạn hôm nay. Chư Thánh có điều gì hỏi, Bần đạo sẵn sàng đáp.

  Ngài Hiến Đạo bạch :

  1.- Danh sách chư Chức sắc cầu thăng đợt II Tân Hợi (1971) có sự công nhận của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định (20 vị).

  - Thăng nhứt cấp tất cả.

  2.- Chức sắc Hiệp Thiên Đài khiếu nại việc Đức Ngài thăng phẩm cho các đương sự trong năm vừa qua, thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định lại về công nghiệp thâm niên rất dày.

  - Mầm tạo loạn nơi pháp luật là điều đáng tiếc, các em không làm gương đạo hạnh lại dùng áp lực đối với bề trên. Bần đạo cấm hẳn tự hậu không đặng làm như vậy . Nếu tái phạm sẽ có hình phạt. Đó là lời cảnh cáo của Bần đạo, nghe à !

  3.- Danh sách các Chơn Nhơn nam nữ cầu thăng Hiền Nhơn là phẩm vị cao trọng. Hội Thánh không dám quyết định. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định (9 vị).

  - Bần đạo đã nói rồi, tuy nhiên sẽ có hai vị được thăng thưởng, đó là Chơn Nhơn TRUNGPHÚ, nhưng chỉ được bổ nhiệm chức vụ Cố Vấn cho Hiệp Thiên Đài mà thôi, sau có cơ hội, Bần đạo sẽ chỉ thêm.

  4.- Danh sách Đạo Nhơn nam phái đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Chơn Nhơn. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định (15 vị).

  - Chấp thuận tất cả.

  5.- Danh sách Đạo Nhơn nữ phái hội đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Chơn Nhơn. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định (9 vị).

  - Chấp thuận tất cả.

  6.- Danh sách Chí Thiện nam phái hội đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Đạo Nhơn. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định (28 vị).

  - Chấp thuận tất cả.

  7.- Danh sách Chí Thiện nữ phái hội đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Đạo Nhơn. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định (18 vị).

  - Chấp thuận.

  8.- Danh sách Giáo Thiện nam phái hội đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Chí Thiện và 2 vị Giáo Thiện cầu thăng Hàm phẩm. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định (23 vị).

  - Chấp thuận hết.

  9.- Danh sách Giáo Thiện nữ phái hội đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Chí Thiện. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định (18 vị).

  - Chấp thuận.

  10.- Danh sách Chức sắc và Chức việc Bộ Nhạc hội đủ điều kiện Hội Thánh công nhận cầu thăng nhứt cấp. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định (55 vị).

  - Chấp thuận.

  Tái Cầu.

  THĂNG.

  TÁI CẦU:

  Hồi 20 giờ 50 phút.

  LÝ BẠCH
  Nhứt Trấn Oai Nghiêm

  Chào Hội Thánh và chư Chức sắc nam nữ.

  Lão rất vui mừng hội diện với chư quí vị hôm nay. Chư Thánh muốn hỏi điều chi ?

  Ngài Hiến Đạo bạch :

  - Danh sách Chức sắc cầu thăng đợt II Tân Hợi (1971) có sự công nhận của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định.

  1.- Danh sách 2 vị Chánh Phối Sư : Thái Bộ Thanh và Ngọc Nhượn Thanh có khả năng và thâm niên, Hội Thánh thượng trình lên, thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định.

  - Thăng thưởng Thái Bộ Thanh lên phẩm Đầu Sư, nhưng phải giữ Thánh danh Thái Bộ Thanh;

  Ngọc Nhượn Thanh lên phẩm Đầu Sư nhưng cũng giữ Thánh danh cũ, và kiêm nhiệm chức Chánh Phối Sư phái Ngọc cho đến khi có người thay thế.

  2.- Danh sách 4 vị Chức sắc Thượng Vinh Thanh, Thái Đến Thanh, Thái Hào ThanhGiáo Hữu Thượng Tý Thanh bị Đức Ngài ngưng quyền chức, hôm nay Hội Thánh thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định về trường hợp của các đương sự.

  - Đình lại một thời gian nữa vì Lão chưa chắc các vị ấy đã từ bỏ nghiệp cũ, Lão phải dè dặt. Xin phải hiểu cho Lão.

  3.- Cầu xin Đức Ngài đặc cách thăng thưởng cho 3 vị Giáo Hữu : Thượng Tám Thanh, Thượng Tư Thanh Thái Còn Thanh hành sự Hiệp Thiên Đài, theo lời cầu xin của Quyền Chưởng quản Hiệp Thiên Đài.

  - Ráng chờ một thời gian ngắn nữa, thế nào cũng sẽ được trọng dụng bên Hiệp Thiên Đài, nhưng lúc nầy chưa thuận tiện.

  4.- Danh sách Giáo Sư nam phái hội đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Phối Sư. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định.

  (Đọc danh sách 20 vị).

  - Thăng phẩm Phối Sư.

  5.- Danh sách Giáo Sư nam phái hội đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Phối Sư Hàm phẩm. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định.

  (Đọc danh sách 16 vị).

  - Chấp thuận thăng Phối Sư Hàm phẩm.

  6.- Danh sách Giáo Sư nữ phái hội đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Phối Sư. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định.

  (Đọc danh sách 20 vị).

  - Chấp thuận thăng phẩm.

  7.- Danh sách Giáo Hữu nữ phái hội đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Giáo Sư. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định.

  (Đọc danh sách 24 vị).

  - Chấp thuận thăng phẩm.

