16.- Thượng Trung Nhựt
ID027273 - Chương : 16.- Thượng Trung Nhựt 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

16.- Thượng Trung Nhựt

16. Giáo Tông Đường, 1-11-Đinh Hợi (dl 12-12-1947)
Phò loan: Truyền Trạng Trấn - Giáo Hữu Đến.
Hầu đàn: GS Thượng Vinh Thanh, GS Thượng Tước Thanh, GS Ngọc Non Thanh,
GH Thái Bộ Thanh, LS Thượng Tý Thanh, Truyền Trạng Võ Văn Nhơn.

1ère séance :

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Anh mừng cho các em đã đoạt đến phẩm vị thiêng liêng cao trọng, mà sẽ còn đoạt đến quyền giáo hóa toàn thể cơ đời.

Ấy là cao hơn quyền đời nữa mà ! Điều cần yếu là phải lo thế nào cho phẩm hạnh tư cách hoàn toàn là bậc Thánh thể của Đức Chí Tôn, mới có thể làm thầy sanh chúng. Điều ấy các em nên lo hơn hết.

Còn việc nước nhà độc lập là lẽ cố nhiên không ai ngăn cản được. Anh đã chỉ vẽ mọi điều hư thiệt cả rồi, chỉ còn có thật hành cho châu đáo là xong, vì Thiên cơ xây chuyển đặng lọc lược những phần tử vô lương, ấy là phương thuốc linh đơn khử trừ vi trùng trong nước cho sạch sẽ mới có thể lập đời Thánh đức hiền lương. Những điều ấy không nên thố lộ.

Các em cần tô điểm nội dung cho được trang hoàng, nếu còn điều chi khuyết điểm thì khá sửa đương lại, làm thế nào cho công chúng xem vào cảm hóa hoan nghinh thì chẳng uổng công trình cực nhọc bấy lâu, lại mới đáng mặt ân nhân đất phước, mới xưng rằng “ thể Thiên hành hóa”. Đó là một trách nhiệm rất lớn lao hơn mọi sự. Các em nên để tâm.

Còn phận sự của Hiển Trung thì Qua đã phú thác sự hành trình từ thử là mang lấy vai tuồng làm cho Đạo Đời tương đắc, ấy là lo tạo thời cải thế, bại tục trở nên thuần phong, cũng là một phần trách nhiệm chánh cương trong thời kỳ lập quốc.

Mọi việc chi em đã trọn đức tin mà tiến hành được kết quả đến ngày hôm nay.

Chẳng những tin nơi quyền thiêng liêng đã hẳn mà phải dè chừng, chẳng nên tin những kẻ giả tâm, mượn danh ái quốc. Ê, đã trải qua bao phen cơ Đạo tuồng đời thạnh suy bĩ thới, ấy là cơ mầu nhiệm để lọc lừa những kẻ vô lương tâm.

Em Hiển Trung cũng đã chán nhiều rồi chẳng còn lạ chi những kẻ ấy nữa à !

Thôi, Qua nói sơ các điều cần yếu cho các em để nhớ nơi tâm.

Có Bát Nương muốn về nói chuyện với Phối Sư Hương Hiếu.

THĂNG.

2ème séance :

BÁT NƯƠNG Diêu Trì Cung

Chào các anh, các em nam nữ.

Nơi Diêu Trì Cung rất vui vẻ được thấy đại tỷ hưởng trọn hạnh phúc buổi sanh tiền. Tiếc gì em không được dự cuộc vui trong lúc nọ.

Vậy cũng chúc tặng một bài thi nguội :

Kỷ niệm đề thi chúc tỷ nương,
Vui say lễ thọ rất phi thường.
Tinh thần một thuở đầy hoan lạc,
Hình thể trăm năm đủ thái bường.
Đáo tuế mấy ai so sánh kịp,
Lục tuần nào kẻ dám phô trương.
Tặng cho bốn chữ :trường sanh bất...
Kỷ niệm đề thi chúc tỷ nương.
*
Tỷ nưong khá khai đường tỏ rạng,
Phòng dắt dìu các bạn nữ nhi.
Chờ ngày mở hội khoa thi,
Ắt là chiếm đặng một kỳ công cao.
Khuyên nữ phái khá mau sửa tánh,
Trau tria sao như ánh trăng trong.
Mới không hổ phận quần hồng,
Để làm khuôn mẫu đại đồng soi gương.
Đừng xem tánh đức coi thường.

Thôi, em có mấy lời chúc tụng đại tỷ để làm kỷ niệm với các bậc thi hào, lại cũng là kỷ niệm lễ lục tuần của đại tỷ.

Xin chào các anh chị.

THĂNG.

3ème séance: (Tái cầu 22 giờ 30)

Thánh HIỂN

Thánh Hiển chào các anh, các chị, các em, tất cả, quên chào ông chủ Hội cùng ông Đồ.

Lúc nầy các Thánh Tử Đạo rất vui mừng và kỉnh lời cảm tạ Hội Thánh, lại cũng nguyện tận tâm ám trợ toàn thể Chức sắc tiến hành cho đến ngày lập thành Quốc Đạo hầu lập công thêm về cảnh thiêng liêng. Tiếc vì không có thời giờ đặng các bạn ấy về viếng thăm cho đủ mặt, nhưng các anh nên tin chắc rằng, hễ Quyền Vạn linh công nhận thăng thưởng thì phẩm vị đã được Chí Tôn nấy cho.

Hiện giờ nơi cõi vô hình đủ các bậc Tiên, Thánh, Thần người Nam Việt cùng có thể vận động xây chuyển cho đất nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập, chừng ấy chúng sanh mới tôn sùng lễ bái các Đấng Thánh Thần, là dân Việt Nam, lại là môn đệ của Chí Tôn, tức là tín đồ của Đạo Cao Đài đó.

Vậy các bạn khoái chưa ? Ráng lập công nghiệp cho đầy đủ rồi sau nầy chúng sanh sẽ lên cốt thờ trong các đình miểu, chừng ấy mặc sức nhậu !

Ê, em nói đó không phải nói chơi đâu à. Lúc trước Đạo mới khai, họ bài báng kêu ngạo bấy nhiêu thì lúc Đạo thành họ kính trọng sùng bái bao nhiêu, ấy là sự thật vậy.

Thôi các anh cứ phấn đấu về mặt tinh thần đạo đức, đó là một chiến lược toàn thắng buổi tương lai trong đất nước.

Nên tin rằng đạo đức thắng hùng cường là luật thiên nhiên đã định chắc. Nếu hùng cường thắng đạo đức rồi đời không phục lại Thượng nguơn, tức là đời mạt kiếp.

Mấy lời hữu lý ấy các bạn khá lưu tâm.

Hiển xin kiếu.

THĂNG.