TÍN

TÍN: 信 - Tin tưởng, không ngờ vực, - Dấu hiệu để làm tin, -Tin tức.

Thí dụ: Tín điều, Tín nữ, Tín nhạn.