  8.- Danh sách Giáo Hữu nữ phái hội đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Giáo Sư Hàm phẩm. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định.

  (Đọc danh sách 6 vị).

  - Chấp thuận thăng phẩm.

  9.- Danh sách Lễ Sanh nữ phái hội đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Giáo Hữu.

  Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định.

  (Đọc danh sách 55 vị).

  - Chấp thuận thăng phẩm.

  10.- Danh sách Lễ Sanh nữ phái hội đủ điều kiện được Hội Thánh công nhận cầu thăng Giáo Hữu Hàm phẩm. Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định.

  (Đọc danh sách 41 vị).

  - Chấp thuận thăng Hàm phẩm.

  11) Danh sách nữ phái thuộc Chi Phái Từ Vân mới qui về Tòa Thánh, Hội Thánh thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định.

  (Đọc danh sách 11 vị).

  - Cười . . . Mấy vị dưới 60 tuổi được thăng ân phong, còn kỳ dư thăng Hàm phẩm Lễ Sanh.

  Lão ban ơn cho quí vị.

  THĂNG.

 • 69.- Hộ Pháp

  69.- Hộ Pháp

  69. Cung Đạo Đền Thánh,đêm 16-4-Quí Sửu (dl 18-5-1973), hồi 20 giờ 15.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Bảo Đạo, Hiến Đạo, Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT, Chức việc và Đạo hữu nam nữ.
  Chép bút: Thừa Sử Lê Minh Khuyên, Giáo Hữu Thượng Tám Thanh.

  HỘ PHÁP

  Chào Hội Thánh Lưỡng Đài, chư Chức sắc, Chức việc và toàn đạo nam nữ.

  Trước hết xin trả lời sớ cho bạn Khai Đạo về trường hợp của Truyền Trạng CAO, còn về Thừa Sử TẤN và Hữu Phan Quân thì dành lại dịp khác, vì việc thăng thưởng Chức sắc Hiệp Thiên Đài đã qua.

  Về Truyền Trạng CAO, ai cũng nhớ rằng nó có phận sự bảo vệ liên đài của Bần đạo mà bỏ nhiệm sở. Cái đó thử hỏi công hay tội. Nhưng việc ấy là của Bần đạo nên không luận đến nữa. Tuy nhiên không thể cho thăng cấp. Các bạn đã rõ thì miễn dị nghị.

  Bần đạo cũng nên nói rõ về việc thăng thưởng Chức sắc Hiệp Thiên, vì trước khi chấm thưởng, Bần đạo đã tuyên bố lấy hết công tâm mà định đoạt, nhưng các em cứ một mực phản ứng làm cho xáo trộn một lúc hầu như đức tin đã đổ vỡ.

  Vậy các em cầm luật về mặt tinh thần nghĩ sao ?

  Ngài Khai Đạo bạch :

  - Kính bạch Đức Ngài, nhân danh cầm quyền Pháp Chánh thì tức nhiên phải khép vào luật lệ mà cư xử, nhưng đối với đám em út dưới, họ đã tận tâm giúp hay cho mình thì dầu có việc gì xảy ra thì đàn anh phải lãnh trọn trách nhiệm.

  - Bạn còn binh vực nữa sao ?

  Ngài Khai Đạo bạch :

  - Bạch Đức Ngài, xin Đức Ngài từ bi tha thứ vì việc hiểu lầm và nóng lòng về Đạo nghiệp ngày nay mới thố lộ như thế.

  - Bần đạo vui lòng bỏ qua. Xin tiếp tục.

  Ngài Bảo Đạo bạch :

  - Kính dâng lên Đức Ngài danh sách Chức sắc, Chức việc Phước Thiện nam nữ hội đủ điều kiện cầu thăng, cầu phong thuộc đợt chót niên khóa Tân Hợi (1971) có sự công nhận của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, thỉnh cầu Đức Ngài từ bi chấp thuận.

  1. Danh sách vị Chí Thiện Huỳnh Văn Nhẫn cầu thăng Đạo Nhơn.

  - Chấp thuận.

  2. Danh sách Chức việc nam phái Phước Thiện cầu thăng Giáo Thiện, ân phong 451 vị và Hàm phong 5 vị.

  - Chấp thuận.

  3. Danh sách Chức việc nữ phái Phước Thiện cầu thăng Giáo Thiện, ân phong 463 vị và Hàm phong 2 vị.

  - Chấp thuận.

  Ngài Bảo Đạo bạch :

  - Kính bạch Đức Ngài, theo Thánh giáo Đức Ngài dạy sẽ định vị cho Đạo muội Diệu Minh VÕ DUY NHỨT lãnh phận sự bên Hội Thánh Phước Thiện theo khả năng làm việc từ thiện của đương sự. Hôm nay, Đạo muội Võ Duy Nhứt về hầu lịnh. Kính xin Đức Ngài từ bi phán định.

  - Mời vào.

  Chào Hiền muội. Bần đạo rất vui mừng nhận thấy thiện chí của Hiền muội để tâm giúp cơ nghiệp Đạo. Vậy Bần đạo đặc cách phong Hiền muội chức ĐẠO NHƠN Phước Thiện, vì phù hạp với khả năng và tinh thần của Hiền muội. Bần đạo xin để lời chúc mừng và cầu nguyện Hiền muội sớm thành công trên bước đường nhiệm vụ.

  Ngài Bảo Đạo bạch :

  - Các việc đến đây chấm dứt.

  Tái cầu.

  THĂNG.

  TÁI CẦU:

  Hồi 21 giờ.

  LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm

  Chào Hội Thánh Lưỡng Đài, chư Chức sắc, Chức việc và toàn đạo nam nữ.

  Lão rất mừng được dịp diện kiến tất cả Chức sắc Chức việc hôm nay. Lão xin để lời chúc mừng cho tất cả được vinh thăng.

  Vậy đọc danh sách cầu thăng phẩm.

  Ngài Bảo Đạo bạch :

  - Kính dâng danh sách Chức sắc, Chức việc, Đạo hữu công quả nam nữ hội đủ điều kiện cầu thăng, cầu phong thuộc đợt chót niên khóa Tân Hợi (1971) có sự công nhận của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, thỉnh cầu Đức Ngài chấp thuận.

  1.- Danh sách vị Giáo Sư Ngọc Ngưu Thanh vị Nữ Giáo Sư Phạm Hương Tranh cầu thăng Phối Sư.

  - Chấp thuận.

  2.- Danh sách Giáo Hữu nam phái cầu thăng Giáo Sư ân phong 59 vị và Hàm phong 73 vị.

  - Chấp thuận toàn thể.

  3.- Danh sách Lễ Sanh nam phái cầu thăng Giáo Hữu ân phong 157 vị và Hàm phong 86 vị.

  - Chấp thuận hết.

  4.- Danh sách Chức việc, Đạo hữu công quả nữ phái cầu phong Lễ Sanh, ân phong 205 vị, Hàm phong 469 vị.

  - Chấp thuận hết.

  5.- Danh sách Chức việc, Đạo hữu công quả nam phái cầu phong Lễ Sanh, ân phong 584 vị, Hàm phong 417 vị.

  - Chấp thuận hết.

  (Đọc danh sách từ vị chấm phái tới số 562...) .

  THĂNG.

  TÁI CẦU:

  Ngày 17-4-Quí Sửu (dl 19-5-1973), hồi 20 giờ 15.

  LÝ BẠCH

  Chào Hội Thánh Lưỡng Đài, chư Chức sắc, Chức việc và toàn đạo nam nữ.

  Tiếp theo đêm qua.

  Đọc danh sách Chức việc, Đạo hữu công quả cầu ân phong Lễ Sanh, xin chấm phái 22 vị.

  Danh sách Chức việc, Đạo hữu công quả cầu Hàm phong Lễ Sanh, xin chấm phái 417 vị.

  6.- Danh sách 12 vị Hiền Tài hiến thân phế đời hành đạo, xin cầu phong vào hàng Chức sắc Cửu Trùng Đài.

  - Đức Lý ân thăng Giáo Hữu và chấm phái.

  7.- Danh sách 12 vị Chi phái và 1 vị Thượng Tọa vừa qui tùng Tòa Thánh xin cầu phong.

  Hội Thánh kính dâng lên, thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phán định.

  - Đức Lý ân phong 11 vị Lễ Sanh và chấm phái, 1 vị Giáo Hữu và chấm phái, 1 vị đình.

  Ngài Bảo Đạo bạch : - Kính bạch Đức Ngài, Hội Thánh Lưỡng Đài thỉnh cầu Đức Ngài khoan hồng chấp thuận ban quyền cho Hội Thánh cứu xét về trường hợp Chức sắc hành đạo đầy đủ công nghiệp mà qui vị trước ngày thăng thưởng, xin cho Hội Thánh truy phong về mặt hữu hình để khích lệ tinh thần của Chức sắc hăng say phục vụ Đạo nghiệp, thỉnh cầu Đức Ngài từ bi chấp thuận.

  - Nếu ban đặc quyền cho Hội Thánh thì không đủ thời giờ trong những trường hợp gấp. Vậy đồng ý với Đức Hộ Pháp, đặc quyền nầy phải ban cho Hiến Pháp, Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài và từ đây không để chữ “Quyền” nữa, nghĩa là HIẾN PHÁP CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI mà thôi. Như vậy mới trọn danh chánh ngôn thuận. Nghe và tuân theo.

  Ngài Bảo Đạo bạch : -Kính bạch Đức Ngài, Hội Quyền Vạn Linh năm Đinh Mùi (1967) quyết nghị bổ túc Đạo Luật năm Mậu Dần (1938) chương thứ nhứt về Hành Chánh, điều thứ nhứt, xin bổ túc về cầu phong khoản 1 thêm như sau :

  “ Với mục đích chọn người có khả năng và đức độ để phổ thông chơn giáo khắp cùng bốn phương hầu thức tỉnh con cái Đức Chí Tôn đang đắm chìm trong vòng tội lỗi, sớm trở về con đường đạo đức, nên Đại Hội Nhơn Sanh năm Đinh Mùi thể theo Thánh ý của Đức Hộ Pháp khi ở Madagascar mới trở về năm 1946 và Thánh ý của Đức Thượng Sanh năm 1959.

  Đề nghị cho hàng Phó Trị Sự và Thông Sự được dự sổ cầu phong song phải có đủ 10 năm công nghiệp sắp lên và cộng thêm 4 điều kiện như sau :

  a) Tài đức hơn người.
  b) Khà năng giáo hóa đầy đủ.
  c) Hoạt động đắc lực.
  d) Tinh thần phục vụ chu đáo.

  Còn Đạo hữu hiến thân tại Tòa Thánh, nếu được 10 năm công nghiệp thì cũng được dự vào sổ cầu phong.

  Những điều kiện nầy phải có đủ bằng cớ cụ thể để chứng minh sự thật và có Pháp Chánh minh tra đủ lẽ mới có giá trị. “

  Thỉnh cầu Đức Ngài từ bi phê chuẩn và cho ghi vào Đạo Luật năm Mậu Dần.

  - Phê chuẩn.

  Ngài Bảo Đạo bạch :

  - Các việc cầu xin đến đây chấm dứt.

  - Còn việc quan trọng nữa là chủ quyền của Đạo còn thiếu người đảm đương. Đức Hộ Pháp và Lão định tuyển chọn người thay thế Tướng THÀNH, chư Thánh nghĩ giùm, ai có thể đảm nhiệm chức ấy ?

  - Bảo Đạo ?

  Bảo Đạo bạch : - Đệ tử không có ý niệm gì về việc nầy, xin nhờ quyền thiêng liêng định.

  - Khai Đạo ?

  Ngài Khai Đạo bạch : - Dạ thưa Đức Ngài, rất dễ, cho phép chúng tôi triệu tập cả Chức sắc Lưỡng Đài hội rồi sẽ đề nghị lên, chớ Đức Ngài hỏi đột ngột quá thì tôi không biết ai mà chỉ.

  - Hiến Pháp ?

  Ngài Hiến Pháp bạch : - Ngồi nơi đàn cơ khó trả lời và cũng không biết ai mà giới thiệu, xin nhờ Đức Ngài chỉ định.

  - Hiến Đạo ?

  Ngài Hiến Đạo bạch : - Bạch Đức Ngài, tôi cũng không biết ai mà quyết định được.

  - Chưởng Ấn ?

  Ông Chưởng Ấn bạch : - Xin để Hội Thánh Lưỡng Đài nhóm họp tuyển chọn người rồi sẽ dâng lên Đức Ngài phán định.

  - Theo ý Đức Hộ Pháp thì Thiếu Tướng TẤT có thể thay thế Tướng Thành, vì Đức Ngài biết rõ TẤT hơn ai hết. Vậy Hội Thánh nên chọn vị ấy sau khi thăm dò ý kiến của TẤT.

  Lão ban ơn cho quí vị.

  THĂNG.

 • 70.- Hộ Pháp

  70.- Hộ Pháp

  70. Giáo Tông Đường, 7-5-Giáp Dần (dl 26-6-1974).
  Phò loan : Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn : Bảo Đạo, Hiến Đạo, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài.
  Hầu bút: Thừa Sử Lê Minh Khuyên.

  HỘ PHÁP

  Chào các bạn Hiệp Thiên Đài Thời Quân và chư hiền đệ, muội. Các bạn hỏi điều chi ?

  Hiến Pháp bạch :

  - Kính bạch Ngài, Cửu Trùng Đài còn khuyết phẩm Ngọc Chánh Phối Sư, ba vị Đầu Sư xin cho có đủ ba vị cầm quyền Chánh Phối Sư để điều hành việc Đạo cho đủ. Chúng tôi rất thắc mắc trong sự chọn vị Quyền Ngọc Chánh Phối Sư, ý kiến không được thống nhứt, một bên thì nhờ quyền thiêng liêng chỉ định, một bên thì áp dụng luật công cử. Xin Đức Ngài từ bi chỉ giáo cho chúng tôi, rất cảm tạ.

  - Cười . . . Việc ấy, Bần đạo cũng đang thắc mắc, vì theo luật định thì Giáo Tông có trọn quyền chọn các vị Chánh Phối Sư. Nhưng có lần Bần đạo luận rằng, Ngọc Chánh Phối Sư phải có làm Lại Viện mới được công cử, điều ấy mâu thuẫn với luật định do quyền Đức Lý Giáo Tông. Vì vậy, Bần đạo xin chân thành cáo lỗi cùng Đức Ngài và xin rút lại lời biện luận của Bần đạo, tự hậu không có áp dụng điều lệ đó nữa.

  Về việc chấp cơ theo lời xin của ba vị Đầu Sư, Bần đạo xin nhượng lời cho Đức Lý Giáo Tông nơi Cung Đạo, nhưng Đức Ngài nhờ Bần đạo cho Cửu Trùng Đài hay trước để lập sớm Thông qui danh sách toàn thể Ngọc Phối Sư dâng lên khi ra Cung Đạo để Đức Ngài điểm danh chấm thưởng.

  Quí bạn cho Cửu Trùng Đài hay tin nầy. Bần đạo trân trọng cám ơn quí bạn và chư đệ muội.

  THĂNG.

  DANH SÁCH CÁC NGỌC PHỐI SƯ ĐƯƠNG QUYỀN

  1. Ngọc Tứ Thanh (Bùi Văn Tứ) - Thượng Thống Hòa Viện.
  2. Ngọc An Thanh (Trần Đại An) - Thượng Thống Lễ Viện.
  3. Ngọc Tịnh Thanh (Huỳnh Thanh Tịnh) -Thượng Thống Lại Viện.
  4. Ngọc Nghiệp Thanh (Đoàn Đức Nghiệp) - Thượng Thống Y Viện.
  5. Ngọc Triệu Thanh (Phạm Văn Triệu) - Tổng quản Văn Phòng Thượng Đầu Sư.
  6. Ngọc Ngưu Thanh (Nguyễn Văn Ngưu) -Tổng quản Văn Phòng Ngọc Đầu Sư.
  7. Ngọc Sắc Thanh (Nguyễn Chánh Sắc)- Chưởng Nhiệm QT. TĐ.
  8. Ngọc Trôi Thanh (Lý Văn Trôi) - Cai quản Văn Phòng Kim Biên TĐ.
  9. Ngọc Chức Thanh (Võ Văn Chức) - Trưởng ban Huấn Đạo.
  10. Ngọc Đại Thanh (Huỳnh Văn Đại) -Trưởng ban Tiếp Tân.
  11. Ngọc Chi Thanh (Đỗ Kim Chi)- Trưởng ban Hỗn Hợp.
  Nội Chánh, ngày 9-5-Giáp Dần (dl 28-6-1974).
  Thượng Thống Lại Viện
  Phối Sư NGỌC TỊNH THANH
  (ấn ký)
 • 71.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm

  71.- Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm

  71. Cung Đạo Đền Thánh, đêm 29-5-Giáp Dần (dl 18-7-1974), hồi 20 giờ 20.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Bảo Đạo, Hiến Đạo, Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT, Chức việc và Đạo hữu nam nữ.
  Chép bút: Thừa Sử Lê Minh Khuyên, Giáo Sư Thượng Tám Thanh.

  LÝ BẠCH - Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm GIÁO TÔNG Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

  Chào mừng Hội Thánh, Chức sắc và toàn đạo nam nữ.

  Hôm nay, Lão đến mừng cho Hội Thánh sẽ có một Chủ Trưởng Chức sắc.

  Mời đọc danh sách Ngọc Phối Sư.

  Ngọc Đầu Sư kiêm Ngọc Chánh Phối Sư đọc danh sách 11 vị Ngọc Phối Sư đương quyền hành chánh :

  * Ngọc Tứ Thanh
  * Ngọc An Thanh
  * Ngọc Triệu Thanh
  * Ngọc Tịnh Thanh
  * Ngọc Nghiệp Thanh
  * Ngọc Ngưu Thanh
  * Ngọc Sắc Thanh
  * Ngọc Trôi Thanh
  * Ngọc Chức Thanh
  * Ngọc Đại Thanh
  * Ngọc Chi Thanh.

  - Lão ban cho Ngọc Triệu Thanh chức Quyền Ngọc Chánh Phối Sư.

  Xin để lời chào mừng Tân Quyền Ngọc Chánh Phối Sư.

  Nhơn dịp Lão xin nhắc lại lời của Lão lập chủ quyền cho Đạo tức là xây dựng nền Đạo. Lão khuyên nên thi hành cho chu đáo.

  Sở dĩ phải có cơ quan công quyền Đạo thì Đạo mới phát triển và dẹp bớt những người đạo ngoan cố. Có lẽ chư Thánh cũng đồng ý như Lão phải không ?

  Khai Đạo bạch : - Bạch Đức Ngài, việc nầy chúng tôi phải hội với nhau giải quyết rồi sẽ trình lên Đức Ngài, chớ nơi đây làm sao chúng tôi trả lời được.

  - Theo Khai Đạo nghĩ sao ?

  Khai Đạo bạch : - Bạch Đức Ngài, xin Đức Ngài ban cho chức tước trước. Vì trọng chức phận nên phải hành quyền, thảng như vị tín đồ thì Hội Thánh không thể nào lấy quyền mà ép buộc người làm một phận sự lớn lao được.

  - Không cần chức tước vì đã có ban Đặc Nhiệm, lại còn kèm thêm lịnh của Hội Thánh hoặc của Bộ Pháp Chánh. Lịnh ấy toàn đạo phải tuân hành.

  Xin đọc lại . . . . . . . .

  Khai Đạo bạch : - Bạch Đức Ngài, vì Đức Ngài cầm quyền vô vi, còn chúng tôi là hữu hình, có nhiều việc ở vô vi làm được, còn hữu hình không thể thi hành được.

  - Vậy thì lịnh của Lão vô hiệu lực hay sao ?

  Khai Đạo bạch : - Bạch Đức Ngài, vì Đức Ngài nắm quyền vô vi, còn chúng tôi lo phần bảo thủ chơn truyền của Đạo, cho nên việc gì hợp thời hợp thế với nhơn sanh thì chúng tôi mới thi hành được.

  - Khai Đạo đề nghị thử coi sao ?

  Khai Đạo bạch : - Bạch Đức Ngài, chúng tôi xin triệu tập Hội Thánh Lưỡng Đài đề cử người ra lãnh nhiệm vụ, yêu cầu Đức Ngài ban cho chức tước trước sẽ giao quyền sau.

  - Lão xin phân chứng cùng Hội Thánh và cũng chấp thuận lời của Khai Đạo, nhưng vì việc Đạo rất cần, xin đừng quá trễ. Đọc lại.

  Chư Thánh còn hỏi gì nữa không ?

  Thượng Đầu Sư bạch : - Bạch Đức Ngài, chúng tôi không có điều chi hỏi.

  - Lão ban ơn cho Hội Thánh và toàn Đạo.

  THĂNG.

 • 72.- Hộ Pháp

  72.- Hộ Pháp

  72. Cung Đạo Đền Thánh, đêm 18-3-Ất Mão (dl 29-4-1975), hồi 19 giờ.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT nam nữ.

  HỘ PHÁP

  Chào chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện. Quí bạn có điều chi hỏi ?

  Chưởng Ấn bạch : - Xin bài thài tế lễ Ngài Bảo Thế.

  - Bài thài chúng ta đã thấy “Bảo Thế cứu nước” đã trúng lúc. Vậy cứ dùng bài ấy mà thài cúng tế Bảo Thế.

  Còn về bài thài mà Hiến Pháp đã cho để cúng tế chung chư vị Thời Quân thì cứ để dùng như vậy trong lễ cúng tế chung.

  Bần đạo ban ơn lành cho Hội Thánh và toàn thể.

  THĂNG.

  * * * * * * * * *

  Bài thài hiến lễ Ngài Bảo Thế :

  BẢO trọng Vạn linh hiệp Chí linh,
  THẾ nguy chuyển loạn lập hòa bình.
  CỨU đời mở đạo kinh luân sẵn,
  NƯỚC Việt trông chờ sách cứu tinh.

  Bài thài nầy là bài thi của Đức Hộ Pháp giáng cơ ban khen Ngài Bảo Thế.

  Ngài Bảo Thế đăng Tiên vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 17-3-Ất Mão (dl 28-4-1975), hưởng thọ 81 tuổi.

 • 73.- Hộ Pháp

  73.- Hộ Pháp

  73. Cung Đạo Đền Thánh, đêm 15-11-Ất Mão (dl 17-12-1975), hồi 20 giờ.
  Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Bảo Đạo, Ngọc Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT nam nữ.
  Chép bút: Thừa Sử Lê Minh Khuyên, Giáo Sư Thượng Tám Thanh.

  HỘ PHÁP

  Chào Hội Thánh, chư Chức sắc và toàn đạo nam nữ.

  Bần đạo rất vui mừng được tái ngộ cùng các bạn hôm nay, nhứt là các em được ghi vào bản cầu thăng. Đọc danh sách :

  1. Nguyễn Văn Hợi, Chưởng Ấn cầu thăng Tiếp Dẫn Đạo Nhơn. . - Chấp thuận.
  2. Huỳnh Hữu Lợi, Cải Trạng cầu thăng Chưởng Ấn. . . .. . . - Chấp thuận.
  3. Nguyễn Văn Kiết, Cải Trạng cầu thăng Chưởng Ấn. . .. . . - Chấp thuận.
  4. Lê Quang Tấn, Thừa Sử cầu thăng Giám Đạo.. . . .. . .. . - Đình đãi một thời gian
  5. Nguyễn Minh Nhựt, Thừa Sử cầu thăng Giám Đạo. . . . . . .- Chấp thuận.
  6. Trần Văn Ngôn, Thừa Sử cầu thăng Giám Đạo.. . . . . . . .- Đình đãi một thời gian.
  7. Nguyễn Thành Tất, Thừa Sử cầu thăng Giám Đạo. . . .. . . - Chấp thuận.
  8. Lê Minh Khuyên, Thừa Sử cầu thăng Giám Đạo.. . . .. . . .- Chấp thuận.
  9. Võ Thành Quốc, Thừa Sử cầu thăng Giám Đạo. . . . . . . . - Chấp thuận.
  10. Bùi Quang Cao, Truyền Trạng cầu thăng Thừa Sử. . . .. . - Chấp thuận.
  11. Trần Thanh Danh, Truyền Trạng cầu thăng Thừa Sử.. . . . - Chấp thuận.
  12. Lê Thị Liêm, Truyền Trạng cầu thăng Thừa Sử.. .. .. .. .- Chấp thuận.
  13. Trần Văn Tiếp, Luật Sự cầu thăng Sĩ Tải. . . . .. .. . .- Chấp thuận.
  14. Nguyễn Văn Gởi, Luật Sự cầu thăng Sĩ Tải. . . . . . ... - Chấp thuận.

  Chúc mừng các em tân thăng.

  Tái cầu, Đức Lý giáng đàn.

  Bần đạo ban phước lành cho toàn thể.

  THĂNG.

  TÁI CẦU:

  Hồi 20 giờ 45.

  LÝ BẠCH Nhứt Trấn Oai Nghiêm

  kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

  Chào chư Thánh và toàn đạo nam nữ.

  Lão rất hân hạnh tái ngộ cùng quí vị hôm nay.

  Có việc chi hỏi ?

  Bảo Đạo bạch : - Hội Thánh Lưỡng Đài Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện nam nữ, trong các phiên họp, đã cứu xét và chấp thuận bổn “QUAN HÔN TANG LỄ” do Ủy Ban gồm có nhiều Chức sắc chuyên môn soạn thảo. Trân trọng kính cẩn dâng lên cầu xin Đức Ngài từ bi phê chuẩn để ban hành cho toàn đạo thi hành. Kính dâng.

  - Phê chuẩn và ban hành, nhưng sau nầy có khuyết điểm thì được chỉnh lại, do Hội Thánh Lưỡng Đài quyết định.

  Lão ban ơn cho toàn đạo.

  THĂNG.

 • 74.- Hộ Pháp

  74.- Hộ Pháp

  74. Giáo Tông Đường, 21-12-Ất Mão (dl 21-1-1976).
  Phò loan: Bảo Đạo - Khai Đạo.
  Hầu đàn: Ngọc Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài nam nữ.
  Hầu bút: Giám Đạo Lê Minh Khuyên.

  HỘ PHÁP

  Chào Khai Đạo, Bảo Đạo, mấy em Chức sắc Hiệp Thiên cùng Chức sắc Cửu Trùng Đài nam nữ.

  Bần đạo rất vui mừng là quí bạn đã chung lo nghiệp Đạo.

  Bần đạo chấp thuận cho cặp cơ HỢI và KIẾT phò loan nơi Cung Đạo Đền Thánh. Bần đạo sẽ đến chỉ giáo thêm.

  Xin kiếu.

  THĂNG.

 • 75.- Cao Thượng Phẩm

  75.- Cao Thượng Phẩm

  75. Cung Đạo Đền Thánh, đêm 23-12-Ất Mão (dl 23-1-1976), hồi 19 giờ 10.
  Phò loan: Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Hợi - Chưởng Ấn Nguyễn Văn Kiết.
  Hầu đàn: Bảo Đạo, Khai Đạo, Thượng Đầu Sư, Ngọc Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT nam nữ.
  Chép bút: Giám Đạo Lê Minh Khuyên, Sĩ Tải Nguyễn Thanh Hùng.

  THƯỢNG PHẨM

  Chào chư Chức sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng.

  Tiếp Dẫn Đạo Nhơn chấp cơ, có Bần đạo trợ lực; còn Chưởng Ấn có Đức Hộ Pháp hộ trì.

  Chờ Đức Hộ Pháp giáng đàn.

  THĂNG.

  HỘ PHÁP Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài

  Chào các bạn Thời Quân và nhị vị Đầu Sư, cùng chư Chức sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng nam nữ.

  Mừng Khai Đạo và mời đến để Bần đạo dặn việc. Đã đến hồi hiền hữu lãnh trọng trách Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài thay Bần đạo. Vậy hiền hữu cố lo sứ mạng nặng nề mà Bần đạo đợi ngày giao phó nghe.

  Hiền hữu nên nhớ rằng : Hiệp Thiên Đài là phải vô tư, bảo thủ chơn truyền và luật pháp. “Chẳng ai qua luật mà Hiệp Thiên Đài chẳng biết.” Ấy vậy, Đạo còn là Hiệp Thiên Đài vẫn còn.

  Nay Thời Quân đã về gần hết, có lẽ hiền hữu là người thay Bần đạo chót hết mà chớ !

  Hiền hữu nên nghĩ, nghiệp Hiệp Thiên là quan trọng cho sự tồn tại của Đại Đạo thì mở ra rộng rãi tuyển chọn các em Chức sắc Hiệp Thiên Đài để tuyển vào Pháp, Đạo, Thế cho có người nối chí các anh của họ mà lo đại nghiệp. Mong hiền hữu để tâm thương họ.

  Vận mạng Đạo, Đời chuyển biến là do Thiên thơ dĩ định cả. Những Chức sắc Thiên phong Nhị Hữu hình Đài cố vâng chơn truyền và Đạo pháp là vững cả. Đó là ý muốn của Chí Tôn đã định trước khi khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

  Bần đạo nhận thấy hiền hữu cố tâm lo Đạo là điều Bần đạo mừng hơn hết.

  Từ ngày hiền hữu vượt qua tử thần là ý muốn của Bần đạo đó. Vậy hiền hữu cố gắng nhe ! Mọi việc thắc mắc có các bạn Thời Quân giúp ý kiến hoặc đem ra nghị thảo nơi Hội Thánh Hiệp Thiên Đài để giải quyết.

  Bảo Đạo cố tâm giúp Khai Đạo trong trọng trách nầy nghe ! Mặc dầu hiền hữu có đa sự nơi chánh phủ và Ban Thế Đạo, cứ cầu nguyện, có Bần đạo trợ giúp thành công.

  Bần đạo ban phép lành cho toàn thể.

  THĂNG.

 • 76.- Khai Đạo

  76.- Khai Đạo

  2. Giáo Tông Đường, ngày 20-2-Bính Thìn (dl 20-3-1976), hồi 15 giờ 20.
  Phò loan: Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Hợi - Chưởng Ấn Nguyễn Văn Kiết.
  Hầu đàn: Bảo Đạo, Ngọc Đầu Sư, Quyền Nữ Chánh Phối Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài.
  Chép bút: Sĩ Tải Nguyễn Thanh Hùng.

  KHAI ĐẠO

  Xin chào Bảo Đạo, Đầu Sư, chư Chức sắc nam nữ có mặt nơi đây.

  Bần tăng được lịnh về gấp. Các bạn chớ thắc mắc vì sự qui Tiên gấp của Bần tăng, bởi có lịnh Ngọc Hư. Một điều đáng tiếc là Bần tăng đã lãnh lịnh của Ngự Mã Thiên Quân Hộ Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài mà chưa thực hành gì cả.

  Như vậy, hiền huynh Bảo Đạo và Hiến Đạo tiếp tục chung tâm hiệp trí lãnh đạo Hiệp Thiên Đài y theo lời dạy của Đức Hộ Pháp.

  Nếu Hiến Đạo vì bịnh không thể thường trực tại Tòa Thánh Tây Ninh thì hiền huynh Bảo Đạo nhận phần Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài thế cho Bần tăng và cứ thực hành y như lời chỉ giáo của Đức Ngài tại Cung Đạo.

  Đức Hộ Pháp căn dặn chư Thời Quân còn tại thế cố bảo thủ chơn truyền và Đạo pháp, vì chư Chức sắc lưỡng Đài hành đạo ngoài lời dạy của Đức Chí Tôn và các Đấng từ ngày khai Đạo, vi phạm Thiên điều và bị chư Thần Thánh lánh xa không ủng hộ, bằng cớ cho Kim Quang Sứ cho lịnh Quỉ vương cám dỗ và thâu làm môn đệ là khác! Chừng ấy, công nghiệp khổ hạnh của chư Chức sắc đều bị phế bỏ hết.

  Vậy, Bảo Đạo hiền huynh cần mạnh dạn nhắc nhở Chức sắc Hiệp Thiên Đài cố gìn giữ luật pháp. Đó là đặc ân đối với Chức sắc nam nữ, chớ có gì e ngại.

  Đức Hộ Pháp dặn Bảo Đạo và Hiến Đạo cố dìu dẫn Hội Thánh Phước Thiện và bắt buộc họ phải thi hành phước thiện theo Đạo Luật đã định. Nếu sai lạc chủ nghĩa phước thiện là chư Chức sắc “Thập nhị đẳng cấp thiêng liêng “ phế vong trách nhiệm, bị Thiên điều trừng trị mà còn bị án bất tuân lịnh của Hộ Pháp mà chớ!

  Bần tăng bảo rằng chúng cố thật hành cho chín chắn, sau nầy sẽ thấy thành công mỹ mãn mà cũng chính Đức Hộ Pháp tuyên dương công nghiệp tại Ngọc Hư Cung đó.

  Về bài thài, đợi Bần tăng thương lượng rồi sẽ gởi. Tái cầu. Xin kiếu.

  THĂNG.

  TÁI CẦU:

  Hồi 16 giờ 10.

  Thánh HIỂN

  Xin chào hiền huynh Bảo Đạo, Ngọc Đầu Sư, chư Chức sắc nam nữ lưỡng Đài.

  Tệ Thánh vâng lịnh hiền huynh Khai Đạo đem bốn câu thài như sau đây :

  KHAI mở Cao Đài độ chúng sanh,
  ĐẠO mầu giải thoát giống dân lành.
  CHƠN truyền cố vẹn đạo nhà vững,
  QUÂN chủ dân quyền dứt chiến tranh.

  Xin phép cho Tệ Thánh âm hao cùng La Kiết và Hợi.

  Nếu lúc nọ, “moi” không đến kịp thì hai đứa con của La Hợi bị khổn và tiêu phần nào tài sản mà chớ! Từ đây hai bạn có gì khó, kêu “moi” giúp nghe. Xin thăng.


  Sau ngày 30-4-1975, Hiệp Thiên Đài chỉ còn 4 vị Thời Quân tại thế: Hiến Pháp, Hiến Đạo, Khai Đạo và Bảo Đạo.

  - Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức làm Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, đăng Tiên ngày 15-12-Ất Mão (15-1-1976).

  - Ngài Khai Đạo Phạm Tấn Đãi lên cầm Quyền Chưởng quản Hiệp Thiên Đài được hơn 1 tháng thì đăng Tiên ngày 19-2-Bính Thìn (dl 19-3-1976).

  - Ngài Hiến Đạo Phạm Văn Tươi bị bịnh nhiều nên trở về dưỡng bịnh tại tư gia ở Sài Gòn và đăng Tiên ngày 8-4-Bính Thìn (dl 6-5-1976).

  - Chỉ còn lại một mình Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa cầm quyền Hiệp Thiên Đài điều hành việc Đạo.

 • 77.- Cao Thượng Phẩm

  77.- Cao Thượng Phẩm

  77. Cung Đạo Đền Thánh, đêm 1-3-Bính Thìn (dl 31-3-1976), hồi 1 giờ 50.
  Phò loan: Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Hợi - Chưởng Ấn Kiết.
  Hầu đàn: Bảo Đạo, Thượng Đầu Sư, Ngọc Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, PT và toàn đạo nam nữ.
  Chép bút: Giám Đạo Lê Minh Khuyên, Sĩ Tải Nguyễn Thanh Hùng.

  CAO THƯỢNG PHẨM

  Chào Bảo Đạo, chư Chức sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng nam nữ.

  Tiếp Dẫn Đạo Nhơn nâng loan, có Bần đạo trợ sức, còn Chưởng Ấn có Hộ Pháp hộ trì.

  Bảo Đạo ! Có Ca Bảo Đạo nhắn lời hiền hữu cố giữ chánh tâm và chí khí tướng soái của mình để thi hành sứ mạng của Hiệp Thiên Đài giao phó, đừng nao núng, bên cạnh hiền hữu còn có Người theo dõi và ám trợ, ngoài ra còn có Bần đạo mà chớ !

  Huyền cơ chuẩn bị, Đức Hộ Pháp giáng đàn.

  THĂNG.

  HỘ PHÁP

  Chào Bảo Đạo, chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng nam nữ.

  Cười . . Có sự bảo lãnh của Ca Bảo Đạo, Bần đạo nhận hiền hữu cầm quyền Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đàithế Khai Đạo

  Cười . . Hiệp Thiên Đài cần có một số Chức sắc giúp năng lực để bảo thủ Đạo quyền, mà cũng có phúc nghị của Khai Đạo, Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài.

  Bần đạo quyết định :

  Thăng cấp cho chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài từ phẩm Sĩ Tải đợt đầu tới cấp Tiếp Dẫn Đạo Nhơn, mỗi vị mỗi phẩm được thăng nhứt cấp.

  Vậy, Bảo Đạo Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài triệu tập Hội Thánh Hiệp Thiên Đài để kiểm danh sách rồi chính hiền hữu lập Thánh Lịnh liền, bên cạnh để : Phê chuẩn Hộ Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài Phạm Công Tắc, nghe à !

  Bảo Đạo bạch :

  - Sĩ Tải lên một cấp thì dễ, còn Tiếp Dẫn Đạo Nhơn đã tột bực rồi, còn lên phẩm nào ?

  - Hiền hữu đem ra Hội Thánh Hiệp Thiên Đài bàn tính với hiền hữu để lấy quyết nghị dâng lên Bần đạo sẽ định sau.

  Bảo Đạo cứ làm Thiên mạng phú giao, chắc chắn hiền hữu không lẻ loi đâu mà sợ, vì từ đây lần lượt có Thời Quân đến.

  Từ đây, hiền hữu được cầu cơ học hỏi tại Hộ Pháp Đường, có Khai Đạo đến giúp ý kiến.

  Bần đạo ban ơn cho tất cả.

  THĂNG.